بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف صنعت  صنف کپسول فروشی و پرکنی
تعداد کل: 170

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
گاز فروشی وحدت گیاهدان صنعت_کپسول فروشی و پرکنییوسف تخت دار جزیره زیبای قشم روستای گیاهدان جنب مسجد علی ابن ابیطالب144
مرکز پخش و فروش گازهای طبی و صنعتی ترز صنعت_کپسول فروشی و پرکنینامی کشاورزقائمشهر - کمربندی غربی (شهید مهدوی) - ۱۰۰ متر بعد از عبور ملک کلا - جنب تعویض روغن عرفان364
حریقران صنعت_کپسول فروشی و پرکنیگنابادیبلوار قرنی مجتمع ساینا 202 342
کپسول فروشی نمردی صنعت_کپسول فروشی و پرکنیمحمد نمردیشهرستان سیریک بخش بمکانی دهستان شهید مردان جنب حسینیه417
کپسول فروشی برهان صنعت_کپسول فروشی و پرکنیموسی برهانشهرستان سیریک روستای گونمردی رو به روی مسجد جامع265
کپسول فروشی یوسفی صنعت_کپسول فروشی و پرکنیعلی یوسفیشهرستان سیریک روستای سرزه جنب تعاونی242
کپسول فروشی کوهی زاده صنعت_کپسول فروشی و پرکنیفاطمه رئیسیشهرستان سیریک جاده اصلی میناب جاسک نریده به پمپ بنزین279
کپسول فروشی جهانگیر صنعت_کپسول فروشی و پرکنیجهانگیر فلامرزیشهرستان سیریک روستای گز جنب پست بانک کپسول فروشی جهانگیر232
خرده فروشی گاز مایع به صورت کپسول و پیک ن-174 صنعت_کپسول فروشی و پرکنیمعصومه جدید فردسلمانشهر-خ شهید بهشتی-خ بازار روز-پشت بانک ملی194
کپسول پرکنی قربانی صنعت_کپسول فروشی و پرکنیسروه قربانیسقز خ دارالصفا308
توزیع کپسول گازمایع حمزه صنعت_کپسول فروشی و پرکنیعلی حمزهروستای بیگ اویسی350
توزیع کپسول گازمایع رشیدپور صنعت_کپسول فروشی و پرکنیحامد رشیدپورروستای قلعه کهنه انوشیروانی بخش زیویه218
کپسول فروشی-عدالت صنعت_کپسول فروشی و پرکنیعبدالکریم دشتیپارسیان-216
کپسول فروشی طاها صنعت_کپسول فروشی و پرکنیاسماعیل عباسیپارسیان - محله احشام210
کپسول فروشی عبدالهی صنعت_کپسول فروشی و پرکنیحلیمه فلاحیپارسیان بوچیر191
کپسول زارع صنعت_کپسول فروشی و پرکنیصالح زارعپارسیان روستای بهده324
کپسول فروشی پارس صنعت_کپسول فروشی و پرکنیزکریا اسماعیلیپارسیان- روستای دشتی214
کپسولی شبانی صنعت_کپسول فروشی و پرکنیعبدالله شبانیپارسیان - روستای عمانی295
کپسول فروشی فتحی صنعت_کپسول فروشی و پرکنیغلامعلی فتحیشهرستان جم.خیابان معلم182
فروشندگی کپسول جهانتیغ صنعت_کپسول فروشی و پرکنیمعصومه جهانتیغگالیکش روستای حسین آباد آخوندی392
-->