بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران

نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
پارچه سرا پوشاک_پارچه سرامرکزی_خمینسید محسن شریفی بازاز 8
پارچه گلاریس پوشاک_پارچه سراخراسان رضوی_مشهدمبین رنگ آمیز طوسیمشهد خسروی نو بین اندرزگو 15 و17 پاساژ سرای عالی 43
پارچه فروشي گرشاسبي پوشاک_پارچه سراتهران_تهرانگرشاسبي بازار عباس اباد،انتهاي عباس اباد،پلاك ١56
پارچه سرای خوبانی پوشاک_پارچه سراکهگیلویه و بویر احمد_کهگیلویه ( دهدشت )امیرحسین خوبانی دهدشت.خ شریعتی.جنب بانک تجارت68
پخش قماش فرقانی پوشاک_پارچه سراخراسان رضوی_مشهدرازجو 55
طاقه پوشاک_پارچه سراتهران_تهراناحمدی 40
پارچه سرای پرنیا پوشاک_پارچه سراقم_قممحمدرضاحمیدی قم - بلوار توحید - ۴۵ متری کشاورز - ۲۰ متری آتش نشانی - ۲۰ متری سید معصوم پلاک ۹۸53
فروش پارچه پوشاک_پارچه سرااصفهان_اصفهاننوید بذرافشان اصفهان 35
اصفهان پارچه پوشاک_پارچه سرااصفهان_اصفهانمهدی ایروانی اصفهان – بازار بزرگ – سرای جارچی – طبقه دوم – اصفهان پارچه130
بزازی پوشاک_پارچه سراآذربایجان غربی_نقدههادی نفده فلکه چیانه کوچه علیزاده 39
پارچه سرا پوشاک_پارچه سراتهران_تهرانعباس نژاد تهران بازار عباس آباد46
پوشاک پوشاک_پارچه سراتهران_تهراناسعد 31
پارچه سرای رویسا پوشاک_پارچه سراگلستان_گرگانخانم جهانگیرزاده خیابان سرخواجه - پاساژ ثامن- انتهای سالن سمت چپ 107
پارچه سرای حاجی عبدالله پوشاک_پارچه سراسیستان و بلوچستان_خاشمحسن مرادزاده .خاش.خیابان ایرانشهر.پاساژ البدر پلاک۲۰۱310
پارچه سرای امیر محمد پوشاک_پارچه سرااصفهان_اصفهانکوچکیاناصفهان خ_ ابن سینا نبش کوچه ۲۴ (باغ سهیل) 338
پارچه سرای بعثت پوشاک_پارچه سراخوزستان_اهوازقزکوباهواز خ شریعتی بین رازی ورودکی 40
کالای خواب پوشاک_پارچه سراخراسان رضوی_زاوهمحمدی 126
حسابداری پوشاک_پارچه سرازنجان_ابهر  33
پارچه فروشی زمانی پوشاک_پارچه سراتهران_تهرانسجاد زمانی رادهSajad zamani: بورس مانتویی زمانی تهران بازاربزرگ سرای آزادی دالان سوم پلاک 263 تلفن:55576163 موبایل:6247_112_0916 https://telegram.me/zamane_tex ای دی مدیر فروش @Szamane_tex77
پارچه پریا پوشاک_پارچه سرااصفهان_اصفهانمحسن احمدیاصفهان خبابان ابن سینا جنب شیرینی کاظمین117