طراحی سایت در   برای  اصناف صنعت  صنف مواد شیمیایی و معدنی
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 582

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
بازرگانی صبا صنعت_مواد شیمیایی و معدنیتهران_تهرانسپیده طالع 10
بازرگانی صنعت_مواد شیمیایی و معدنیخراسان رضوی_مشهد  مشهد-بلوارسجاد-بهار2-جنب بانک ملی-مجتمع پویا-طبقه347
بهین بازاب آسیا صنعت_مواد شیمیایی و معدنییزد_یزدمهندس نجفی یزد میدان مهدیه بلوار شهید بهشتی کوچه وامق یک مجتمع شمس طبقه 3 واحد 2 کدپستی 8916699181 138
زینو باتاب شیمی صنعت_مواد شیمیایی و معدنیتهران_تهرانقربانی تهران-بلوار آیت الله کاشانی روبروی شهرداری ساختمان 386 79
تولیدی بازرگانی شیمیایی صنعت_مواد شیمیایی و معدنیتهران_تهران  61
آریا پلیمر پیشگام صنعت_مواد شیمیایی و معدنیاصفهان_اصفهان اصفهان-باوار دانشگاه صنعتی-ساختمان فرا تحقیق 685
آرمان نفت شهاب صنعت_مواد شیمیایی و معدنیآذربایجان شرقی_تبریزامیر مستقیمیشهرک صنعتی آخولا124
کربن اکتیو بشل صنعت_مواد شیمیایی و معدنیمازندران_سوادکوهدکتر حسین غفوریان سواد کوه شمالی شهرک صنعتی بشل فاز ۲همت ۹ 130
(فروشگاه رنگ صنعت وساختمان(منصوری صنعت_مواد شیمیایی و معدنیکرمانشاه_کرمانشاهمنصوری کرمانشاه،خ.موید،خ.امیرکبیر،فروشگاه رنگ منصوری 242
کیمیا صنعت_مواد شیمیایی و معدنیالبرز_کرجرفیعی 154
نسوزآوران آترا صنعت_مواد شیمیایی و معدنیتهران_تهرانبهزاد فرج زادهتهران ، میدان امام خمینی ، خیابان امیر کبیر ، نبش سعدی جنوبی ، شماره 561 194
شرکت پژوهش صنعت_مواد شیمیایی و معدنیقم_قممهدی صدرنژادکارخانه: قم بلوار شهید رجایی نبش کوچه 1 218
صنایع شیمیایی و رنگسازی الوان ژیک صنعت_مواد شیمیایی و معدنیخراسان رضوی_مشهد مشهد- کیلومتر 14 جاده کلات 316
شرکت اریس کیمیای پارس صنعت_مواد شیمیایی و معدنیاصفهان_اصفهانصادقی 146
شرکت رویش پارس صنعت_مواد شیمیایی و معدنیاصفهان_اصفهان خیابان ارتش، کوچه ی 69، ساختمان پیمان126
شرکت رویش پارس صنعت_مواد شیمیایی و معدنیاصفهان_اصفهانسرکار خانم زارعارتش کوچه ی 69358
کیان کیمیا صنعت_مواد شیمیایی و معدنیهمدان_همدانرمضانیهمدان 402
گوهرسپهرتوس صنعت_مواد شیمیایی و معدنیخراسان رضوی_مشهدربانی مشهد_خیابان رسالت281
آراکس شیمی صنعت_مواد شیمیایی و معدنیتهران_تهرانمهندس گودرزی نیا 383
شرکت جهان قیر پارس صنعت_مواد شیمیایی و معدنیاصفهان_اصفهان  215