بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف غذا و رستوران  صنف سفره خانه و رستوران سنتی
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 14,250

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
مقدم غذا و رستوران_سفره خانه و رستوران سنتیزنجان_زنجانمظفر مقدمبلوار استقلال اول شهرک شهدا 424
سفره خانه عباچی غذا و رستوران_سفره خانه و رستوران سنتیزنجان_زنجانمحمد عباچیخ امام کوچه باشگاه پلاک 46 خ امام کوچه باشگاه پلاک 46 خ امام کوچ 4622
قهوه خانه درویشی غذا و رستوران_سفره خانه و رستوران سنتیزنجان_زنجانمحمود فرجیروستای چورزق جنب مسجد جامع 25
قهوه خانه سنتی اشراق غذا و رستوران_سفره خانه و رستوران سنتیزنجان_زنجانحسن مرادی75ک جاده زنجان میانه جاده ترانزیت روستای سلطان اباد 20
قهوه خانه غذا و رستوران_سفره خانه و رستوران سنتیزنجان_زنجانزین العابدین ندرلوزنجان - ترانس - کوچه ((محمدی)) - بلوار شیخ فضل اله نوری - طبقه منفی 122
قهوه خانه رستمی غذا و رستوران_سفره خانه و رستوران سنتیزنجان_زنجانحسن رستمیانصاریه بوستان 7 بازارچه تجاری 245222
قهوه خانه نوری غذا و رستوران_سفره خانه و رستوران سنتیزنجان_زنجاناسداله نوریشهرک الهیه فاز 2 18 متری نور 995520
قهوه خانه محمدی غذا و رستوران_سفره خانه و رستوران سنتیزنجان_زنجانحسن محمدیروستای پایین کوه خ امام 2/421
دربند غذا و رستوران_سفره خانه و رستوران سنتیزنجان_زنجانمحمدرضا محمدیامام خمینی 0 221
اکبرخدایاری رسته : چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است) غذا و رستوران_سفره خانه و رستوران سنتیزنجان_زنجاناکبر خدایاریخیابان نواب صفوی روبروی مقبره 10425
مهدیمالکی رسته : چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است) غذا و رستوران_سفره خانه و رستوران سنتیزنجان_زنجانمهدی مالکیخ فردوسی اول بازار پایین قیصریه کوچک 2618
قهو خانه رضائی غذا و رستوران_سفره خانه و رستوران سنتیزنجان_زنجانفرزاد رضائیخیام شرقی روبروی کارواش رویال 020
سورسرای شب غذا و رستوران_سفره خانه و رستوران سنتیزنجان_زنجانابوالفضل بیاتسایت کارگاهی 0 4723
چهارباغ غذا و رستوران_سفره خانه و رستوران سنتیزنجان_زنجانمجتبی حسینیکوچه مشکی مابین چهارراه اول و دوم 58021
قهوه خانه موسوی غذا و رستوران_سفره خانه و رستوران سنتیزنجان_زنجانسیدباقر موسویسایت کارگاهی خ اصلی 16120
قهوه خانه پناهی غذا و رستوران_سفره خانه و رستوران سنتیزنجان_زنجاناصغر پناهیامام کوچه رهبری، میدان سمیع 6621
قهوه خانه میرزاخانی غذا و رستوران_سفره خانه و رستوران سنتیزنجان_زنجاننصرت اله میرزاخانیسعدی جنوبی کوچه عطارد 3121
عابدینی غذا و رستوران_سفره خانه و رستوران سنتیزنجان_زنجانعلی عابدینیخ امیرکبیر میدان ورکچیها 2919
عباسی غذا و رستوران_سفره خانه و رستوران سنتیزنجان_زنجانصفدر عباسیچهارراه انقلاب جنب تکیه بیت العباس چایخانه همشهری -17
برادران غذا و رستوران_سفره خانه و رستوران سنتیزنجان_زنجانمحرمعلی تنهائیجاده زنجان تهران روستای سایان جنب نمایندگی ولو 018