طراحی سایت در   برای  اصناف صنعت  صنف نفت ، گاز ، پتروشیمی
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 1,594

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
سيد محمود تهامي صنعت_نفت ، گاز ، پتروشیمیکرمان_زرندسيد محمود تهاميروستاي علي آباد سفلا238
كپسول اكسيزن رضا صنعت_نفت ، گاز ، پتروشیمیکرمان_زرندطيبه رحيم آباديزرند خيابان حجت كوي حجت يك182
آذر هابیلی زاده دهبکری صنعت_نفت ، گاز ، پتروشیمیکرمان_جیرفت ( سبزواران )آذر هابیلی زاده دهبکریخیابان رسالت172
رضا شفیعی صنعت_نفت ، گاز ، پتروشیمیکرمان_جیرفت ( سبزواران )رضا شفیعیکهوروئیه150
سيد حسن طيبي صنعت_نفت ، گاز ، پتروشیمیکرمان_جیرفت ( سبزواران )سيد حسن طيبيروستاي بهجرد بعد از درمانگا ه كوچه شهيد كمالي179
زینب مصطفوی صنعت_نفت ، گاز ، پتروشیمیکرمان_جیرفت ( سبزواران )زینب مصطفویروستای جزفطن سفلی بخش اسماعیلیه181
فاطمه ایرانپور صنعت_نفت ، گاز ، پتروشیمیکرمان_جیرفت ( سبزواران )فاطمه ایرانپورروستای حسین آباد دهدار235
قاسم تکمار صنعت_نفت ، گاز ، پتروشیمیکرمان_جیرفت ( سبزواران )قاسم تکماربخش اسماعیلیه روستای جزفطن140
امیرحسین شکوهمند صنعت_نفت ، گاز ، پتروشیمیکرمان_جیرفت ( سبزواران )امیرحسین شکوهمندبلوارهلیل روبروی پارک ساحلی127
سعید تیرگری صنعت_نفت ، گاز ، پتروشیمیکرمان_جیرفت ( سبزواران )سعید تیرگرینبش میدان هفده شهریور131
عزت الله احمدی صنعت_نفت ، گاز ، پتروشیمیکرمان_جیرفت ( سبزواران )عزت الله احمدیمحمدآباد185
طلعت هاتفي مجو مرد صنعت_نفت ، گاز ، پتروشیمیکرمان_جیرفت ( سبزواران )طلعت هاتفي مجو مردبخش اسماعيليه روستاي اكبر آباد182
صفر جلالی نژاد صنعت_نفت ، گاز ، پتروشیمیکرمان_جیرفت ( سبزواران )صفر جلالی نژادسه راه رهجرد169
علی دژمان پور صنعت_نفت ، گاز ، پتروشیمیکرمان_جیرفت ( سبزواران )علی دژمان پورشهرک 12فروردین195
مريم حيدر پور صنعت_نفت ، گاز ، پتروشیمیکرمان_جیرفت ( سبزواران )مريم حيدر پورجاده بلوك روستاي الله آباد رضوان172
رمضان عارفي مسكوني صنعت_نفت ، گاز ، پتروشیمیکرمان_جیرفت ( سبزواران )رمضان عارفي مسكونيخيابان سلمان فارسي روبروي ايران خودرو143
حمدالله عابدینی رمون صنعت_نفت ، گاز ، پتروشیمیکرمان_جیرفت ( سبزواران )حمدالله عابدینی رمونخیابان استقلال مخابرات جدید142
علیرضا بهروزه صنعت_نفت ، گاز ، پتروشیمیکرمان_جیرفت ( سبزواران )علیرضا بهروزهخیابان وحدت190
زهره سیدی مرغکی صنعت_نفت ، گاز ، پتروشیمیکرمان_جیرفت ( سبزواران )زهره سیدی مرغکیخیابان بلوار جانبازان چهار راه خاور189
زهری جواهری سرجاز صنعت_نفت ، گاز ، پتروشیمیکرمان_جیرفت ( سبزواران )زهری جواهری سرجازخیابان ابومسلم جنوبی جنب کوچه سرد خانه جهانشاهی131