بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران

تعداد کل: 6,905

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
شرکت توان سپهر نصف جهان مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق مهندس نظریاناصفهان-میدان شهدا 36
مهندسی مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق برق 45
تابلو برق و سیم پیچی حبیب مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق حبیب مهدیزاده مرند خ شیخ رفیعیان50
کارمند مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق MPC 54
نوین بنا مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق مرتضی خادمیبرازجان-سراه شهرک-ساختمان مجید-طبقه سوم302
تاسیسات برق مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق عارف پورسبحانی تالش خیابان مبارزان کوچه شاهد طبقه همکف دفتر داده پرداز صنعت تالش357
مهندس برق مصیب روشنائی سنگری مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق مصیب روشنائی سنگری 220
مهندس برق الهام بارانی مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق الهام بارانی 222
مهندس برق روح اله آهنگری شاهدهی مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق روح اله آهنگری شاهدهی 204
مهندس برق سیروس جوانمرد مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق سیروس جوانمرد 214
مهندس برق سیده لیدا شیرخورشیدی مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق سیده لیدا شیرخورشیدی 200
مهندس برق محمدرضا جباری مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق محمدرضا جباری 220
مهندس برق آرش دلجو مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق آرش دلجو  232
مهندس برق احمد حقیقی مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق احمد حقیقی 219
مهندس برق مهدی داداش علی ها مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق مهدی داداش علی ها  233
مهندس برق سمیه کریمی راهجردی مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق سمیه کریمی راهجردی 220
مهندس برق یاشار فلاحی دویل مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق یاشار فلاحی دویل 343
مهندس برق عسگر نوحی مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق عسگر نوحی 208
مهندس برق افشین علائی عطار مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق افشین علائی عطار 208
مهندس برق ناصر نخستین فعال مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق ناصر نخستین فعال  197