طراحی سایت در   برای  اصناف طب و پزشکان  صنف پزشکان متخصص فیزیوتراپی و توانبخشی
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 4,197

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
فیزیوتراپی طب و پزشکان_پزشکان متخصص فیزیوتراپی و توانبخشیکهگیلویه و بویر احمد_بویراحمد (یاسوج)  یاسوج 43
مرکز کاردرمانی و گفتاردرمانی پاسداران طب و پزشکان_پزشکان متخصص فیزیوتراپی و توانبخشیتهران_تهرانحسینی سیانکیابتدای پاسداران خیابان نگارستان دوم خیابان مسجد جامع غدیر خم نبش نگارستان چهارم پلاک ۱۱209
فیزیوتراپی طب و پزشکان_پزشکان متخصص فیزیوتراپی و توانبخشیاصفهان_اصفهاندکتر زینب نیکیبیمارستان شهید صدوقی 241
فیزیوتراپی طب و پزشکان_پزشکان متخصص فیزیوتراپی و توانبخشیاصفهان_اصفهاندکتر زینب نیکیبیمارستان صدوقی 210
فیزیوتراپی طب و پزشکان_پزشکان متخصص فیزیوتراپی و توانبخشیاصفهان_اصفهاندکتر زینب نیکیبیمارستان صدوقی 232
کلینیک فیزیوتراپی تخصصی دکتر کشاورز طب و پزشکان_پزشکان متخصص فیزیوتراپی و توانبخشیاصفهان_کاشاندکتر کشاورزمیدان امام حسین ابتدای مدرس نبش سیاست 7 407
فیزیوتراپی بهتوان طب و پزشکان_پزشکان متخصص فیزیوتراپی و توانبخشیسیستان و بلوچستان_زاهدان زاهدان خیام روبروی داروخانه توحید ساختمان پزشکان دانش طبقه همکف434
فیزیوتراپی هستی طب و پزشکان_پزشکان متخصص فیزیوتراپی و توانبخشیاصفهان_اصفهاننعیمه حدادی اصفهانی 6a31 شیخ صدوق شمالی مقابل سه راه شیخ مفید بعد از موسسه مالی ملل ساختمان آیریک طبقه دوم واحد ۲۱۲ تلفن۳۶۶۴۵۴۲۱272
فیزیوتراپی طب و پزشکان_پزشکان متخصص فیزیوتراپی و توانبخشیخراسان رضوی_گنابادفیزیوتراپی 301
فیزیوتراپی آبان طب و پزشکان_پزشکان متخصص فیزیوتراپی و توانبخشیهمدان_همدانسیده فرشته حسینی نیکروش خیابان خواجه رشید ، روبروی اداره اماکن ،طبقه دوم ، 545
فیزیوتراپی طب و پزشکان_پزشکان متخصص فیزیوتراپی و توانبخشیتهران_تهرانبرزین برازنده 226
کلینیک کاردرمانی رویش طب و پزشکان_پزشکان متخصص فیزیوتراپی و توانبخشیتهران_تهراندکتر کاظمی تهران، خیابان پیروزی ، بین خیابان سوم و چهارم نیروی هوایی ، پلاک 125 ، ساختمان پزشکان ادیب ، طبقه سوم ،واحد 6 306
ليسانس فيزيوتراپي دکتر رباب فتح اللهي طب و پزشکان_پزشکان متخصص فیزیوتراپی و توانبخشیتهران_تهرانرباب فتح اللهيشهر تهران303
ليسانس فيزيوتراپي دکتر سيده الهام فتاحيان طب و پزشکان_پزشکان متخصص فیزیوتراپی و توانبخشیتهران_تهرانسيده الهام فتاحيانشهر تهران350
ليسانس فيزيوتراپي دکتر هرمز فاندر طب و پزشکان_پزشکان متخصص فیزیوتراپی و توانبخشیتهران_تهرانهرمز فاندرشهر تهران393
ليسانس فيزيوتراپي دکتر هادي فاتح نعمتي طب و پزشکان_پزشکان متخصص فیزیوتراپی و توانبخشیتهران_تهرانهادي فاتح نعمتي شهر تهران326
فوق ليسانس فيزيوتراپي دکتر صديقه غياثي طب و پزشکان_پزشکان متخصص فیزیوتراپی و توانبخشیتهران_تهرانصديقه غياثيشهر تهران304
ليسانس فيزيوتراپي دکتر سيدمحسن غني طب و پزشکان_پزشکان متخصص فیزیوتراپی و توانبخشیتهران_تهرانسيدمحسن غنيشهر تهران348
فوق ليسانس فيزيوتراپي دکتر علي غنجال طب و پزشکان_پزشکان متخصص فیزیوتراپی و توانبخشیتهران_تهرانعلي غنجال شهر تهران349
ليسانس فيزيوتراپي دکتر ليلا غلامي سياني طب و پزشکان_پزشکان متخصص فیزیوتراپی و توانبخشیتهران_تهرانليلا غلامي سيانيشهر تهران333