بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران

تعداد کل: 6,913

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
ساخت تابلو برق اصفهان ساختمانی و صنعتی صنایع برق امیر مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق امیرحسین نصراصفهانی 66
مهندس طراح و ناظر برق مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق شیدا رسائی 344
آسان برق مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق شکاری تبریز خیابان فردوسی کوچه سیدگنجی تبریز خیابان فردوسی کوچه سیدگنجی 219
تعمیر تخصصی بردهای الکترونیک - فروش قطعات الکترونیک مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق محمدباقر فروغی خیابان مهدیه، کوچه بشارتی 521
مهندس ترکاشوند مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق پیام ترکاشوتد 568
دفتر طراحی، نظارت، اجرا پارس سرا مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق ایمان متقی خیایان سردار جنگلصومعه سرا741
روشنایی مگابیز مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق مجید شکراللهی 725
مهندسی برق مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق محمد خویی بلوار چمران اول رودکی مهندسی برق خویی 522
شرکت توان سپهر نصف جهان مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق مهندس نظریاناصفهان-میدان شهدا 635
مهندسی مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق برق 493
تابلو برق و سیم پیچی حبیب مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق حبیب مهدیزاده مرند خ شیخ رفیعیان673
کارمند مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق MPC 545
نوین بنا مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق مرتضی خادمیبرازجان-سراه شهرک-ساختمان مجید-طبقه سوم1043
تاسیسات برق مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق عارف پورسبحانی تالش خیابان مبارزان کوچه شاهد طبقه همکف دفتر داده پرداز صنعت تالش793
مهندس برق مصیب روشنائی سنگری مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق مصیب روشنائی سنگری 621
مهندس برق الهام بارانی مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق الهام بارانی 588
مهندس برق روح اله آهنگری شاهدهی مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق روح اله آهنگری شاهدهی 639
مهندس برق سیروس جوانمرد مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق سیروس جوانمرد 636
مهندس برق سیده لیدا شیرخورشیدی مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق سیده لیدا شیرخورشیدی 574
مهندس برق محمدرضا جباری مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق محمدرضا جباری 656
-->