بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران

تعداد کل: 12,240

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
ساختمان مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماری  247
تولید کننده مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماری قزوین_مینودر_خیابان کابل البرز _پلاک ۵ 273
سنگ کاری رومی مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماریرضوانیشهرکرد خیابان ورزش نبش کوچه ۲۵ شهرکرد_خیابان ورزش_نبش کوچه ۲۵ 343
گروه مهندسی طراحی و اجرا مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماریحسینی محمودآباد ، دریاسر387
معماری مهندسین نظام مهندسی_مهندس معمارینادری 402
حقوقی مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماری ساری میدان امام 381
طراحی و آنالیز کابینت،آشپزخانه، داخلی، نما ساختمان تری دی مکس و وی ری مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماریعلی نداف 457
الهام مومنی مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماریالهام مومنی اصفهان651
خدمات فنی‌مهندسی مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماریمیرزایی 472
معماری مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماریمقدم منش 613
آتلیه معمار فرناز بنه گزی مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماریفرناز بنه گزی 652
معماری مهندسین نظام مهندسی_مهندس معمارینقشه کشی مشهد امام حسین مسلم ۱۹1023
معمار مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماری خیابان میر 807
مهندس معماری رضا جاوید پور مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماریرضا جاوید پور 659
مهندس معماری نرگس شیری مهندسین نظام مهندسی_مهندس معمارینرگس شیری 633
مهندس معماری پدرام اسلامی مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماریپدرام اسلامی 555
مهندس معماری ندا کمرئی مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماریندا کمرئی 577
مهندس معماری غزال گودرزنیا مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماریغزال گودرزنیا 578
مهندس معماری مریم غیاثی خسروشاهی مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماریمریم غیاثی خسروشاهی 700
مهندس معماری نرگس عبدالحسینی روزبهانی مهندسین نظام مهندسی_مهندس معمارینرگس عبدالحسینی روزبهانی  747
-->