طراحی سایت در   برای  اصناف صنعت  صنف مواد شیمیایی و معدنی
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 581

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
بازرگانی صنعت_مواد شیمیایی و معدنیخراسان رضوی_مشهد  مشهد-بلوارسجاد-بهار2-جنب بانک ملی-مجتمع پویا-طبقه33
بهین بازاب آسیا صنعت_مواد شیمیایی و معدنییزد_یزدمهندس نجفی یزد میدان مهدیه بلوار شهید بهشتی کوچه وامق یک مجتمع شمس طبقه 3 واحد 2 کدپستی 8916699181 54
زینو باتاب شیمی صنعت_مواد شیمیایی و معدنیتهران_تهرانقربانی تهران-بلوار آیت الله کاشانی روبروی شهرداری ساختمان 386 23
تولیدی بازرگانی شیمیایی صنعت_مواد شیمیایی و معدنیتهران_تهران  28
آریا پلیمر پیشگام صنعت_مواد شیمیایی و معدنیاصفهان_اصفهان اصفهان-باوار دانشگاه صنعتی-ساختمان فرا تحقیق 634
آرمان نفت شهاب صنعت_مواد شیمیایی و معدنیآذربایجان شرقی_تبریزامیر مستقیمیشهرک صنعتی آخولا78
کربن اکتیو بشل صنعت_مواد شیمیایی و معدنیمازندران_سوادکوهدکتر حسین غفوریان سواد کوه شمالی شهرک صنعتی بشل فاز ۲همت ۹ 80
(فروشگاه رنگ صنعت وساختمان(منصوری صنعت_مواد شیمیایی و معدنیکرمانشاه_کرمانشاهمنصوری کرمانشاه،خ.موید،خ.امیرکبیر،فروشگاه رنگ منصوری 166
کیمیا صنعت_مواد شیمیایی و معدنیالبرز_کرجرفیعی 111
نسوزآوران آترا صنعت_مواد شیمیایی و معدنیتهران_تهرانبهزاد فرج زادهتهران ، میدان امام خمینی ، خیابان امیر کبیر ، نبش سعدی جنوبی ، شماره 561 153
شرکت پژوهش صنعت_مواد شیمیایی و معدنیقم_قممهدی صدرنژادکارخانه: قم بلوار شهید رجایی نبش کوچه 1 182
صنایع شیمیایی و رنگسازی الوان ژیک صنعت_مواد شیمیایی و معدنیخراسان رضوی_مشهد مشهد- کیلومتر 14 جاده کلات 263
شرکت اریس کیمیای پارس صنعت_مواد شیمیایی و معدنیاصفهان_اصفهانصادقی 93
شرکت رویش پارس صنعت_مواد شیمیایی و معدنیاصفهان_اصفهان خیابان ارتش، کوچه ی 69، ساختمان پیمان88
شرکت رویش پارس صنعت_مواد شیمیایی و معدنیاصفهان_اصفهانسرکار خانم زارعارتش کوچه ی 69310
کیان کیمیا صنعت_مواد شیمیایی و معدنیهمدان_همدانرمضانیهمدان 352
گوهرسپهرتوس صنعت_مواد شیمیایی و معدنیخراسان رضوی_مشهدربانی مشهد_خیابان رسالت236
آراکس شیمی صنعت_مواد شیمیایی و معدنیتهران_تهرانمهندس گودرزی نیا 316
شرکت جهان قیر پارس صنعت_مواد شیمیایی و معدنیاصفهان_اصفهان  177
معدن کاوان صنعت_مواد شیمیایی و معدنیتهران_تهرانمعدن کاوانsjhvohk108