طراحی سایت در   برای  اصناف آموزش  صنف آموزشگاه خیاطی
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 206

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
آموزشگاه خياطي فرشته ها آموزش_آموزشگاه خیاطیاصفهان_کاشانفرشته جمالشهر كاشان خیابان بازارمیر کبیر کوچه گلها کوچه تقریری579
نسیم آموزش_آموزشگاه خیاطیاردبیل_پارس آبادسوره زینالیروستای خان قشلاقی365
خیّاطی فرشی آموزش_آموزشگاه خیاطیآذربایجان شرقی_آذرشهرجعفر فرشی گوگانیگوگان - خیابان امام (ره) - جنب بانک ملّی385
آموزشگاه خیاطی کسری آموزش_آموزشگاه خیاطیآذربایجان شرقی_آذرشهرحبیبه محمودپور گاوگانیگوگان - خ امام (ره) -خ مخابرات - هشت متری اول - پلاک 7620
خياطي زنانه جيره نژاد آموزش_آموزشگاه خیاطیکهگیلویه و بویر احمد_بهمئیخانم جان جيره پناهليكك - خ - دانشجو365
خياطي سميه باولي شعار آموزش_آموزشگاه خیاطیکهگیلویه و بویر احمد_بهمئیسميه باولي شعارليكك - خ - مولوي429
خياطي حاجیه وحيد آموزش_آموزشگاه خیاطیکهگیلویه و بویر احمد_بهمئیحاجيه وحيدليكك - خ فدائيان اسلام375
قاليبافي طاهره آموزش_آموزشگاه خیاطیکهگیلویه و بویر احمد_بهمئیصغرااميري نژادروستاي علي عسكري ممبي344
خياطي فاطمه آموزش_آموزشگاه خیاطیکهگیلویه و بویر احمد_بهمئیفاطمه گشاورزنژادشهر ليكك خيابان دين ودانش373
خياطي وگلدوزي جهانياني آموزش_آموزشگاه خیاطیکهگیلویه و بویر احمد_بهمئیپريساجهانيانيليكك - خ امام362
تولیدی مانتو آموزش_آموزشگاه خیاطیخوزستان_هندیجانرهرا بحرکانیهندیجان جنوبی خ ولیعصر742
تولیدی ستایش آموزش_آموزشگاه خیاطیخوزستان_هندیجانمهری عبادیهندیجان شمالی کوی 533 دستگاه خ شیلات582
خیاطی روشن ضمیر آموزش_آموزشگاه خیاطیخوزستان_هندیجانزلیخا روشن ضمیرهندیجان خ شهید مطهری348
کارگاه خیاطی رها آموزش_آموزشگاه خیاطیخوزستان_هندیجانفاطمه صالحیهندیجان شمالی کوی حجر فرعی امامیه370
تولیدی یاسین آموزش_آموزشگاه خیاطیخوزستان_هندیجانتهمینه درویشیهندیجان خ شهید مفتح367
تولیدی خیاطی آموزش_آموزشگاه خیاطیخوزستان_هندیجانسهیلا شعبانیهندیجان شمالی خ شهید مفتح438
فروشگاه چرخ خیاطی آموزش_آموزشگاه خیاطیخوزستان_هندیجانهاشم سفیحیهندیجان خ بسیج531
کارگاه خیاطی آموزش_آموزشگاه خیاطیخوزستان_هندیجانزیبا اخلاقیهندیجان شمالی خ سلمان فارسی341
خیاطی سحر آموزش_آموزشگاه خیاطیخوزستان_هندیجانسحر صداقت پورهندیجان شمالی خ حافظ362
خیاطی بهمن آموزش_آموزشگاه خیاطیخوزستان_هندیجانبهمن شعبانیهندیجان جنوبی خ آیت اله خامنه ای339