طراحی سایت در   برای  اصناف خدمات ساختمان  صنف داربست و تیرچه
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 1,403

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
داربست فلزی سجادصفائی خدمات ساختمان_داربست و تیرچهمرکزی_اراکسجادصفائی اراک خیابان سبحانی172
داربست فلزی خدمات ساختمان_داربست و تیرچهیزد_یزدمحمد کرامتییزد صفائیه شهرک مهراوران 256
داربست مهدی وسیله کار خدمات ساختمان_داربست و تیرچهخراسان جنوبی_بیرجندمهدی وسیله کاربلوار امام رضا جنب تراشکاری مرحوم حاج مصیب هاشمی297
داربست فلزی مهدی خدمات ساختمان_داربست و تیرچهخراسان جنوبی_بیرجندمهدی وسیله کار بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی داربست مهدی244
داربست وایزوگام خدمات ساختمان_داربست و تیرچهمازندران_ساریعارف عباسی دودانگه‌ای ساری سراه جام جم237
داربست فلزی ایزانلو خدمات ساختمان_داربست و تیرچهتهران_تهرانمعین معینی نیا 189
داربست فلزی خدمات ساختمان_داربست و تیرچهاصفهان_نجف آبادداربست فلزی باباییاصفهان نجف آباد 546
داربست فلزی خسروی خدمات ساختمان_داربست و تیرچهخراسان رضوی_مشهدخسروی مشهد، رسالت 457
داربست فلزی گلچین خدمات ساختمان_داربست و تیرچهقم_قمحاج نادعلی نبی لوبلوار 55متری جمهوری/ابتدای 16متری گلستان/دفتر داربست فلزی گلچین149
داربست خدمات ساختمان_داربست و تیرچهمازندران_نوشهرصادق مهديزاده نوشهر نوشهر-جاده نيرنگ93
داربست فلزی احمدی پور خدمات ساختمان_داربست و تیرچهخراسان رضوی_مشهداحمدی پوربلوار طبرسی شمالی 4 121
مجتمع تخصصی ساختمانی برج خدمات ساختمان_داربست و تیرچهسیستان و بلوچستان_زابلمهندس سید عباسعلی میر خیابان شهید باقری جنوبی - آخر محله حسن آباد - مجتمع تخصصی ساختمانی برج 191
داربست فلزي وكفراژ برج خدمات ساختمان_داربست و تیرچهاصفهان_اصفهانفرهادياناصفهان خيابان امام خميني 181
داربست خدمات ساختمان_داربست و تیرچهتهران_تهرانفراهانیتهران امام علی 403
داربست خدمات ساختمان_داربست و تیرچهتهران_تهرانفراهانی تهران امام علی401
داربست فلزی خدمات ساختمان_داربست و تیرچهتهران_بهارستانحسن حسینجانی تهران بهارستان نصیر اباد 732
بهزاد خدمات ساختمان_داربست و تیرچهتهران_رباط کریمحسینجانی تهران-رباط کریم-نصیرشهر-خیابان الغدیر غربی-جنب تعمیرگاه سید 569
داربستان خدمات ساختمان_داربست و تیرچهتهران_تهران  447
داربست فلزی ملت خدمات ساختمان_داربست و تیرچهخراسان رضوی_مشهدیوسف فخرآبادیمشهد بلوار پیروزی میدان سلمارن فارسی دلاوران 7 داربست ملت 299
داربست فلزي خدمات ساختمان_داربست و تیرچهاصفهان_بادرودعباس سلمانيان بادرود373