طراحی سایت در   برای  اصناف کامپیوتر و الکترونیک  صنف کافی نت و گیم نت
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 7,837

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
کافي نت پارسي نت کامپیوتر و الکترونیک_کافی نت و گیم نتاصفهان_کاشانناصر قناويزي کاشانشهر كاشان خیابان آیت اله کاشانی روبروی ساختمان آژانس مسافرتی سفردوستان طبقه زیرین558
نت سراي يا هو کامپیوتر و الکترونیک_کافی نت و گیم نتکردستان_سنندجرئوف فرهادينايسر خ امام شافعي295
كافي نت مهر کامپیوتر و الکترونیک_کافی نت و گیم نتکردستان_سنندجصابر مراديبلوار سيدقطب220
كافي نت كاج کامپیوتر و الکترونیک_کافی نت و گیم نتکردستان_سنندججميل دربنديخ پاسداران جنب پاساژ دانشجو197
لوازم التحرير عابديني کامپیوتر و الکترونیک_کافی نت و گیم نتکرمان_رفسنجانفاطمه عابديني نسبرفسنجان ميدان اميركبير برج شيشه اي طبقه همكف155
بازیهای رایانه ای ایرانمنش کامپیوتر و الکترونیک_کافی نت و گیم نتکرمان_رفسنجانمحمدحسین ایرانمنشبلوار شریعتی جنب دبیرستان فرهنگ159
كافي نت دانشجو کامپیوتر و الکترونیک_کافی نت و گیم نتکرمان_رفسنجانفاطمه عبدالهي مجدرفسنجان بلوار مدرس جنب بستني نازنين190
كافي نت رازيانه کامپیوتر و الکترونیک_کافی نت و گیم نتکرمان_رفسنجانرضا مطلبي پاقلعهرفسنجان بلوار طالقاني نبش كوچه 24206
کافی نت فراسو کامپیوتر و الکترونیک_کافی نت و گیم نتکرمان_رفسنجانمحمدرضا محی الدینی اناریرفسنجان بلوار شهید مطهری جنب کوچه شماره 33233
كافي نت پارازيت کامپیوتر و الکترونیک_کافی نت و گیم نتکرمان_رفسنجانملكه صادقي خليل آباديرفسنجان بلوار شريعتي شرقي بعد از اداره ثبت احوال176
كافي نت پارادايس کامپیوتر و الکترونیک_کافی نت و گیم نتکرمان_رفسنجانهوشنگ عبدالهي كرمانيرفسنجان بلوار مطهري سه راه شهيد نوري جنب صندوق توحيد165
بازي هاي رايانه اي گيم لند کامپیوتر و الکترونیک_کافی نت و گیم نتکرمان_رفسنجانعلي احمدي نژادرفسنجان خيابان كارگر روبروي بهداشت شماره 5194
كافي نت رايان سيستم کامپیوتر و الکترونیک_کافی نت و گیم نتکرمان_رفسنجانحسين مرتضائيرفسنجان خيابان اميركبير غربي بعد از چهارراه شهيد حيدر پور158
بازي هاي رايانه اي مهرگان کامپیوتر و الکترونیک_کافی نت و گیم نتکرمان_رفسنجانعلي عليپور لريرفسنجان بلوار حجت جنب كارواش161
كافي نت كارمانيا کامپیوتر و الکترونیک_کافی نت و گیم نتکرمان_رفسنجانفرزانه مهدي زاده نوش آباديرفسنجان خيابان معلم روبروي بيمارستان مرادي187
كافي نت پارس کامپیوتر و الکترونیک_کافی نت و گیم نتکرمان_رفسنجانمحمدرضا شفيعي بافتيرفسنجان بلوار طالقاني جنب كبابي نايب224
كافي نت شهر کامپیوتر و الکترونیک_کافی نت و گیم نتکرمان_رفسنجانمحمدحسين محمدي مدرسرفسنجان بلوار طالقاني جنب كتابفروشي شمس264
كافي نت عباسي کامپیوتر و الکترونیک_کافی نت و گیم نتکرمان_رفسنجانفاطمه عباسي حيدر آباديرفسنجان كشكوئيه بلوار امام حسين ( ع ) پاساژ وليعصر159
كافي نت فراسيستم کامپیوتر و الکترونیک_کافی نت و گیم نتکرمان_رفسنجانمصطفي ميرزائي خليل آباديرفسنجان بلوار شهيد مصطفي خميني جنب كوچه شماره 46170
بازي هاي رايانه اي مرتضي کامپیوتر و الکترونیک_کافی نت و گیم نتکرمان_رفسنجانسيد محمد صادق حسيني رودينيرفسنجان خيابان شهيد كهنوجي پلاك 15183