طراحی سایت در   برای  اصناف خدمات شهری  صنف شهرداری
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 96

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
کارگزینی خدمات شهری_شهرداریخراسان شمالی_بجنورد  43
نقاشی دیواری خدمات شهری_شهرداریفارس_شیرازطالع بلوار مدرس137
شرکت فراگستران خدمات شهری_شهرداریگیلان_رود سرکارخانه رودسر 59
آسانسور خدمات شهری_شهرداریهمدان_همدانسید رضا ایرانپورهمدان 119
شرکت نورسازان پارسه ارا خدمات شهری_شهرداریتهران_اسلام شهرمهندس میثم سوری تهران - اسلامشهر- میدان قایم -خیابان 18 متری حیدری -پلاک 107200
ارس وین خدمات شهری_شهرداریآذربایجان شرقی_مرندحسن نوری 266
شرکت آآرمان شهر گیتی خدمات شهری_شهرداریتهران_تهرانمرتضی بوجاریبازار آهن شادآباد بهاران2 بلوک37 پلاک195 ط2 236
بهاران کاخ سبز خدمات شهری_شهرداریتهران_تهرانخشایارابراهیمی 225
بتن سنگ سهند خدمات شهری_شهرداریآذربایجان شرقی_تبریزسرافرازی 458
شهرداری رضویه خدمات شهری_شهرداریخراسان رضوی_مشهد صادق پور مقدمرضویه - انتهای بلوار رضا49
شهرداری منطقه 2 ناحیه 4 خدمات شهری_شهرداریخراسان رضوی_مشهدعزت حسینیشهیدکریمی شهرداری منطقه2 _سایت شهرسازی واحددرآمد_آقای عابدینی47
دفتر کارگزاری شهرداری خدمات شهری_شهرداریخراسان رضوی_مشهد سیده سمیه داورپناه بایگیبین شهید کریمی 24 و2645
شهرداری منطقه 2 ناحیه 5 خدمات شهری_شهرداریخراسان رضوی_مشهد زری رحیمیمشهد بلوار توس توس 1 شهید طالبی 5 پ 454
شهرداری منطقه 2 ناحیه 3 خدمات شهری_شهرداریخراسان رضوی_مشهد سیما مشیریانمشهد بلوار حر عاملی بین عاملی 47 و 49 شهرداری منطقه 2 ناحیه 352
خدمات مهندسی شهرداری خدمات شهری_شهرداریخراسان رضوی_مشهدافشین رحیمی شعربافآزادی 19 - ساختما a10 طبقه 4 واحد 40 - دفتر ناظران حقوقی 54
ناحیه 5شهرداری منطقه 7 خدمات شهری_شهرداریخراسان رضوی_مشهد مهدی امینی یزدیمشهد بلوارشهید ساعی ساعی 6پشت اداره آتش نشانی ناحیه 556
شهرداری عشق اباد خدمات شهری_شهرداریخراسان رضوی_نیشابور شهرداری عشق ابادعشق اباد- شهرداری عشق اباد52
شهرداری همت اباد خ ر ض خدمات شهری_شهرداریخراسان رضوی_نیشابور شهر همت اباد - شهرداری همت اباد61
شهرداری کوی ایثار خدمات شهری_شهرداریاصفهان_شا هين شهر وميمهغلامرضا غلامرضا اشراقی خواهشاهین شهر سا یت 180 دستگاه مجتمع شهرداری103
شهرداری تیران خدمات شهری_شهرداریاصفهان_تیران وکرونمحمدرضا محمدرضا احتشام زادهتیران سایت اداری شهرداری تیران129