طراحی سایت در   برای  اصناف صنعت  صنف ابزار و یراق
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 22,149

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
ابزار آلات رضايي صنعت_ابزار و یراقاصفهان_کاشانعلي اكبر رضاييشهر كاشان خیابان مفتح جنب ساختمان مسجد امام 704
ابزار آلات کوير صنعت_ابزار و یراقاصفهان_کاشانسيدمحسن فاطميانمیدان امام حسین بلوار کشاورز جنب ساختمان نانوایی قائم484
چاقو سازي چراغي صنعت_ابزار و یراقهمدان_همدانمرتضي چراغيروستاي سنگستان جنب قصابي254
ابزار عبداله صنعت_ابزار و یراقهمدان_همدانسهیلا عبدالهخ اکباتان بازار چاقوسازها211
ابزار مهر صنعت_ابزار و یراقهمدان_همدانمحمد خوش صفت همدانیخ اکباتان مقابل مسجد صاحب الزمان عج303
روضا صنعت_ابزار و یراقهمدان_همدانغلامرضا روضاخ اكباتان پشت مسجدجامع297
اروجي جاويد صنعت_ابزار و یراقهمدان_همدانرضا اروجي جاويدخ اكباتان بازارچاقوسازها208
سوهانيان صنعت_ابزار و یراقهمدان_همدانجواد سوهانيانخ اكباتان راسته مسجد جامع200
جوهريان صنعت_ابزار و یراقهمدان_همدانمحمود جوهريانخ اكباتان بازار چاقوسازها پ 32279
سوهان چي صنعت_ابزار و یراقهمدان_همدانمهدي سوهان چيخ باباطاهر راسته قبله312
رضائي صنعت_ابزار و یراقهمدان_همدانذبيح اله رضائي تواناخ شهدا سرگذر پ 29273
چراغي صنعت_ابزار و یراقهمدان_همدانهوشنگ چراغيخ اكباتان راسته چاقوسازها270
اره تيزكني انباردار صنعت_ابزار و یراققم_قماحمد انباردارطالقاني نرسيده به ميدان منتظرالمهدي 15 متري منتظرالمهدي.285
ناصر محمد نژاد صنعت_ابزار و یراقکردستان_سنندجناصر محمد نژادخیابان عباس آباد خیابان لاله203
حیدر فلاحی صنعت_ابزار و یراقکردستان_سنندجحیدر فلاحیکمربندی 17 شهریوربالاتر ازمسجدامام شافعی212
رضائی منش صنعت_ابزار و یراقکردستان_سنندجمهتاب خانیخیابان حاجی آباد - خیابان شهید بروجردی231
زینت حیدری صنعت_ابزار و یراقکردستان_سنندجزینت حیدریخیابان فیض آباد جنب آپارتمانهای نیلوفرکردستان211
سیدجلال برزنجه صنعت_ابزار و یراقکردستان_سنندجسیدجلال برزنجهخیابان طالقانی مسجدهاجره خاتون186
جوانمرد شجاع صنعت_ابزار و یراقکردستان_سنندججوانمرد شجاعاول شهرک سعدی جنب سنگک پزی191
دلاور اله ویسی صنعت_ابزار و یراقکردستان_سنندجدلاور اله ویسیروستا نایسر خیابان شیخ رش242