بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف خدمات وسایل نقلیه  صنف تعمیر گاه موتور سیکلت
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 14,238

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
تعمیر موتور سیکلت خدمات وسایل نقلیه_تعمیر گاه موتور سیکلتزنجان_طارماسدالله رضائیگیلوان خیابان ولیعصر ندارد 032
تعمیرکار موتورسیکلت خدمات وسایل نقلیه_تعمیر گاه موتور سیکلتزنجان_طارمشاهین محمدیدرام روبروی پمپ بنزین ندارد 028
تعمیر موتور سیکلت خدمات وسایل نقلیه_تعمیر گاه موتور سیکلتزنجان_طارموحید صفری جمروستای پاوه رود ندارد 032
موتورسیکلت خدمات وسایل نقلیه_تعمیر گاه موتور سیکلتزنجان_سلطانیهعلیرضا نعمتیقره بلاغ - روستای قره بلاغ - ندارد - خیابان طالقانی - خیابان امام خمینی - پلاک 3 - طبقه همکف29
تعمیر موتور سیکلت خدمات وسایل نقلیه_تعمیر گاه موتور سیکلتزنجان_سلطانیهشکراله صفاریسلطانیه ، پایین گنبد ، خیابان شهیدزمانی شرف ، خیابان شهیدنورمحمدی نور ، پلاک 54 ، طبقه همکف38
تعمیر متور سیکلت خدمات وسایل نقلیه_تعمیر گاه موتور سیکلتزنجان_سلطانیهحسین صفریگوزلدره سفلی ، خیابان امام خمینی ، خیابان ولیعصر ، طبقه همکف36
مقدم خدمات وسایل نقلیه_تعمیر گاه موتور سیکلتزنجان_زنجانعشرت خداوردی مقدمزنجان ، دروازه رشت ، چهارراه بعثت ، خیابان بعثت ، پلاک -217 ، طبقه همکف33
موتورسیکلت باقری خدمات وسایل نقلیه_تعمیر گاه موتور سیکلتزنجان_زنجاناحمد ربیعی باقریمابین کوی فرهنگ و الهیه 45متری نرگس 88929
بهروزاسدی رسته : تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی ... ) خدمات وسایل نقلیه_تعمیر گاه موتور سیکلتزنجان_زنجانبهروز اسدیاسلام آباد 20متری شهید مدنی 69728
احمدحاجی میری رسته : تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی ... ) خدمات وسایل نقلیه_تعمیر گاه موتور سیکلتزنجان_زنجاناحمد حاجی میریاسلام آباد خ دستغیب 18524
سیدعلی النقیموسوی طیبی رسته : تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی ... ) خدمات وسایل نقلیه_تعمیر گاه موتور سیکلتزنجان_زنجانسیدعلی النقی موسوی طیبیاسلام آباد خ شهید صدوقی 10031
محمدعلیعباسی رسته : تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی ... ) خدمات وسایل نقلیه_تعمیر گاه موتور سیکلتزنجان_زنجانمحمدعلی عباسیاسلام آباد خ شهید صدقعلی سلیمانی 232
نورمحمدصحبت لو رسته : تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی ... ) خدمات وسایل نقلیه_تعمیر گاه موتور سیکلتزنجان_زنجاننورمحمد صحبت لوروستای آقکندی جاده بیجار 032
محمدرحیمی رسته : تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی ... ) خدمات وسایل نقلیه_تعمیر گاه موتور سیکلتزنجان_زنجانمحمد رحیمیضیائی بازار روز 5132
حسنجانی ناس رسته : تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی ... ) خدمات وسایل نقلیه_تعمیر گاه موتور سیکلتزنجان_زنجانحسن جانی ناساسلام آباد خ بست متری دستغیب 171/122
تعمیرگاه امیرحسین خدمات وسایل نقلیه_تعمیر گاه موتور سیکلتزنجان_زنجانکریم حیدریزنجان - کوی سعیدیه - خیابان 10متری اول - خیابان شهیدیوسف کلاهدوز شمالی - پلاک -185 - طبقه همکف29
حسینعلیاصانلو رسته : تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی ... ) خدمات وسایل نقلیه_تعمیر گاه موتور سیکلتزنجان_زنجانحسینعلی اصانلوبی سیم خیام 7827
شعبانمصطفوی رسته : تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی ... ) خدمات وسایل نقلیه_تعمیر گاه موتور سیکلتزنجان_زنجانشعبان مصطفویاسلام آباد 24متری مصطفی 11031
برادران خدمات وسایل نقلیه_تعمیر گاه موتور سیکلتزنجان_زنجانمحمدرسول عزیزیقدس نرسیده به میدان محمدیه 55833
تعمیرگاه موتور سیکلت خدمات وسایل نقلیه_تعمیر گاه موتور سیکلتزنجان_زنجانمحسن شقاقی علیااسلام آباد 16متری عابدینی 47629