طراحی سایت در   برای  اصناف خدمات ساختمان  صنف داربست و تیرچه
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 1,397

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
فرزاد ازادیخواه قهستانی خدمات ساختمان_داربست و تیرچهکرمان_سیرجانفرزاد ازادیخواه قهستانیخیابان خیام کوچه شهید حافظی پلاک24199
صدرالدین اسمعیلی خراسانی خدمات ساختمان_داربست و تیرچهکرمان_سیرجانصدر الدین اسمعیلی خراسانیسیرجان بلوارسیدجمال تقاطع قاانی174
داربست فلزي آذين نما خدمات ساختمان_داربست و تیرچهخراسان رضوی_مشهدعباسعلي عفتي چيتگربلواروكيل آباد. سه راه زندان. نبش شهيدستاري12205
داربست فلزی امام پور خدمات ساختمان_داربست و تیرچهخراسان رضوی_مشهدمحمود امام پورطبرسی شمالی طبرسی 7 سمت چپ میلان دوم پلاک104148
داربست فلزي ايمن خدمات ساختمان_داربست و تیرچهخراسان رضوی_مشهدمحسن كريميميثم شمالي-بين ميثم 39و41 پلاك 625125
داربست فلزي حافظ خدمات ساختمان_داربست و تیرچهخراسان رضوی_مشهدمحمدعلي قاسميخ ميثم شمالي. چهارراه دوم. جنب عكاسي. پ100146
داربست فلزي عرفان خدمات ساختمان_داربست و تیرچهخراسان رضوی_مشهدفيض محمد نوروزي يدكيجاده سيمان-خيابان رسالت-رسالت 47-داخل كوچه184
داربست کار آفرین خدمات ساختمان_داربست و تیرچهخراسان رضوی_مشهدمهدی محمد زادهبلوار هدایت هدایت 6/5 پلاک 39129
داربست خزر خدمات ساختمان_داربست و تیرچهخراسان رضوی_مشهدحسین کریمیطبرسی شمالی 4 نرسیده11/4 سمت راست150
داربست فلزی صالح خدمات ساختمان_داربست و تیرچهخراسان رضوی_مشهدمحمد رضا زنگنهجاده قوچان مقابل پمپ بنزین ناظریه140
داربست فلزي كامياب خدمات ساختمان_داربست و تیرچهخراسان رضوی_مشهدحسن كامياببلوار دوم طبرسي- بين طبرسي 11و13 جنب آموزشگاه127
داربست فلزی حجت خدمات ساختمان_داربست و تیرچهخراسان رضوی_مشهدعلی سلمان زادهخیابان آبکوه. تربیت2. پلاک 24181
داربست فلزي راستگو خدمات ساختمان_داربست و تیرچهخراسان رضوی_مشهدمجتبي راستگوبلوار طبرسي دوم-طبرسي 4 نظامدوست 15 پلاك 220131
داربست فلزی ثامن خدمات ساختمان_داربست و تیرچهخراسان رضوی_مشهدمحمد سعیدی نامقیبلوار وکیل آباد خیابان چراغچی - چراغچی 7113
داربست فلزی ایران خدمات ساختمان_داربست و تیرچهخراسان رضوی_مشهدامید طبسیبلوار پیروزی پیروزی20 شهید علیزاده12پلاک37131
داربست فلزی گسترش خدمات ساختمان_داربست و تیرچهخراسان رضوی_مشهدکیخسرو سنجری باجگیرانفرامرزعباسي45. كوچه اول راست. جنب كابينت سازي101
داربست فلزي شريعتي خدمات ساختمان_داربست و تیرچهخراسان رضوی_مشهديوسفعلي شريعتي خوررسالت رسالت 36 جنب 535114
داربست فلزي چهل ستون خدمات ساختمان_داربست و تیرچهخراسان رضوی_مشهدمحمد امين سعادتيطلاب-ميثم شمالي-شيخ طوسي شمالي-بين 7و9 پلاك 329120
داربست فلزي ارديبهشت خدمات ساختمان_داربست و تیرچهخراسان رضوی_مشهدمحمد تقي خجستهبلوار طبرسي-طبرسي شمالي4 بين7/4و 9/496
داربست فلزي سعدي خدمات ساختمان_داربست و تیرچهخراسان رضوی_مشهدنوراله محمدي مقدم بيگلربلوار طبرسي شمالي بين طبرسي شمالي 32و3496