طراحی سایت در   برای  اصناف خدمات ساختمان  صنف آهنگری و جوشکاری
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 40,879

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
جوشكاري مهدي خدمات ساختمان_آهنگری و جوشکاریاصفهان_کاشانمهدي دامن افشانشهر كاشان خیابان نطنز داخل ساختمان کارواش کیمیا342
زنجیر سازی خدمات ساختمان_آهنگری و جوشکاریهمدان_همدانرضا بهادر بیگیخیابان اکباتان راسته نمازگاه161
حلبی سازی موحد خدمات ساختمان_آهنگری و جوشکاریهمدان_همداناصغر نویزاده موحدخيابان اکباتان سر نمازگاه130
رابيس سازي رضا زاده خدمات ساختمان_آهنگری و جوشکاریهمدان_همدانمهدي رضازادهخيابان پاسداران مقابل بيمارستان فاطميه115
زنجير سازي سعوه خدمات ساختمان_آهنگری و جوشکاریهمدان_همدانمصطفي سعوهخيابان اكباتان راسته حلبي سازهاپلاك14101
چاقوسازی علی خدمات ساختمان_آهنگری و جوشکاریهمدان_همدانعلیرضا شاه ویسیخیابان بین النهرین جنب اداره پست117
خم کاری اراک خدمات ساختمان_آهنگری و جوشکاریهمدان_همدانجواد علی تیموری کیاخیابان اراک جنب 12متری صفا پ315110
چاقو سازی کوثری خدمات ساختمان_آهنگری و جوشکاریهمدان_همدانمحمد کوثریخیابان باباطاهر راسته چاقو سازهاپ34107
كارگاه فلز بيگلري خدمات ساختمان_آهنگری و جوشکاریهمدان_همدانرمضان بيگلريابتداي روستاي گراچقائ121
بخاري سازي عسگري خدمات ساختمان_آهنگری و جوشکاریهمدان_همدانحجت اله عسگري وصالخيابان اكباتان بازارااهنگرها109
حلبي سازي حاتمي خدمات ساختمان_آهنگری و جوشکاریهمدان_همدانعلي اكبر حاتميخيابان پاسداران اول جواديه145
غربال سازی وجدانی اراسته خدمات ساختمان_آهنگری و جوشکاریهمدان_همدانرحمان وجدانی اراستهخیابان اکباتان سرنمازکاه پلاک 142134
چاقو سازی کاظمیان خدمات ساختمان_آهنگری و جوشکاریهمدان_همدانعبداله کاظمیانخیابان باباطاهر راسته حسینخانی138
چاقوسازی جعفری خدمات ساختمان_آهنگری و جوشکاریهمدان_همدانابوالفضل جعفری آریانخیابان اکباتان سه راهی نمازگاه106
ابزار قاسمی خدمات ساختمان_آهنگری و جوشکاریهمدان_همدانبهرام قاسمی بی نیازخیابان هنرستان بالاتر از حج و زیارت114
چاقو سازی بی نیاز خدمات ساختمان_آهنگری و جوشکاریهمدان_همدانبهرام قاسمی بی نیازخیابان اکباتان بازار چاقو سازها122
حلبی سازی انفاسی خدمات ساختمان_آهنگری و جوشکاریهمدان_همدانحسین انفاسیخیابان اکباتان راسته روحیه بلاک 12106
حلبی سازی مرادیان خدمات ساختمان_آهنگری و جوشکاریهمدان_همدانعلی اکبر مرادیانخ اکباتان بازار آهنگرها پ7115
حلبی سازی عظیمی رسا خدمات ساختمان_آهنگری و جوشکاریهمدان_همدانمحمد عظیمی رساروستای چشمه قصابان112
ابزار طالبیان خدمات ساختمان_آهنگری و جوشکاریهمدان_همدانمحمد تقی طالبیانخ اکباتان بازار چاقو سازها106