بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف خدمات ساختمان  صنف آهنگری و جوشکاری
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 45,040

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
آهنگری سنتی خدمات ساختمان_آهنگری و جوشکاریزنجان_طارمرسول حاجیلوچورزق خیابان مطهری اصلی 0026
جوشکاری حیدری خدمات ساختمان_آهنگری و جوشکاریزنجان_سلطانیهوحید حیدری مهرویر ، جاده (مزارع) ، خیابان شمس تبریزی ، طبقه همکف29
آهنگری سنتی بهرام خدمات ساختمان_آهنگری و جوشکاریزنجان_زنجانعلیرضا بهرامزنجان ، بازارپایین ، خیابان اصغریه ، کوچه بازارپایین ، پلاک 304 ، طبقه همکف23
معصومی خدمات ساختمان_آهنگری و جوشکاریزنجان_ابهرخیرعلی معصومیابهر ، حسین آباد ، نرسیده به کوچه جعفری ، خیابان دکترعلی شریعتی ، پلاک 51 ، طبقه همکف24
فولاد صنعت امین خدمات ساختمان_آهنگری و جوشکاریزنجان_زنجانعبداله اسگندریشهرک صنعتی نوآوران ، خیابان شکوفایی 1 ، پلاک 193 ، طبقه همکف21
هلکو سحرگاز خدمات ساختمان_آهنگری و جوشکاریزنجان_زنجانعلی سپهریدیزج آباد ، جاده زنجان ابهر ، طبقه همکف25
آهنگری سنتی (چلنگری ) خدمات ساختمان_آهنگری و جوشکاریزنجان_زنجانداود جهانشاهلوزنجان ، خیام غربی ، کوچه (فرعی4) ، بلوار شهیددکتربهشتی ، پلاک 264 ، طبقه همکف21
رستمی خدمات ساختمان_آهنگری و جوشکاریزنجان_ابهرعلی رستمیابهر - نرسیده به میدان انقلاب - بلوار خرمشهر - طبقه همکف25
نوروزی خدمات ساختمان_آهنگری و جوشکاریزنجان_ابهرقبله علی نوروزیصائین قلعه - نرسیده به میدان انقلاب - خیابان امام خمینی - پلاک 58 - طبقه همکف26
جوشکاری ولی خدمات ساختمان_آهنگری و جوشکاریزنجان_خدابنده ( قیدار )رمضانعلی ولیخدابنده دهستان دوتپه سفلی کوچه شهید حجت اله محمدی26
جوشکاری برادران بیکدلو خدمات ساختمان_آهنگری و جوشکاریزنجان_خدابنده ( قیدار )محمد بیکدلوشهر زرین رود میدان کشاورز 019
جوشکاری و شیروانی کوبی آسایش خدمات ساختمان_آهنگری و جوشکاریزنجان_خرم درهمیثم احمدیخرمدره - خرم - خیابان امیرکبیرجنوبی - بلوار امام خمینی - پلاک 210 - طبقه همکف22
کارگاه تولیدی درب و پنجره فلزی خدمات ساختمان_آهنگری و جوشکاریزنجان_خرم درهرضا کردلوخرمدره - خرم - بلوار بعثت - خیابان (مرشدی) - طبقه همکف22
جوشکاری خدمات ساختمان_آهنگری و جوشکاریزنجان_خرم درهصفرعلی صدری17 شهریور 17 شهریور 12724
جوشکاری خدمات ساختمان_آهنگری و جوشکاریزنجان_خرم درهعلی غنیمتیشهید مقدم جمهوری غربی 13422
جوشکاری خدمات ساختمان_آهنگری و جوشکاریزنجان_خرم درهعزت مصطفاییشهید رجایی شهید رجایی 023
جوشکاری خدمات ساختمان_آهنگری و جوشکاریزنجان_خرم درهرضا جلفاییدکتر شریعتی دکتر شریعتی 3923
جوشکاری خدمات ساختمان_آهنگری و جوشکاریزنجان_خرم درهقهرمان میرزاخانیسید جمال الدین دکترحسابی 2622
جوشکاری خدمات ساختمان_آهنگری و جوشکاریزنجان_خرم درهمنصور مهرجوجمهوری شرقی جوان 024
جوشکاری خدمات ساختمان_آهنگری و جوشکاریزنجان_خرم درهسیف اله محمدینصیرآبادخیابان امام خمینی خ ولعصیر26