بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف طب و پزشکان  صنف پزشکان متخصص فیزیوتراپی و توانبخشی
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 7,570

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
فیزیوتراپی بهتوان طب و پزشکان_پزشکان متخصص فیزیوتراپی و توانبخشیسیستان و بلوچستان_زاهدان زاهدان خیام روبروی داروخانه توحید ساختمان پزشکان دانش طبقه همکف62
فیزیوتراپی هستی طب و پزشکان_پزشکان متخصص فیزیوتراپی و توانبخشیاصفهان_اصفهاننعیمه حدادی اصفهانی 6a31 شیخ صدوق شمالی مقابل سه راه شیخ مفید بعد از موسسه مالی ملل ساختمان آیریک طبقه دوم واحد ۲۱۲ تلفن۳۶۶۴۵۴۲۱6
فیزیوتراپی طب و پزشکان_پزشکان متخصص فیزیوتراپی و توانبخشیخراسان رضوی_گنابادفیزیوتراپی 17
فیزیوتراپی آبان طب و پزشکان_پزشکان متخصص فیزیوتراپی و توانبخشیهمدان_همدانسیده فرشته حسینی نیکروش خیابان خواجه رشید ، روبروی اداره اماکن ،طبقه دوم ، 164
فیزیوتراپی طب و پزشکان_پزشکان متخصص فیزیوتراپی و توانبخشیتهران_تهرانبرزین برازنده 0
کلینیک کاردرمانی رویش طب و پزشکان_پزشکان متخصص فیزیوتراپی و توانبخشیتهران_تهراندکتر کاظمی تهران، خیابان پیروزی ، بین خیابان سوم و چهارم نیروی هوایی ، پلاک 125 ، ساختمان پزشکان ادیب ، طبقه سوم ،واحد 6 44
ليسانس فيزيوتراپي دکتر رباب فتح اللهي طب و پزشکان_پزشکان متخصص فیزیوتراپی و توانبخشیتهران_تهرانرباب فتح اللهيشهر تهران72
ليسانس فيزيوتراپي دکتر سيده الهام فتاحيان طب و پزشکان_پزشکان متخصص فیزیوتراپی و توانبخشیتهران_تهرانسيده الهام فتاحيانشهر تهران75
ليسانس فيزيوتراپي دکتر هرمز فاندر طب و پزشکان_پزشکان متخصص فیزیوتراپی و توانبخشیتهران_تهرانهرمز فاندرشهر تهران92
ليسانس فيزيوتراپي دکتر هادي فاتح نعمتي طب و پزشکان_پزشکان متخصص فیزیوتراپی و توانبخشیتهران_تهرانهادي فاتح نعمتي شهر تهران70
فوق ليسانس فيزيوتراپي دکتر صديقه غياثي طب و پزشکان_پزشکان متخصص فیزیوتراپی و توانبخشیتهران_تهرانصديقه غياثيشهر تهران67
ليسانس فيزيوتراپي دکتر سيدمحسن غني طب و پزشکان_پزشکان متخصص فیزیوتراپی و توانبخشیتهران_تهرانسيدمحسن غنيشهر تهران81
فوق ليسانس فيزيوتراپي دکتر علي غنجال طب و پزشکان_پزشکان متخصص فیزیوتراپی و توانبخشیتهران_تهرانعلي غنجال شهر تهران69
ليسانس فيزيوتراپي دکتر ليلا غلامي سياني طب و پزشکان_پزشکان متخصص فیزیوتراپی و توانبخشیتهران_تهرانليلا غلامي سيانيشهر تهران82
ليسانس فيزيوتراپي دکتر صديقه غلامي اوريمي طب و پزشکان_پزشکان متخصص فیزیوتراپی و توانبخشیتهران_تهرانصديقه غلامي اوريميشهر تهران67
ليسانس فيزيوتراپي دکتر ذبيح اله غلامي طب و پزشکان_پزشکان متخصص فیزیوتراپی و توانبخشیتهران_تهرانذبيح اله غلامي شهر تهران89
ليسانس فيزيوتراپي دکتر محمود غلامي طب و پزشکان_پزشکان متخصص فیزیوتراپی و توانبخشیتهران_تهرانمحمود غلاميشهر تهران68
ليسانس فيزيوتراپي دکتر کبري غلامي طب و پزشکان_پزشکان متخصص فیزیوتراپی و توانبخشیتهران_تهرانکبري غلاميشهر تهران76
ليسانس فيزيوتراپي دکتر سمانه غلامي طب و پزشکان_پزشکان متخصص فیزیوتراپی و توانبخشیتهران_تهرانسمانه غلاميشهر تهران71
ليسانس فيزيوتراپي دکتر مهسا غلامي طب و پزشکان_پزشکان متخصص فیزیوتراپی و توانبخشیتهران_تهرانمهسا غلاميشهر تهران71