بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران

تعداد کل: 12,240

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
ساختمان مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماری  351
تولید کننده مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماری قزوین_مینودر_خیابان کابل البرز _پلاک ۵ 427
سنگ کاری رومی مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماریرضوانیشهرکرد خیابان ورزش نبش کوچه ۲۵ شهرکرد_خیابان ورزش_نبش کوچه ۲۵ 420
گروه مهندسی طراحی و اجرا مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماریحسینی محمودآباد ، دریاسر482
معماری مهندسین نظام مهندسی_مهندس معمارینادری 474
حقوقی مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماری ساری میدان امام 453
طراحی و آنالیز کابینت،آشپزخانه، داخلی، نما ساختمان تری دی مکس و وی ری مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماریعلی نداف 537
الهام مومنی مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماریالهام مومنی اصفهان727
خدمات فنی‌مهندسی مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماریمیرزایی 554
معماری مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماریمقدم منش 689
آتلیه معمار فرناز بنه گزی مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماریفرناز بنه گزی 742
معماری مهندسین نظام مهندسی_مهندس معمارینقشه کشی مشهد امام حسین مسلم ۱۹1212
معمار مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماری خیابان میر 876
مهندس معماری رضا جاوید پور مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماریرضا جاوید پور 736
مهندس معماری نرگس شیری مهندسین نظام مهندسی_مهندس معمارینرگس شیری 709
مهندس معماری پدرام اسلامی مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماریپدرام اسلامی 628
مهندس معماری ندا کمرئی مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماریندا کمرئی 657
مهندس معماری غزال گودرزنیا مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماریغزال گودرزنیا 647
مهندس معماری مریم غیاثی خسروشاهی مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماریمریم غیاثی خسروشاهی 765
مهندس معماری نرگس عبدالحسینی روزبهانی مهندسین نظام مهندسی_مهندس معمارینرگس عبدالحسینی روزبهانی  821
-->