طراحی سایت در   برای  اصناف کامپیوتر و الکترونیک  صنف تعمیر و نگهداری کامپیوتر
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 3,159

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
افق رايانه کامپیوتر و الکترونیک_تعمیر و نگهداری کامپیوترکردستان_سنندجخليل لطيفيخ شهدا جنوبي پاساژ آلبيدر279
رايان کرد کامپیوتر و الکترونیک_تعمیر و نگهداری کامپیوترکردستان_سنندجوريا ابراهيميخ پاسداران مجتمع تجاري صدف واحد 164171
سیستم روز کامپیوتر و الکترونیک_تعمیر و نگهداری کامپیوترآذربایجان شرقی_تبریزسعید معمار دوقلعهنصف راه پاساژ اسلامی ط 2 پلاک 11222
نیکان کامپیوتر و الکترونیک_تعمیر و نگهداری کامپیوترآذربایجان شرقی_تبریزعلی لطف پورشهرک نور پاساژ صدف همکف پ 4268
خیراندیش کامپیوتر و الکترونیک_تعمیر و نگهداری کامپیوترآذربایجان شرقی_تبریزمحمد گل محمدنژادخ امام پ سهند ط اول پ 63263
اندیشه سبز کامپیوتر و الکترونیک_تعمیر و نگهداری کامپیوترآذربایجان شرقی_تبریزمهدی صابر هرزنقخ امام خمینی پاساژ سهند طبقه زیرزمین پلاک 24121
تکنوسیستم کامپیوتر و الکترونیک_تعمیر و نگهداری کامپیوترآذربایجان شرقی_تبریزعلی کیافردپ سامان هنمکف پ 10125
بعثت کامپیوتر و الکترونیک_تعمیر و نگهداری کامپیوترآذربایجان شرقی_تبریزسهراب صفی یاریخ امام پاساژ سهند زیرزمین پلاک 79176
جزیره کامپیوتر و الکترونیک_تعمیر و نگهداری کامپیوترآذربایجان شرقی_تبریزمریم کارگرخ امام پ سهندط اول پ68123
دلتا کامپیوتر تبریز کامپیوتر و الکترونیک_تعمیر و نگهداری کامپیوترآذربایجان شرقی_تبریزمسعود اقبالیاندامپزشکی 18متری رجائی جنب مسجد علی بن ابیطالب105
الکتروکامپ کامپیوتر و الکترونیک_تعمیر و نگهداری کامپیوترآذربایجان شرقی_تبریزحسین فرح بخشخ امام پ سهندههمکف107
هنرجو کامپیوتر و الکترونیک_تعمیر و نگهداری کامپیوترآذربایجان شرقی_تبریزامیرشرکتیخ امام پاساژ سهند همکف پلاک 28171
گیتامهر کامپیوتر و الکترونیک_تعمیر و نگهداری کامپیوترآذربایجان شرقی_تبریزنادر ترابیخ امام ساختمان سامان ط4117
نیماسافت کامپیوتر و الکترونیک_تعمیر و نگهداری کامپیوترآذربایجان شرقی_تبریزیعقوب فرهومندیچهارراه 17شهریور پ اطلس زیرزمین105
آذر بسامد کامپیوتر و الکترونیک_تعمیر و نگهداری کامپیوترآذربایجان شرقی_تبریزمحمد حسین محمدزادهخ پاستور جدید نبش کوچه رهجو پلاک 47210
مانیران کامپیوتر و الکترونیک_تعمیر و نگهداری کامپیوترآذربایجان شرقی_تبریزاکبر سلطانیپ تربیت همکف پ 44112
المهدی 2 کامپیوتر و الکترونیک_تعمیر و نگهداری کامپیوترآذربایجان شرقی_تبریزمهدی شمیزی مرو دیزجخ حجتی ایستگاه کریم آباد اول 14متری سعدی103
سهندآریا کامپیوتر و الکترونیک_تعمیر و نگهداری کامپیوترآذربایجان شرقی_تبریزاحد جودیخ امام پاساژ سهند همنکف101
تبریزسایار کامپیوتر و الکترونیک_تعمیر و نگهداری کامپیوترآذربایجان شرقی_تبریزحسین بابایی اصلخ 17 شهریور قدیم نرسیده به سه راهی ابوریحان پلاک 201169
پاندا رايانه آذربايجان کامپیوتر و الکترونیک_تعمیر و نگهداری کامپیوترآذربایجان شرقی_تبریزهادي عدالتيخ امام بازاركبود پلاك 47130