بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران

تعداد کل: 7,306

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
کارشناس مهندسی شیمی و HSE مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک   بندرترکمن خ پاسداران ۲۷136
لیزر فلزات مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک صابری 454
استاندارد برتر مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک طاها سعداله زادهتهران شهرری تهران - شهرری 374
مهندسی مکانیک مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک سرپرست دفتر فنی کارگاه ساخت ساختارهای فلزیسیرجان-شهرک صنعتی شماره 1-نبش خیابان دوم-شرکت عمران روش صنعت 434
مهندس مکانیک واحد حامدی نیا مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک واحد حامدی نیا 367
مهندس مکانیک بهزاد روحی نظری مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک بهزاد روحی نظری 337
مهندس مکانیک حسن احسان نژاد مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک حسن احسان نژاد 368
مهندس مکانیک سلیمان عاربی مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک سلیمان عاربی 360
مهندس مکانیک حسین صالح زاده نوبری مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک حسین صالح زاده نوبری 340
مهندس مکانیک علیرضا جلالیان تقدمی مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک علیرضا جلالیان تقدمی 368
مهندس مکانیک میرمحمد امیرسیدی مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک میرمحمد امیرسیدی 334
مهندس مکانیک سید محمدجواد علائی طباطبائی مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک سید محمدجواد علائی طباطبائی 328
مهندس مکانیک مهرزاد رحمانی مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک مهرزاد رحمانی 355
مهندس مکانیک مسعود امیری مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک مسعود امیری  325
مهندس مکانیک یلدا جعفرپور جلالی مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک یلدا جعفرپور جلالی 336
مهندس مکانیک رضا صنعتی روش مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک رضا صنعتی روش  352
مهندس مکانیک امیر حسین باقری مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک امیر حسین باقری 338
مهندس مکانیک کامیار شادمان مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک کامیار شادمان  344
مهندس مکانیک مصطفی غضنفری مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک مصطفی غضنفری 333
مهندس مکانیک جواد یعقوبی عسکر آبادی مهندسین نظام مهندسی_مهندس مکانیک جواد یعقوبی عسکر آبادی 326