بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف محصولات غذایی  صنف میوه و تره بار
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 39,017

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
میدان میوه و تره بار مهدیه دزفول محصولات غذایی_میوه و تره بارخوزستان_دزفولابوالفضل رحیم نژاد 5
بازرگانی ماهری محصولات غذایی_میوه و تره بارآذربایجان شرقی_مراغهماهری بازرگانی ماهری. 1
کشاورزی محصولات غذایی_میوه و تره بارفارس_کوارگرگینکوار اکبراباد23
میوه و تره بار محصولات غذایی_میوه و تره بارفارس_شیرازمسعود قاسمیمیدان تره بار مرکزی شیراز غرفه 96 36
میوه و تره بار محصولات غذایی_میوه و تره بارفارس_شیرازمسعود قاسمیشیراز _میدان مرکزی میوه و تره بار غرفه 96 33
توزیع عمده میوه محصولات غذایی_میوه و تره بارآذربایجان شرقی_مراغهعباس مدبرمراغه خواجه نصیر شمالی 30
میوه وتره باروحق العمل کاری طالبی محصولات غذایی_میوه و تره بارکردستان_بانهمرتضی طالبی کردستان بانه بلوارسقز بانه میدان میوه وتره بار شهرداری60
شرکت بازرگانی محصولات غذایی_میوه و تره بارآذربایجان غربی_ماکوپیشه وربازرگان مجتمع آراز طبقه 2 واحد 4 17
برادران موسی زاده محصولات غذایی_میوه و تره بارآذربایجان غربی_بوکانمهدی موسی زاده بوکان فلکه شهرک حجره 1116
میدان تره بار محصولات غذایی_میوه و تره بارخوزستان_اهوازرضازاده 93
بسته بندی میوه تازه محصولات غذایی_میوه و تره بارمازندران_بابلحسین دامچی 66
تامیین کننده محصولات غذایی_میوه و تره بارفارس_شیراز  شیراز میدان میوه و تره بار74
بارفروشی وحق العملکاری محصولات غذایی_میوه و تره بارخوزستان_شوشتردیلمی حمید شوشتر میدان تره بار حجره۴۹87
ویان محصولات غذایی_میوه و تره بارکرمانشاه_پاوه  50
میوه فروش محصولات غذایی_میوه و تره بارآذربایجان شرقی_ایلخچی  58
بارفروشی وحق العملکاری محصولات غذایی_میوه و تره بارخوزستان_شوشتردیلمی حمید شوشتر میدان بار حجره ۴۹ 75
بارفروشی و حق العمل کاری محصولات غذایی_میوه و تره بارآذربایجان شرقی_بنابموسی هدایتی بناب میدان تره بار حجره ۱۰120
میوه و تره بار پارسه محصولات غذایی_میوه و تره باربوشهر_بوشهرگزدرازی بوشهر.خیابان فتح المبین 116
بارفروشی و حق العمل کاری سعادت محصولات غذایی_میوه و تره بارلرستان_بروجردعلیرضا گودرزیبروجرد - میدان میوه و تره بار -حجره سوم جنب باسکول - بارفروشی سعادت - حاج حسین گودرزی و پسران 221
بازرگانی اهورا محصولات غذایی_میوه و تره بارآذربایجان غربی_مهابادحاتم سلطانی مهاباد میدان مرکبی میوه و ترەبار231