طراحی سایت در   برای  اصناف حمل و نقل  صنف کرایه اتومبیل
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 3,532

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
اتومبیل کرایه گلها حمل و نقل_کرایه اتومبیلمرکزی_فراهانمحمدرضا فرمهینی فراهانیفراهان-فرمهین-بلوارشهید چمران204
اتومبیل کرایه صبا حمل و نقل_کرایه اتومبیلمرکزی_فراهانحسین دستجانی فراهانیفراهان-فرمهین-روستای دستجان167
کرایه اتومبیل درخشان حمل و نقل_کرایه اتومبیلمرکزی_فراهانرمضان تلخابیفراهان بخش خنجین روستای تلخاب157
وانت اتومبيل كرايه(محمدتوكليان-عباس) حمل و نقل_کرایه اتومبیلخراسان جنوبی_بشرویهمحمدتوكليانبشرويه-خيابان امام خميني شمالي-ابتداي خيابان كشاورز162
موسسه اتومبیل کرایه ایران زمین حمل و نقل_کرایه اتومبیلخراسان شمالی_بجنوردگل جمال صادقیطالقانی غربی خ زایشگاه - زایشگاه بنت الهدی663
موسسه اتومبيل كرايه غزال حمل و نقل_کرایه اتومبیلخراسان شمالی_بجنوردفاطمه رنجبرشهرك شاهد نبش چهار راه شاهد19480
موسسه اتومبیل کرایه امین سیر حمل و نقل_کرایه اتومبیلخراسان شمالی_بجنوردمنصور ضیائی داوریخیابان فردوسی537
موسسه اتومبیل کرایه دانشجو حمل و نقل_کرایه اتومبیلخراسان شمالی_بجنوردعلی عزیزیانتهای خ دانشگاه آزاداسلامی ظلع شرقی423
موسسه اتومبیل کرایه مهدی حمل و نقل_کرایه اتومبیلخراسان شمالی_بجنوردمحمود یزدی زاده17شهریورجنوبی نبش ک صنوبر پ 300409
موسسه اتومبیل کرایه سعید حمل و نقل_کرایه اتومبیلخراسان شمالی_بجنوردمحمد الهیخ دهخدا351
موسسه اتومبیل کرایه ایثار حمل و نقل_کرایه اتومبیلخراسان شمالی_بجنوردحسین نامجو پاقلعهکمربندی مدرس مقابل ترمینال مسافری ک رحمانی427
موسسه اتومبیل کرایه امینه حمل و نقل_کرایه اتومبیلخراسان شمالی_بجنوردطاهره فیروزیانخ قیام ک ع روبروی مجتمع آریا444
موسسه اتومبیل کرایه چکاوک حمل و نقل_کرایه اتومبیلخراسان شمالی_بجنوردآقا مراد ربانیخ فردوسی جاده حصار دور میدان امام حسین531
موسسه اتومبیل کرایه بیسیم بانوان نشاط حمل و نقل_کرایه اتومبیلخراسان شمالی_بجنوردنور محمد بوتگیخ 17 شهریور جنوبی کوچه طور پ39456
موسسه اتومبيل كرايه گفتگو حمل و نقل_کرایه اتومبیلخراسان شمالی_بجنوردحسين رضا زاده برگردخ طالقاني بلوار فرودگاه سمت چپ حاشيه خيابان پ 1232348
موسسه اتومبیل کرایه داریوش حمل و نقل_کرایه اتومبیلخراسان شمالی_بجنوردمحمداسماعیل جباریشهرک امام خمینی مقابل شهرک حکمت300
موسسه اتومبیل کرایه مهر آفرینش حمل و نقل_کرایه اتومبیلخراسان شمالی_بجنوردیحیی نودهیمدرس 64بعداز پ 18299
موسسه اتومبیل کرایه حکیم حمل و نقل_کرایه اتومبیلخراسان شمالی_بجنوردعلیرضا حسین زادهانتهای شهرک فرهنگیان مقابل مدرسه راهنمایی ینگه قلعه184
موسسه اتومبیل کرایه مهاجر حمل و نقل_کرایه اتومبیلخراسان شمالی_بجنوردجواد خوشهبجنورد شرق سپاه189
موسسه اتومبیل کرایه پویش حمل و نقل_کرایه اتومبیلخراسان شمالی_بجنوردخلیل نیستانیبجنورد دانشگاه دولتی بجنورد179