بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف خدمات ساختمان  صنف داربست و تیرچه
هدایای تبلیغاتی  



هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 1,402

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
داربست فلزی خدمات ساختمان_داربست و تیرچهیزد_یزدمحمد کرامتییزد صفائیه شهرک مهراوران 12
داربست مهدی وسیله کار خدمات ساختمان_داربست و تیرچهخراسان جنوبی_بیرجندمهدی وسیله کاربلوار امام رضا جنب تراشکاری مرحوم حاج مصیب هاشمی35
داربست فلزی مهدی خدمات ساختمان_داربست و تیرچهخراسان جنوبی_بیرجندمهدی وسیله کار بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی داربست مهدی38
داربست وایزوگام خدمات ساختمان_داربست و تیرچهمازندران_ساریعارف عباسی دودانگه‌ای ساری سراه جام جم76
داربست فلزی ایزانلو خدمات ساختمان_داربست و تیرچهتهران_تهرانمعین معینی نیا 22
داربست فلزی خدمات ساختمان_داربست و تیرچهاصفهان_نجف آبادداربست فلزی باباییاصفهان نجف آباد 322
داربست فلزی خسروی خدمات ساختمان_داربست و تیرچهخراسان رضوی_مشهدخسروی مشهد، رسالت 275
داربست فلزی گلچین خدمات ساختمان_داربست و تیرچهقم_قمحاج نادعلی نبی لوبلوار 55متری جمهوری/ابتدای 16متری گلستان/دفتر داربست فلزی گلچین19
داربست خدمات ساختمان_داربست و تیرچهمازندران_نوشهرصادق مهديزاده نوشهر نوشهر-جاده نيرنگ1
داربست فلزی احمدی پور خدمات ساختمان_داربست و تیرچهخراسان رضوی_مشهداحمدی پوربلوار طبرسی شمالی 4 2
مجتمع تخصصی ساختمانی برج خدمات ساختمان_داربست و تیرچهسیستان و بلوچستان_زابلمهندس سید عباسعلی میر خیابان شهید باقری جنوبی - آخر محله حسن آباد - مجتمع تخصصی ساختمانی برج 70
داربست فلزي وكفراژ برج خدمات ساختمان_داربست و تیرچهاصفهان_اصفهانفرهادياناصفهان خيابان امام خميني 56
داربست خدمات ساختمان_داربست و تیرچهتهران_تهرانفراهانیتهران امام علی 275
داربست خدمات ساختمان_داربست و تیرچهتهران_تهرانفراهانی تهران امام علی238
داربست فلزی خدمات ساختمان_داربست و تیرچهتهران_بهارستانحسن حسینجانی تهران بهارستان نصیر اباد 578
بهزاد خدمات ساختمان_داربست و تیرچهتهران_رباط کریمحسینجانی تهران-رباط کریم-نصیرشهر-خیابان الغدیر غربی-جنب تعمیرگاه سید 409
داربستان خدمات ساختمان_داربست و تیرچهتهران_تهران  315
داربست فلزی ملت خدمات ساختمان_داربست و تیرچهخراسان رضوی_مشهدیوسف فخرآبادیمشهد بلوار پیروزی میدان سلمارن فارسی دلاوران 7 داربست ملت 156
داربست فلزي خدمات ساختمان_داربست و تیرچهاصفهان_بادرودعباس سلمانيان بادرود254
داربست فلزی خدمات ساختمان_داربست و تیرچهتهران_تهرانقاسم مددی تهران فلکه دوم دولت اباد462