بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف حمل و نقل  صنف تاکسی تلفنی
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 18,616

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
تاکسی سرویس مهر حمل و نقل_تاکسی تلفنیخوزستان_امیدیهمیلاد فرضدق امسکن مهر شهید دقایقی123
تاکسی تلفنی شاهد حمل و نقل_تاکسی تلفنیگیلان_رشتمحمودگلستانی رشت رودبارتان آژانس شاهد73
تاکسی تلفنی شاهد حمل و نقل_تاکسی تلفنیمازندران_تنکابنشهرام رسولی خیابان جمهوری روبروی اداره برق1
بانوان یکتا گشت حمل و نقل_تاکسی تلفنیآذربایجان غربی_ارومیهخانم زندی خ بهداری.خ فارابی 46
آژانس شبانه روزی فرهود حمل و نقل_تاکسی تلفنیمرکزی_اراکمحسن فرهود اراک-خیابان ابوذر-نبش کوچه شهیدتوانچه26
نوین تاکسی حمل و نقل_تاکسی تلفنیالبرز_کرجمهدی دیانتخیابان درختی بلوار حدادی بلوار مصطفی خمینی جنب شهرداری 13
تاکسی تلفنی نوربخش شبستر حمل و نقل_تاکسی تلفنیآذربایجان شرقی_شبسترغفار اغنمی شبستر خیابان طالقانی روبروی پمپ بنزین شماه 2 2
نیکان حمل و نقل_تاکسی تلفنیهرمزگان_بندر عباسمجتبی عیسویگلشهر شمالی،خیابان داروپخش 236
تاكسى سرويس لقمان حمل و نقل_تاکسی تلفنیخوزستان_اهوازعلى فروغ مهر خوزستان-اهواز-كيانپارس اسفند غربى فاز٣ نبش وهابى204
زیبا Taxi حمل و نقل_تاکسی تلفنیلرستان_بروجردروح الله گودرزی 10شهرک زیبا میدان ولیعصر نبش نرگس 265
تاکسی تلفنی آقایان وبانوان و پیک موتوری و وانت بار پرند حمل و نقل_تاکسی تلفنیخراسان رضوی_گلبهارسید محمود موسویگلبهار-پشت بازار پرند 323
آژانس حمل و نقل_تاکسی تلفنیاردبیل_اردبیلعباس خرمیسرعین خیابان امام 310
آژانس متین حمل و نقل_تاکسی تلفنییزد_یزدغلامحسین دشتی رحمت آبادی 104
تاکسی ابوالفضل حمل و نقل_تاکسی تلفنیالبرز_کرجابوالفضل انصاری 117
تاکسی سرویس 196 حمل و نقل_تاکسی تلفنیتهران_تهرانمحنتیتهرانپارس خ 196 غربی پ 108 7
ماکسی کولاک حمل و نقل_تاکسی تلفنیتهران_قدسمحمد نقدیزاده کلور 321
آژانس دوستى حمل و نقل_تاکسی تلفنیخراسان جنوبی_فردوسمهدی دوستـی فردوس خىابان مطهرى سراه بىمارستان370
گلچین حمل و نقل_تاکسی تلفنیاصفهان_اصفهان حسن ملایحیی 149
آژانس تلفنی دریا حمل و نقل_تاکسی تلفنیقم_قمفریبرز منصوریبلوار سوم خرداد/بلوار نظامی گنجوی/بعد از تقاطع موسی بن جعفر26
ملت تاکسی حمل و نقل_تاکسی تلفنیسیستان و بلوچستان_زاهدانآدخ بلوار جمهوری جنب مسجد حجت ابن الحسن عسکری22