بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران

تعداد کل: 6,910

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
تعمیر تخصصی بردهای الکترونیک - فروش قطعات الکترونیک مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق محمدباقر فروغی خیابان مهدیه، کوچه بشارتی 61
مهندس ترکاشوند مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق پیام ترکاشوتد 26
دفتر طراحی، نظارت، اجرا پارس سرا مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق ایمان متقی خیایان سردار جنگلصومعه سرا116
روشنایی مگابیز مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق مجید شکراللهی 337
مهندسی برق مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق محمد خویی بلوار چمران اول رودکی مهندسی برق خویی 252
شرکت توان سپهر نصف جهان مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق مهندس نظریاناصفهان-میدان شهدا 296
مهندسی مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق برق 276
تابلو برق و سیم پیچی حبیب مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق حبیب مهدیزاده مرند خ شیخ رفیعیان370
کارمند مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق MPC 276
نوین بنا مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق مرتضی خادمیبرازجان-سراه شهرک-ساختمان مجید-طبقه سوم695
تاسیسات برق مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق عارف پورسبحانی تالش خیابان مبارزان کوچه شاهد طبقه همکف دفتر داده پرداز صنعت تالش542
مهندس برق مصیب روشنائی سنگری مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق مصیب روشنائی سنگری 405
مهندس برق الهام بارانی مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق الهام بارانی 385
مهندس برق روح اله آهنگری شاهدهی مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق روح اله آهنگری شاهدهی 401
مهندس برق سیروس جوانمرد مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق سیروس جوانمرد 412
مهندس برق سیده لیدا شیرخورشیدی مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق سیده لیدا شیرخورشیدی 377
مهندس برق محمدرضا جباری مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق محمدرضا جباری 438
مهندس برق آرش دلجو مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق آرش دلجو  420
مهندس برق احمد حقیقی مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق احمد حقیقی 423
مهندس برق مهدی داداش علی ها مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق مهدی داداش علی ها  421
-->