طراحی سایت در   برای  اصناف خدمات ساختمان  صنف کانال کشی و کانال سازی
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 2,325

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
دریچه سازی پشت گیران خدمات ساختمان_کانال کشی و کانال سازیهمدان_همدانمهدی پشت گیرانخ اکباتان بازار آهنگرها پ 32178
کارگاه حلبی سازی باب الحوائجی خدمات ساختمان_کانال کشی و کانال سازیهمدان_همدانصادق باب الحوائجیخ اکباتان راسته وحید257
کانال سازی کولر خدمات ساختمان_کانال کشی و کانال سازیهمدان_همدانجواد کشوری مهرانحصار راه علی آباد 30 متری ولیعصر ایستگاه سوم روبروی نانوایی161
کارگاه فنی حسینی خدمات ساختمان_کانال کشی و کانال سازیهمدان_همدانسید هادی حسیني درافشان30 متری صدف نمقابل گرمابه124
والامقام خدمات ساختمان_کانال کشی و کانال سازیهمدان_همدانعلي اصغر والامقامخ اكباتان بازار آهنگرها135
کارگاه زینی خدمات ساختمان_کانال کشی و کانال سازیهمدان_همدانحسینعلی زینیخیابان طالقانی چهارراه شرکت فرش108
کارگاه فنی ملک پور خدمات ساختمان_کانال کشی و کانال سازیهمدان_همدانسید محمود ملک پورخیابان باباطاهر راسته حسینخانی123
كانال سازي جاذب خدمات ساختمان_کانال کشی و کانال سازیهمدان_همدانجواد جاذبچهارراه مزدقينه پايين تر از اژانس ياسين125
کارگاه خم کاری امید خدمات ساختمان_کانال کشی و کانال سازیهمدان_همدانعلی اصغر مرادی افراخیابان ارک نبش 12 متری صفا روبروی لواشی127
كارگاه فني رضا خدمات ساختمان_کانال کشی و کانال سازیهمدان_همدانمحمد علي باغبان بهارخيابان ميرزاده عشقي محوطه بختياريها128
کارگاه حلبی سازی نورالدین نیان خدمات ساختمان_کانال کشی و کانال سازیهمدان_همدانعلی نورالدین نیانخیابان اکباتان کوی شاهپروری148
حلبی سازی پور عراقیان خدمات ساختمان_کانال کشی و کانال سازیهمدان_همدانعزیز اله پور عراقیانخ اکباتان بازار حلبی سازها117
كارگاه وجداني خدمات ساختمان_کانال کشی و کانال سازیهمدان_همداناسماعيل وجداني آراستهخ اكباتان بازار حلبي سازها115
کانال سازی امین خدمات ساختمان_کانال کشی و کانال سازیهمدان_همدانمحمد فضلعلیخ نواب صفوی بالاتر از مسجد اعظم180
حلبی سازی رنجبر خدمات ساختمان_کانال کشی و کانال سازیهمدان_همدانعسکر رنجبرخ طالقانی چهارراه امیر کبیر114
کانال سازی کولر سلطانی خدمات ساختمان_کانال کشی و کانال سازیهمدان_همدانعادل سلطانی قمربلوار شهید رجائی خ ستاره119
حلب سازی حسینی خدمات ساختمان_کانال کشی و کانال سازیهمدان_همدانسید علی اکبر حسینی قرهخیابان اکباتان راسته حسینخانی110
حلبی سازی سید حسین خدمات ساختمان_کانال کشی و کانال سازیهمدان_همدانسید حسین حسینی علومخ اکباتان بازار حلبی سازها190
حلبی سازی نقی طاهری خدمات ساختمان_کانال کشی و کانال سازیهمدان_همداننقی طاهری کوشاخ اکباتان بازار آهم فروشها185
حلبی سازی احمد قاسمی خدمات ساختمان_کانال کشی و کانال سازیهمدان_همداناحمد قاسمیخ اکباتان بازار حلبی سازها پ 34216