طراحی سایت در   برای  اصناف حمل و نقل  صنف حمل و نقل کالا
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 3,306

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
شرکت حمل و نقل توانروي حمل و نقل_حمل و نقل کالااصفهان_کاشانسيدمهدي ابراهيميشهرک صنعتی امیرکبیر خیابان یاس3459
اتوبار حمل ايران حمل و نقل_حمل و نقل کالاخراسان رضوی_مشهدجواد نجاتيانشهرك شهيد باهنر - حاشيه بلوار امام رضا - نبش امام رضا 8199
خدمات بار بری مهر حمل و نقل_حمل و نقل کالاهرمزگان_سیریکاسماعیل نمردی باندارانیسیریک روستای بانداران جنب مکتب خانه خدمات باربری مهر250
خدمات بار بری کوپشی حمل و نقل_حمل و نقل کالاهرمزگان_سیریکمجید کوپشیسیریک بلوار ساحلی جنب بازاچه ماهی254
دفتر باربری آریا حمل و نقل_حمل و نقل کالاتهران_ملاردمراد خزلیمارلیک سه بانده پاین ترازخ کیوان کوچه اول غربی قطعه ششم306
دفترتخلیه بارتجاری کمالان حمل و نقل_حمل و نقل کالاگلستان_علی آبادمعصومه جعفری چاشمیفاضل اباد-خیابان گلستان411
آژانس باربری حمل و نقل_حمل و نقل کالاتهران_ورامینمحمودخزاییقرچک خ اصلی روبروی پارس سرام نبش سخنگو230
شرکت حمل و نقل آپاربار تبریز حمل و نقل_حمل و نقل کالاآذربایجان شرقی_تبریزرامین روستاتبریز بزرگراه ملت جنب میدان تره بار کوچه مدرسه398
شرکت حمل و نقل آذر فجر شمس حمل و نقل_حمل و نقل کالاآذربایجان شرقی_تبریزمحمد حسن محمد زادهتبریز بلوار ملت دیزل آباد گاراژ شمس قدیم288
شرکت حمل و نقل آخار باخار خسروشهر حمل و نقل_حمل و نقل کالاآذربایجان شرقی_تبریزعلیرضا قربانی خسروشاهیخسروشهر جاده ایلخچی روبروی پادگان515
شرکت حمل و نقل صوفیانشهر حمل و نقل_حمل و نقل کالاآذربایجان شرقی_تبریزیوسف مرشدی صوفیانیصوفیان روبروی سیلوی صوفیان379
شرکت حمل و نقل نسیم بار باسمنج حمل و نقل_حمل و نقل کالاآذربایجان شرقی_تبریزعلی علیپور فرشینهباسمنج خیابان امام سه راهی دیزج اول روستای دیزج395
شرکت حمل و نقل نصر کبیر حمل و نقل_حمل و نقل کالاآذربایجان شرقی_تبریزصمید خلیلیتبریز جاده سنتو جنب پمپ بنزین شنب غازان1139
شرکت حمل و نقل نسیم صبای تبریز حمل و نقل_حمل و نقل کالاآذربایجان شرقی_تبریزمحمد باقر پور فرشچی زادتبریز ورودی سردرود نرسیده به سه راهی خلجان293
شرکت حمل و نقل آزادبار میثاق حمل و نقل_حمل و نقل کالاآذربایجان شرقی_تبریزحسینقلی زارع زین کشتبریز دیزل آباد پاساژ وزیری دست چپ طبقه دوم295
شرکت حمل و نقل ناقه آذر باسمنج حمل و نقل_حمل و نقل کالاآذربایجان شرقی_تبریزعزیز رشدیباسمنج شهرک اندیشه پایانه بار غرفه شماره 1342
شرکت حمل و نقل امیرکبیر باسمنج حمل و نقل_حمل و نقل کالاآذربایجان شرقی_تبریزداود جوادیباسمنج آخر بلوار ستار خان کوی گاراژداران487
شرکت حمل و نقل سعادت تبریز حمل و نقل_حمل و نقل کالاآذربایجان شرقی_تبریزآرزو راد یوسف نیاتبریز بلوار ملت میدان تره بار جنب بانک صادرات337
شرکت حمل و نقل ارک ترابر حمل و نقل_حمل و نقل کالاآذربایجان شرقی_تبریزمحمد علی اظهر شکوفهتبریز بلوار ملت میدان تره بار جنب بانک صادرات333
شرکت حمل و نقل تک تابان حمل و نقل_حمل و نقل کالاآذربایجان شرقی_تبریزقربانعلی اصلانیتبریز جاده کجاباد نرسیده به درب مجتمع پتروشیمی264