بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف صنعت  صنف مواد شیمیایی و معدنی
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 577

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
آریا پلیمر پیشگام صنعت_مواد شیمیایی و معدنیاصفهان_اصفهان اصفهان-باوار دانشگاه صنعتی-ساختمان فرا تحقیق 482
آرمان نفت شهاب صنعت_مواد شیمیایی و معدنیآذربایجان شرقی_تبریزامیر مستقیمیشهرک صنعتی آخولا30
کربن اکتیو بشل صنعت_مواد شیمیایی و معدنیمازندران_سوادکوهدکتر حسین غفوریان سواد کوه شمالی شهرک صنعتی بشل فاز ۲همت ۹ 53
(فروشگاه رنگ صنعت وساختمان(منصوری صنعت_مواد شیمیایی و معدنیکرمانشاه_کرمانشاهمنصوری کرمانشاه،خ.موید،خ.امیرکبیر،فروشگاه رنگ منصوری 124
کیمیا صنعت_مواد شیمیایی و معدنیالبرز_کرجرفیعی 92
نسوزآوران آترا صنعت_مواد شیمیایی و معدنیتهران_تهرانبهزاد فرج زادهتهران ، میدان امام خمینی ، خیابان امیر کبیر ، نبش سعدی جنوبی ، شماره 561 129
شرکت پژوهش صنعت_مواد شیمیایی و معدنیقم_قممهدی صدرنژادکارخانه: قم بلوار شهید رجایی نبش کوچه 1 159
صنایع شیمیایی و رنگسازی الوان ژیک صنعت_مواد شیمیایی و معدنیخراسان رضوی_مشهد مشهد- کیلومتر 14 جاده کلات 236
شرکت اریس کیمیای پارس صنعت_مواد شیمیایی و معدنیاصفهان_اصفهانصادقی 65
شرکت رویش پارس صنعت_مواد شیمیایی و معدنیاصفهان_اصفهان خیابان ارتش، کوچه ی 69، ساختمان پیمان66
شرکت رویش پارس صنعت_مواد شیمیایی و معدنیاصفهان_اصفهانسرکار خانم زارعارتش کوچه ی 69280
کیان کیمیا صنعت_مواد شیمیایی و معدنیهمدان_همدانرمضانیهمدان 327
گوهرسپهرتوس صنعت_مواد شیمیایی و معدنیخراسان رضوی_مشهدربانی مشهد_خیابان رسالت213
آراکس شیمی صنعت_مواد شیمیایی و معدنیتهران_تهرانمهندس گودرزی نیا 289
شرکت جهان قیر پارس صنعت_مواد شیمیایی و معدنیاصفهان_اصفهان  150
معدن کاوان صنعت_مواد شیمیایی و معدنیتهران_تهرانمعدن کاوانsjhvohk79
كيمياي سبز صنعت_مواد شیمیایی و معدنیتهران_تهرانرائيجي 159
شرکت بازرگانی چپریان صنعت_مواد شیمیایی و معدنیتهران_تهرانچپریانتهران-شهرک غرب 103
شیمیایی عامری صنعت_مواد شیمیایی و معدنیتهران_تهرانسعید عامری ناصر خسرو کوچه خدا بنده لو و پاساژ کیمیا ناصر خسرو کوچه خدا بنده لو و پاساژ کیمیا ناصر خسرو کوچه خدا بنده لو و پاساژ کیمیا364
رنگ کحالی صنعت_مواد شیمیایی و معدنیتهران_تهرانامیرحسین کحالی .تهران.خ مولوی .نرسیده به ولیعصر56