بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران

تعداد کل: 12,239

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
تولید کننده مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماری قزوین_مینودر_خیابان کابل البرز _پلاک ۵ 55
سنگ کاری رومی مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماریرضوانیشهرکرد خیابان ورزش نبش کوچه ۲۵ شهرکرد_خیابان ورزش_نبش کوچه ۲۵ 187
گروه مهندسی طراحی و اجرا مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماریحسینی محمودآباد ، دریاسر244
معماری مهندسین نظام مهندسی_مهندس معمارینادری 269
حقوقی مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماری ساری میدان امام 245
طراحی و آنالیز کابینت،آشپزخانه، داخلی، نما ساختمان تری دی مکس و وی ری مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماریعلی نداف 334
الهام مومنی مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماریالهام مومنی اصفهان473
خدمات فنی‌مهندسی مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماریمیرزایی 379
معماری مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماریمقدم منش 458
آتلیه معمار فرناز بنه گزی مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماریفرناز بنه گزی 498
معماری مهندسین نظام مهندسی_مهندس معمارینقشه کشی مشهد امام حسین مسلم ۱۹741
معمار مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماری خیابان میر 709
مهندس معماری رضا جاوید پور مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماریرضا جاوید پور 535
مهندس معماری نرگس شیری مهندسین نظام مهندسی_مهندس معمارینرگس شیری 512
مهندس معماری پدرام اسلامی مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماریپدرام اسلامی 444
مهندس معماری ندا کمرئی مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماریندا کمرئی 489
مهندس معماری غزال گودرزنیا مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماریغزال گودرزنیا 479
مهندس معماری مریم غیاثی خسروشاهی مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماریمریم غیاثی خسروشاهی 580
مهندس معماری نرگس عبدالحسینی روزبهانی مهندسین نظام مهندسی_مهندس معمارینرگس عبدالحسینی روزبهانی  531
مهندس معماری سیده منا خاتمی مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماریسیده منا خاتمی  528
-->