بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف صنعت  صنف نفت ، گاز ، پتروشیمی
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 1,902

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
شرکت اسیر گاز تابان عبدالعزیز عبدالله زاده صنعت_نفت ، گاز ، پتروشیمیفارس_مهرعبدالعزیز عبداله زادهاسیر ، خیابان شهید زارعی ، روبروی مسجد محمد رسول الله ، خیابان شهید زارعی ، طبقه همکف43
پخش سیلندر گاز بشکار صنعت_نفت ، گاز ، پتروشیمیفارس_لارستانحسن بشکاربنارویه ، شهدا ، کوچه سعیدی ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف31
دفتر سیلندر گاز صنعت_نفت ، گاز ، پتروشیمیفارس_گراشمجتبی صالحیامام خمینی 1 جنب شیخ عبداله 1 133
فروش سيلندرگازرئيسي صنعت_نفت ، گاز ، پتروشیمیفارس_کازرونفرج رئیسیقائمیه بلوارامام خمینی محله اردشیری ندارد26
یوسف صنعت_نفت ، گاز ، پتروشیمیفارس_لارستانیوسف غنی پورهرمودمهرخوئی ، هرمود ، کوچه 6 ، خیابان وحدت ، طبقه همکف28
علی اکبر مگردان صنعت_نفت ، گاز ، پتروشیمیفارس_لارستانعلی اکبر مگردانمرکزی روستای دهکویه 029
فروش سيلندرگاز صنعتي صنعت_نفت ، گاز ، پتروشیمیفارس_کازرونعباس صنعتیکمربندی خرمشهر روبروی بوستان رفیع 32/1727
نمایندگی رسمی کپسول پرسی ایران گاز صنعت_نفت ، گاز ، پتروشیمیفارس_سپیدان ( اردکان )مصطفی تاجی دالینیدالین ، دالین ، خیابان اصلی ، طبقه همکف27
سیلندر و کپسول پرکنی شامحمدی صنعت_نفت ، گاز ، پتروشیمیفارس_سپیدان ( اردکان )مهران شامحمدیبهرغان - روستای شش پیر - کوچه ((محمدعلی منفرد)) - بلوار بهرغان - طبقه همکف25
محمدرضاامین زاده رسته : پخش سیلندر گاز صنعت_نفت ، گاز ، پتروشیمیفارس_دارابمحمدرضا امین زادهخ ولیعصر 0 028
سیدعیسیحسینی خواه رسته : پخش سیلندر گاز صنعت_نفت ، گاز ، پتروشیمیفارس_دارابسیدعیسی حسینی خواهقلعه بیابان 0 027
فروش سیلندر صنعت_نفت ، گاز ، پتروشیمیفارس_دارابزهرا غفاری نژاددوبرجی ، دوبرجی ، خیابان موذن ، بن بست احمدی ، طبقه همکف ، واحد 225
مغازه کپسول فروشی صنعت_نفت ، گاز ، پتروشیمیفارس_جهرممحمدجعفر کیهان منشجهرم ، یخ بندی ، کوچه 11 ، خیابان شهدا شمالی ، طبقه همکف26
پخش سیلندر گاز طهماسبی صنعت_نفت ، گاز ، پتروشیمیفارس_اقلیدعلی طهماسبیروستای امامزاده اسماعیل ندارد 026
ندارد صنعت_نفت ، گاز ، پتروشیمیفارس_اقلیدسید احمد میر باقریمحله شرفی محله شرفی 024
ندارد صنعت_نفت ، گاز ، پتروشیمیفارس_اقلیدمیثم رنجبرحسین آباد روستای نظر آباد 027
پخش سیلندر گاز صنعت_نفت ، گاز ، پتروشیمیفارس_اقلیدعلی امینیسده شهید امینی 028
ندارد صنعت_نفت ، گاز ، پتروشیمیفارس_اقلیدسودابه زارعیمرکزی سده 025
ندارد صنعت_نفت ، گاز ، پتروشیمیفارس_اقلیدنگهدار دهقانپورخنجشت ندارد 026
ندارد صنعت_نفت ، گاز ، پتروشیمیفارس_اقلیدعلی ابوالحسن بیگیشهرک امام خمینی شهرک امام خمینی 028