بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف محصولات غذایی  صنف میوه و تره بار
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 39,008

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
میدان تره بار محصولات غذایی_میوه و تره بارخوزستان_اهوازرضازاده 17
بسته بندی میوه تازه محصولات غذایی_میوه و تره بارمازندران_بابلحسین دامچی 15
تامیین کننده محصولات غذایی_میوه و تره بارفارس_شیراز  شیراز میدان میوه و تره بار17
بارفروشی وحق العملکاری محصولات غذایی_میوه و تره بارخوزستان_شوشتردیلمی حمید شوشتر میدان تره بار حجره۴۹22
ویان محصولات غذایی_میوه و تره بارکرمانشاه_پاوه  10
میوه فروش محصولات غذایی_میوه و تره بارآذربایجان شرقی_ایلخچی  10
بارفروشی وحق العملکاری محصولات غذایی_میوه و تره بارخوزستان_شوشتردیلمی حمید شوشتر میدان بار حجره ۴۹ 14
بارفروشی و حق العمل کاری محصولات غذایی_میوه و تره بارآذربایجان شرقی_بنابموسی هدایتی بناب میدان تره بار حجره ۱۰53
میوه و تره بار پارسه محصولات غذایی_میوه و تره باربوشهر_بوشهرگزدرازی بوشهر.خیابان فتح المبین 63
بارفروشی و حق العمل کاری سعادت محصولات غذایی_میوه و تره بارلرستان_بروجردعلیرضا گودرزیبروجرد - میدان میوه و تره بار -حجره سوم جنب باسکول - بارفروشی سعادت - حاج حسین گودرزی و پسران 135
بازرگانی اهورا محصولات غذایی_میوه و تره بارآذربایجان غربی_مهابادحاتم سلطانی مهاباد میدان مرکبی میوه و ترەبار170
میوه و تره بار محصولات غذایی_میوه و تره بارآذربایجان غربی_بوکاندلیر محمد امین زاده بوکان میدان تره بار جدید غرفه شماره ۱46
میوه و تره بار محصولات غذایی_میوه و تره بارتهران_تهرانعسکریار 47
امانت وبارفروشی ساربانقلی محصولات غذایی_میوه و تره بارآذربایجان شرقی_مرندمحمدحسین فرخی فر آذربایجان شرقی،مرند.میدان تره بارمرند،حجرخ1956
بارفروشی محصولات غذایی_میوه و تره بارلرستان_خرم آبادنبی بستامی خرم آباد میدان تره‌بار حجره 54 172
بارفروش محصولات غذایی_میوه و تره بارفارس_جهرم  42
برادران پرسا محصولات غذایی_میوه و تره بارفارس_نی ریزجواد پرسا 121
باغداری محصولات غذایی_میوه و تره بارآذربایجان غربی_مهابادواحد ابابکری آغ مهاباد فقرقا اگریقاش143
صنایع غذایی مهرشهر_ مهران محصولات غذایی_میوه و تره بارالبرز_کرجمجید سیار کرج - جاده محمدشهر - خیابان چمن بین چمن 1 و 2192
بارفروشی محصولات غذایی_میوه و تره بارلرستان_خرم آبادنبی بستامی خرم آباد بلواربهارستان پل ماسورمیدان میوه وتره حجره 54 597