طراحی سایت در   برای  اصناف حمل و نقل  صنف کرایه اتومبیل
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 3,532

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
اتومبیل کرایه گلها حمل و نقل_کرایه اتومبیلمرکزی_فراهانمحمدرضا فرمهینی فراهانیفراهان-فرمهین-بلوارشهید چمران197
اتومبیل کرایه صبا حمل و نقل_کرایه اتومبیلمرکزی_فراهانحسین دستجانی فراهانیفراهان-فرمهین-روستای دستجان160
کرایه اتومبیل درخشان حمل و نقل_کرایه اتومبیلمرکزی_فراهانرمضان تلخابیفراهان بخش خنجین روستای تلخاب150
وانت اتومبيل كرايه(محمدتوكليان-عباس) حمل و نقل_کرایه اتومبیلخراسان جنوبی_بشرویهمحمدتوكليانبشرويه-خيابان امام خميني شمالي-ابتداي خيابان كشاورز155
موسسه اتومبیل کرایه ایران زمین حمل و نقل_کرایه اتومبیلخراسان شمالی_بجنوردگل جمال صادقیطالقانی غربی خ زایشگاه - زایشگاه بنت الهدی632
موسسه اتومبيل كرايه غزال حمل و نقل_کرایه اتومبیلخراسان شمالی_بجنوردفاطمه رنجبرشهرك شاهد نبش چهار راه شاهد19470
موسسه اتومبیل کرایه امین سیر حمل و نقل_کرایه اتومبیلخراسان شمالی_بجنوردمنصور ضیائی داوریخیابان فردوسی526
موسسه اتومبیل کرایه دانشجو حمل و نقل_کرایه اتومبیلخراسان شمالی_بجنوردعلی عزیزیانتهای خ دانشگاه آزاداسلامی ظلع شرقی414
موسسه اتومبیل کرایه مهدی حمل و نقل_کرایه اتومبیلخراسان شمالی_بجنوردمحمود یزدی زاده17شهریورجنوبی نبش ک صنوبر پ 300402
موسسه اتومبیل کرایه سعید حمل و نقل_کرایه اتومبیلخراسان شمالی_بجنوردمحمد الهیخ دهخدا343
موسسه اتومبیل کرایه ایثار حمل و نقل_کرایه اتومبیلخراسان شمالی_بجنوردحسین نامجو پاقلعهکمربندی مدرس مقابل ترمینال مسافری ک رحمانی419
موسسه اتومبیل کرایه امینه حمل و نقل_کرایه اتومبیلخراسان شمالی_بجنوردطاهره فیروزیانخ قیام ک ع روبروی مجتمع آریا435
موسسه اتومبیل کرایه چکاوک حمل و نقل_کرایه اتومبیلخراسان شمالی_بجنوردآقا مراد ربانیخ فردوسی جاده حصار دور میدان امام حسین514
موسسه اتومبیل کرایه بیسیم بانوان نشاط حمل و نقل_کرایه اتومبیلخراسان شمالی_بجنوردنور محمد بوتگیخ 17 شهریور جنوبی کوچه طور پ39446
موسسه اتومبيل كرايه گفتگو حمل و نقل_کرایه اتومبیلخراسان شمالی_بجنوردحسين رضا زاده برگردخ طالقاني بلوار فرودگاه سمت چپ حاشيه خيابان پ 1232339
موسسه اتومبیل کرایه داریوش حمل و نقل_کرایه اتومبیلخراسان شمالی_بجنوردمحمداسماعیل جباریشهرک امام خمینی مقابل شهرک حکمت290
موسسه اتومبیل کرایه مهر آفرینش حمل و نقل_کرایه اتومبیلخراسان شمالی_بجنوردیحیی نودهیمدرس 64بعداز پ 18288
موسسه اتومبیل کرایه حکیم حمل و نقل_کرایه اتومبیلخراسان شمالی_بجنوردعلیرضا حسین زادهانتهای شهرک فرهنگیان مقابل مدرسه راهنمایی ینگه قلعه173
موسسه اتومبیل کرایه مهاجر حمل و نقل_کرایه اتومبیلخراسان شمالی_بجنوردجواد خوشهبجنورد شرق سپاه179
موسسه اتومبیل کرایه پویش حمل و نقل_کرایه اتومبیلخراسان شمالی_بجنوردخلیل نیستانیبجنورد دانشگاه دولتی بجنورد171