بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران

تعداد کل: 7,307

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
نفت مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک   سثفسثفثف190
کارشناس مهندسی شیمی و HSE مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک   بندرترکمن خ پاسداران ۲۷423
لیزر فلزات مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک صابری 734
استاندارد برتر مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک طاها سعداله زادهتهران شهرری تهران - شهرری 680
مهندسی مکانیک مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک سرپرست دفتر فنی کارگاه ساخت ساختارهای فلزیسیرجان-شهرک صنعتی شماره 1-نبش خیابان دوم-شرکت عمران روش صنعت 633
مهندس مکانیک واحد حامدی نیا مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک واحد حامدی نیا 636
مهندس مکانیک بهزاد روحی نظری مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک بهزاد روحی نظری 547
مهندس مکانیک حسن احسان نژاد مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک حسن احسان نژاد 603
مهندس مکانیک سلیمان عاربی مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک سلیمان عاربی 559
مهندس مکانیک حسین صالح زاده نوبری مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک حسین صالح زاده نوبری 587
مهندس مکانیک علیرضا جلالیان تقدمی مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک علیرضا جلالیان تقدمی 591
مهندس مکانیک میرمحمد امیرسیدی مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک میرمحمد امیرسیدی 1337
مهندس مکانیک سید محمدجواد علائی طباطبائی مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک سید محمدجواد علائی طباطبائی 495
مهندس مکانیک مهرزاد رحمانی مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک مهرزاد رحمانی 552
مهندس مکانیک مسعود امیری مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک مسعود امیری  563
مهندس مکانیک یلدا جعفرپور جلالی مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک یلدا جعفرپور جلالی 560
مهندس مکانیک رضا صنعتی روش مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک رضا صنعتی روش  561
مهندس مکانیک امیر حسین باقری مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک امیر حسین باقری 566
مهندس مکانیک کامیار شادمان مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک کامیار شادمان  548
مهندس مکانیک مصطفی غضنفری مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک مصطفی غضنفری 518
-->