طراحی سایت در   برای  اصناف خدمات ساختمان  صنف کانال کشی و کانال سازی
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 2,325

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
دریچه سازی پشت گیران خدمات ساختمان_کانال کشی و کانال سازیهمدان_همدانمهدی پشت گیرانخ اکباتان بازار آهنگرها پ 32221
کارگاه حلبی سازی باب الحوائجی خدمات ساختمان_کانال کشی و کانال سازیهمدان_همدانصادق باب الحوائجیخ اکباتان راسته وحید293
کانال سازی کولر خدمات ساختمان_کانال کشی و کانال سازیهمدان_همدانجواد کشوری مهرانحصار راه علی آباد 30 متری ولیعصر ایستگاه سوم روبروی نانوایی196
کارگاه فنی حسینی خدمات ساختمان_کانال کشی و کانال سازیهمدان_همدانسید هادی حسیني درافشان30 متری صدف نمقابل گرمابه158
والامقام خدمات ساختمان_کانال کشی و کانال سازیهمدان_همدانعلي اصغر والامقامخ اكباتان بازار آهنگرها169
کارگاه زینی خدمات ساختمان_کانال کشی و کانال سازیهمدان_همدانحسینعلی زینیخیابان طالقانی چهارراه شرکت فرش142
کارگاه فنی ملک پور خدمات ساختمان_کانال کشی و کانال سازیهمدان_همدانسید محمود ملک پورخیابان باباطاهر راسته حسینخانی157
كانال سازي جاذب خدمات ساختمان_کانال کشی و کانال سازیهمدان_همدانجواد جاذبچهارراه مزدقينه پايين تر از اژانس ياسين159
کارگاه خم کاری امید خدمات ساختمان_کانال کشی و کانال سازیهمدان_همدانعلی اصغر مرادی افراخیابان ارک نبش 12 متری صفا روبروی لواشی162
كارگاه فني رضا خدمات ساختمان_کانال کشی و کانال سازیهمدان_همدانمحمد علي باغبان بهارخيابان ميرزاده عشقي محوطه بختياريها163
کارگاه حلبی سازی نورالدین نیان خدمات ساختمان_کانال کشی و کانال سازیهمدان_همدانعلی نورالدین نیانخیابان اکباتان کوی شاهپروری184
حلبی سازی پور عراقیان خدمات ساختمان_کانال کشی و کانال سازیهمدان_همدانعزیز اله پور عراقیانخ اکباتان بازار حلبی سازها151
كارگاه وجداني خدمات ساختمان_کانال کشی و کانال سازیهمدان_همداناسماعيل وجداني آراستهخ اكباتان بازار حلبي سازها152
کانال سازی امین خدمات ساختمان_کانال کشی و کانال سازیهمدان_همدانمحمد فضلعلیخ نواب صفوی بالاتر از مسجد اعظم215
حلبی سازی رنجبر خدمات ساختمان_کانال کشی و کانال سازیهمدان_همدانعسکر رنجبرخ طالقانی چهارراه امیر کبیر148
کانال سازی کولر سلطانی خدمات ساختمان_کانال کشی و کانال سازیهمدان_همدانعادل سلطانی قمربلوار شهید رجائی خ ستاره153
حلب سازی حسینی خدمات ساختمان_کانال کشی و کانال سازیهمدان_همدانسید علی اکبر حسینی قرهخیابان اکباتان راسته حسینخانی145
حلبی سازی سید حسین خدمات ساختمان_کانال کشی و کانال سازیهمدان_همدانسید حسین حسینی علومخ اکباتان بازار حلبی سازها223
حلبی سازی نقی طاهری خدمات ساختمان_کانال کشی و کانال سازیهمدان_همداننقی طاهری کوشاخ اکباتان بازار آهم فروشها219
حلبی سازی احمد قاسمی خدمات ساختمان_کانال کشی و کانال سازیهمدان_همداناحمد قاسمیخ اکباتان بازار حلبی سازها پ 34266