بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران

تعداد کل: 7,306

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
کارشناس مهندسی شیمی و HSE مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک   بندرترکمن خ پاسداران ۲۷192
لیزر فلزات مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک صابری 496
استاندارد برتر مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک طاها سعداله زادهتهران شهرری تهران - شهرری 431
مهندسی مکانیک مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک سرپرست دفتر فنی کارگاه ساخت ساختارهای فلزیسیرجان-شهرک صنعتی شماره 1-نبش خیابان دوم-شرکت عمران روش صنعت 479
مهندس مکانیک واحد حامدی نیا مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک واحد حامدی نیا 414
مهندس مکانیک بهزاد روحی نظری مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک بهزاد روحی نظری 389
مهندس مکانیک حسن احسان نژاد مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک حسن احسان نژاد 409
مهندس مکانیک سلیمان عاربی مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک سلیمان عاربی 402
مهندس مکانیک حسین صالح زاده نوبری مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک حسین صالح زاده نوبری 386
مهندس مکانیک علیرضا جلالیان تقدمی مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک علیرضا جلالیان تقدمی 411
مهندس مکانیک میرمحمد امیرسیدی مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک میرمحمد امیرسیدی 522
مهندس مکانیک سید محمدجواد علائی طباطبائی مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک سید محمدجواد علائی طباطبائی 369
مهندس مکانیک مهرزاد رحمانی مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک مهرزاد رحمانی 394
مهندس مکانیک مسعود امیری مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک مسعود امیری  372
مهندس مکانیک یلدا جعفرپور جلالی مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک یلدا جعفرپور جلالی 374
مهندس مکانیک رضا صنعتی روش مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک رضا صنعتی روش  396
مهندس مکانیک امیر حسین باقری مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک امیر حسین باقری 379
مهندس مکانیک کامیار شادمان مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک کامیار شادمان  382
مهندس مکانیک مصطفی غضنفری مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک مصطفی غضنفری 378
مهندس مکانیک جواد یعقوبی عسکر آبادی مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک جواد یعقوبی عسکر آبادی 365
-->