طراحی سایت در   برای  اصناف غذا و رستوران  صنف کبابی و جگرکی
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 18,203

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
احمد محمدی غذا و رستوران_کبابی و جگرکیکردستان_سنندجاحمد محمدیمیدان آزادی کوی دادگستری147
فریدون شیرازی غذا و رستوران_کبابی و جگرکیکردستان_سنندجفریدون شیرازیخیابان مردوخ جنوبی نبش خیابان خندق224
کبری شهبازی پیر محمدی غذا و رستوران_کبابی و جگرکیکردستان_سنندجکبری شهبازی پیر محمدیخیابان فردوسی جنب کفش ملی197
فتح الله مجيدي غذا و رستوران_کبابی و جگرکیکردستان_سنندجفتحالله مجيديخيابات شهدا بالاتر زا چهار راه جنب بانك ملي158
كريم اكبري پاكدامن غذا و رستوران_کبابی و جگرکیکردستان_سنندجكريم اكبري پاكدامنخيابان پاسداران روبروي مجتمع كردستان232
صلاح الدين ظاهر ظهورياني غذا و رستوران_کبابی و جگرکیکردستان_سنندجصلاح الدين ظاهر ظهوريانيترمينال سنندج سقز205
خواسته زمان غذا و رستوران_کبابی و جگرکیکردستان_سنندجخواسته زمانبلوار كردستان نيش كوچه مردوخ208
عنايت اله خوشخو غذا و رستوران_کبابی و جگرکیکردستان_سنندجعنايت الله خوشخوخيابان آبيدر نبش كوچه مريم245
نان داع كباب داغ غذا و رستوران_کبابی و جگرکیکردستان_سنندجمحمدرضا خان بابا خانيبلوار كردستان روبروي مسجد ملاويسي159
فرهاد جاهد غذا و رستوران_کبابی و جگرکیکردستان_سنندجفرهاد جاهدخ چهارباغ روبروي مسجد حريره205
عبدالحميد غفازي غذا و رستوران_کبابی و جگرکیکردستان_سنندجعبدالحميد غفاريبلوار28دي روبروي شعبه 2 سازمان تامين اجتماعي189
شهين حسيني غذا و رستوران_کبابی و جگرکیکردستان_سنندجشهين حسينيبلوار كردستان پايين تر از ميدان گلها136
معروف دوستدار غذا و رستوران_کبابی و جگرکیکردستان_سنندجمعروف دوستدارخيابان تكيه وچمن جنب مسجد بعثت178
خالد فرجي غذا و رستوران_کبابی و جگرکیکردستان_سنندجخالد فرجيخيابان استقلال بالاتر از بانك ملت161
فرشید بطحائی غذا و رستوران_کبابی و جگرکیکردستان_سنندجفرشید بطحاییمیدان آزادی170
شاه محمد سید جانی غذا و رستوران_کبابی و جگرکیکردستان_سنندجشاه محمد سید جانیخیابان شهدا190
هوشنگ برنجی غذا و رستوران_کبابی و جگرکیکردستان_سنندجهوشنگ برنجیخیابان مردوخ226
محمدصالح قهرمانی غذا و رستوران_کبابی و جگرکیکردستان_سنندجمحمدصالح قهرمانیخیابان فلسطین219
محمد رئوف قصیری غذا و رستوران_کبابی و جگرکیکردستان_سنندجمحمد رئوف قصیریخیابان کشاورز228
حمید رضا هنردان غذا و رستوران_کبابی و جگرکیکردستان_سنندجحمید رضا هنردانپاسداران مجتمع تجاری کردستان199