بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران

تعداد کل: 7,308

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
شرکت زاهدان پویا مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک  تهران خیابان جهان ارا خیابان افشار پلاک 7089
نفت مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک   سثفسثفثف229
کارشناس مهندسی شیمی و HSE مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک   بندرترکمن خ پاسداران ۲۷460
لیزر فلزات مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک صابری 769
استاندارد برتر مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک طاها سعداله زادهتهران شهرری تهران - شهرری 737
مهندسی مکانیک مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک سرپرست دفتر فنی کارگاه ساخت ساختارهای فلزیسیرجان-شهرک صنعتی شماره 1-نبش خیابان دوم-شرکت عمران روش صنعت 679
مهندس مکانیک واحد حامدی نیا مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک واحد حامدی نیا 667
مهندس مکانیک بهزاد روحی نظری مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک بهزاد روحی نظری 576
مهندس مکانیک حسن احسان نژاد مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک حسن احسان نژاد 653
مهندس مکانیک سلیمان عاربی مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک سلیمان عاربی 608
مهندس مکانیک حسین صالح زاده نوبری مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک حسین صالح زاده نوبری 626
مهندس مکانیک علیرضا جلالیان تقدمی مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک علیرضا جلالیان تقدمی 633
مهندس مکانیک میرمحمد امیرسیدی مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک میرمحمد امیرسیدی 1365
مهندس مکانیک سید محمدجواد علائی طباطبائی مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک سید محمدجواد علائی طباطبائی 542
مهندس مکانیک مهرزاد رحمانی مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک مهرزاد رحمانی 587
مهندس مکانیک مسعود امیری مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک مسعود امیری  601
مهندس مکانیک یلدا جعفرپور جلالی مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک یلدا جعفرپور جلالی 600
مهندس مکانیک رضا صنعتی روش مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک رضا صنعتی روش  587
مهندس مکانیک امیر حسین باقری مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک امیر حسین باقری 622
مهندس مکانیک کامیار شادمان مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک کامیار شادمان  573
-->