طراحی سایت در   برای  اصناف محصولات غذایی  صنف میوه و تره بار
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 39,047

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
عرضه خرمای فراشبند فارس محصولات غذایی_میوه و تره بارفارس_فراشبندسید عبداله رحمان نیافراشبند فارس ،،بولوار امام خمینی کوچه پنج 54
فروشگاه آنلاین میوه و تره بار میویچ محصولات غذایی_میوه و تره بارخوزستان_اهوازمنتصری اهواز 75
زمین کشاورزی محصولات غذایی_میوه و تره بارفارس_گراشمهدی خشنودی 56
میوه و تره بار محصولات غذایی_میوه و تره بارکهگیلویه و بویر احمد_گچساران ( دو گنبدان )  55
صرفه محصولات غذایی_میوه و تره باراصفهان_تیران وکرونسعید کاظم زادهاصفهان شهرستان تیران منطقه صنعتی ورپشت79
تره بار فروشی محصولات غذایی_میوه و تره باربوشهر_خورموجمردانلو مهرانبوشهر _ بادوله 53
باغدار محصولات غذایی_میوه و تره بارآذربایجان شرقی_اهر  اهر فاز 3 شهرک55
میوه وتربار محصولات غذایی_میوه و تره بارهمدان_همدانکشاورز همدان100
میوه فروشی گرشاسبی محصولات غذایی_میوه و تره بارلرستان_بروجردحاج محمد گرشاسبی بروجرد میدان جعفری ابتدای خیابان دوازده مترب نبش بازار راسته بازار مغازه دوم 106
مزرعه میوه محصولات غذایی_میوه و تره بارلرستان_بروجردمرادی بروجرد93
بارفروشی برادران معبودی محصولات غذایی_میوه و تره بارالبرز_کرجبرادران معبودیمیدان میوه و تره بار کرج - حجره 73154
میدان تره بار-بار فروشی وحق العملی محصولات غذایی_میوه و تره بارتهران_تهرانرحیمی میدان تره بار تهران فاز۱ سالن ۵ حجره ۳124
بار فروشی و حق العمل کاری محصولات غذایی_میوه و تره بارفارس_شیرازمسعود قاسمی شیراز میدان مرکزی میوه و تره بار غرفه 96 109
حق العملکاری امیر و سیروس محصولات غذایی_میوه و تره بارتهران_تهرانامیرتره بار بزرگ تهران فاز یک سالن ۸ حجره ۱۷ 86
پخش خرما محصولات غذایی_میوه و تره باربوشهر_سعدآبادزهرا جوکار بوشهر سعدآباد129
(مائده (ترشی و خیار شور محصولات غذایی_میوه و تره بارآذربایجان غربی_میاندوآبکبری عرفانی ۲۰ متری شهید بهشتی 99
میدان میوه و تره بار محصولات غذایی_میوه و تره باراردبیل_اردبیلقربان بالایی میدان میوه و تره بار فاز یک حجره 34 قربان بالایی و پسران137
میدان میوه و تره بار محمدرسول الله محصولات غذایی_میوه و تره بارکرمان_بمرشاد بامریبم میادین میوه و تره بار 113
شرکت تعاونی آب باریکه کویر محصولات غذایی_میوه و تره بارکرمان_جیرفت ( سبزواران )احمدنظم الدینی جیرفت شهرک شهید بهشتی 152
بارفروشی محصولات غذایی_میوه و تره بارلرستان_خرم آبادنبی بستامی لرستان خرم آباد میدان میوه وتربار حجره54157