طراحی سایت در   برای  اصناف خدمات ساختمان  صنف داربست و تیرچه
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 1,405

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
ساختمان خدمات ساختمان_داربست و تیرچهالبرز_کرج  کرج ماهدشت108
داربست فلزی خدمات ساختمان_داربست و تیرچهمازندران_نوشهرمسعود مهدی زاده نوشهر ـ جاده نیرنگـروستای سنگتجن94
داربست فلزی سجادصفائی خدمات ساختمان_داربست و تیرچهمرکزی_اراکسجادصفائی اراک خیابان سبحانی318
داربست فلزی خدمات ساختمان_داربست و تیرچهیزد_یزدمحمد کرامتییزد صفائیه شهرک مهراوران 389
داربست مهدی وسیله کار خدمات ساختمان_داربست و تیرچهخراسان جنوبی_بیرجندمهدی وسیله کاربلوار امام رضا جنب تراشکاری مرحوم حاج مصیب هاشمی468
داربست فلزی مهدی خدمات ساختمان_داربست و تیرچهخراسان جنوبی_بیرجندمهدی وسیله کار بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی داربست مهدی391
داربست وایزوگام خدمات ساختمان_داربست و تیرچهمازندران_ساریعارف عباسی دودانگه‌ای ساری سراه جام جم381
داربست فلزی ایزانلو خدمات ساختمان_داربست و تیرچهتهران_تهرانمعین معینی نیا 306
داربست فلزی خدمات ساختمان_داربست و تیرچهاصفهان_نجف آبادداربست فلزی باباییاصفهان نجف آباد 730
داربست فلزی خسروی خدمات ساختمان_داربست و تیرچهخراسان رضوی_مشهدخسروی مشهد، رسالت 648
داربست فلزی گلچین خدمات ساختمان_داربست و تیرچهقم_قمحاج نادعلی نبی لوبلوار 55متری جمهوری/ابتدای 16متری گلستان/دفتر داربست فلزی گلچین250
داربست خدمات ساختمان_داربست و تیرچهمازندران_نوشهرصادق مهديزاده نوشهر نوشهر-جاده نيرنگ229
داربست فلزی احمدی پور خدمات ساختمان_داربست و تیرچهخراسان رضوی_مشهداحمدی پوربلوار طبرسی شمالی 4 231
مجتمع تخصصی ساختمانی برج خدمات ساختمان_داربست و تیرچهسیستان و بلوچستان_زابلمهندس سید عباسعلی میر خیابان شهید باقری جنوبی - آخر محله حسن آباد - مجتمع تخصصی ساختمانی برج 294
داربست فلزي وكفراژ برج خدمات ساختمان_داربست و تیرچهاصفهان_اصفهانفرهادياناصفهان خيابان امام خميني 276
داربست خدمات ساختمان_داربست و تیرچهتهران_تهرانفراهانیتهران امام علی 505
داربست خدمات ساختمان_داربست و تیرچهتهران_تهرانفراهانی تهران امام علی527
داربست فلزی خدمات ساختمان_داربست و تیرچهتهران_بهارستانحسن حسینجانی تهران بهارستان نصیر اباد 839
بهزاد خدمات ساختمان_داربست و تیرچهتهران_رباط کریمحسینجانی تهران-رباط کریم-نصیرشهر-خیابان الغدیر غربی-جنب تعمیرگاه سید 698
داربستان خدمات ساختمان_داربست و تیرچهتهران_تهران  586