بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران

تعداد کل: 6,912

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
مهندس طراح و ناظر برق مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق شیدا رسائی 218
آسان برق مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق شکاری تبریز خیابان فردوسی کوچه سیدگنجی تبریز خیابان فردوسی کوچه سیدگنجی 170
تعمیر تخصصی بردهای الکترونیک - فروش قطعات الکترونیک مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق محمدباقر فروغی خیابان مهدیه، کوچه بشارتی 411
مهندس ترکاشوند مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق پیام ترکاشوتد 438
دفتر طراحی، نظارت، اجرا پارس سرا مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق ایمان متقی خیایان سردار جنگلصومعه سرا601
روشنایی مگابیز مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق مجید شکراللهی 659
مهندسی برق مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق محمد خویی بلوار چمران اول رودکی مهندسی برق خویی 476
شرکت توان سپهر نصف جهان مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق مهندس نظریاناصفهان-میدان شهدا 588
مهندسی مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق برق 453
تابلو برق و سیم پیچی حبیب مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق حبیب مهدیزاده مرند خ شیخ رفیعیان626
کارمند مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق MPC 504
نوین بنا مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق مرتضی خادمیبرازجان-سراه شهرک-ساختمان مجید-طبقه سوم980
تاسیسات برق مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق عارف پورسبحانی تالش خیابان مبارزان کوچه شاهد طبقه همکف دفتر داده پرداز صنعت تالش746
مهندس برق مصیب روشنائی سنگری مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق مصیب روشنائی سنگری 572
مهندس برق الهام بارانی مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق الهام بارانی 541
مهندس برق روح اله آهنگری شاهدهی مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق روح اله آهنگری شاهدهی 597
مهندس برق سیروس جوانمرد مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق سیروس جوانمرد 591
مهندس برق سیده لیدا شیرخورشیدی مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق سیده لیدا شیرخورشیدی 529
مهندس برق محمدرضا جباری مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق محمدرضا جباری 607
مهندس برق آرش دلجو مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق آرش دلجو  720
-->