بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف حمل و نقل  صنف رانندگان
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 390,025

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
باطری فروشی و باطری سازی حامد حمل و نقل_رانندگانکرمان_کرمانحامد قاصدزاده خیابان سرباز بین کوچه 4و63
فروشگاه مرکزی لنت حمل و نقل_رانندگاناصفهان_کاشانسید محسن لاجوردیکاشان؛ بلوار نماز؛ روبروی مجتمع رسولیان 37
کمال آباد ی حمل و نقل_رانندگانتهران_ملاردسیدروح اله حسینی کمال آبادیملارد اسفندآبادحصار شالپوش خ امام روبروی پارک 060
فروش مصالح غزنوی حمل و نقل_رانندگانتهران_شهریارمحمود غزنوییبارک ابتدای روستای قجرآباد دست چپ 053
فروش مصالح قدیریان حمل و نقل_رانندگانتهران_شهریارعلی اکبر قدیریاناندیشه فاز1 خ درختی کوچه چهارم 0 10445
حمل شن و ماسه کریمیان حمل و نقل_رانندگانتهران_شهر ریامیرعلی کریمیانری ، روشن ، کوچه شهید ابوالفضل صادقی ، خیابان شهید ولی اله غیبی ، پلاک 35 ، طبقه همکف53
سیار حمل و نقل_رانندگانتهران_پاکدشتمرتضی محبیقیامدشت خ شهید بهشتی ک22 شرقی 215 21553
غلامرضاپاشایی قره گل رسته : خدمات باربری مصالح ساختمانی حمل و نقل_رانندگانتهران_پاکدشتغلامرضا پاشایی قره گلفرون اباد خ توحید روبروی شهرداری خ معراج 43251
سیار حمل و نقل_رانندگانتهران_پاکدشتیاسین پاشاپور اغچه رودقلعه نو املاک خ مطهری ک گلزار 17855
سیار حمل و نقل_رانندگانتهران_پاکدشتستار پاشازادهفرون اباد خ باغ بهشت افق3 1451
سيار حمل و نقل_رانندگانتهران_پاکدشتبهنام رازگردانیخاور شهر منطقه 4 خ 4 پ20 2047
سيار حمل و نقل_رانندگانتهران_پاکدشتعلیرضا رازگردانیخاور شهر منطقه 1 8147
داودرازگردانی رسته : خدمات باربری مصالح ساختمانی حمل و نقل_رانندگانتهران_پاکدشتداود رازگردانیخاور شهر منقه1 5851
سيار حمل و نقل_رانندگانتهران_پاکدشتحسین طالبیخ بهشتی شمالی ک8 4143
سيار حمل و نقل_رانندگانتهران_پاکدشتاله محمد روستایی دره میانهبلوار جنوبی شهید قمی ک شهید بوربور ک یاسر دوم 1849
سيار حمل و نقل_رانندگانتهران_پاکدشتعلی رازگردانی شراهیپاکدشت پاکدشت 252
سيار حمل و نقل_رانندگانتهران_پاکدشتمحمد حسن رازگردانی شراهیپاکدشت پاکدشت 4449
سيار حمل و نقل_رانندگانتهران_پاکدشتمحسن وثوقی زادهفاز 2 الهیه شگوفه 8 252
سيار حمل و نقل_رانندگانتهران_پاکدشتمهدی خادمیپاکدشت پاکدشت 2055
سيار حمل و نقل_رانندگانتهران_پاکدشتصفر علی شراهیپاکدشت پاکدشت 9648