بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف محصولات غذایی  صنف میوه و تره بار
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 39,001

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
بارفروشی و حق العمل کاری محصولات غذایی_میوه و تره بارآذربایجان شرقی_بنابموسی هدایتی بناب میدان تره بار حجره ۱۰8
میوه و تره بار پارسه محصولات غذایی_میوه و تره باربوشهر_بوشهرگزدرازی بوشهر.خیابان فتح المبین 16
بارفروشی و حق العمل کاری سعادت محصولات غذایی_میوه و تره بارلرستان_بروجردعلیرضا گودرزیبروجرد - میدان میوه و تره بار -حجره سوم جنب باسکول - بارفروشی سعادت - حاج حسین گودرزی و پسران 71
بازرگانی اهورا محصولات غذایی_میوه و تره بارآذربایجان غربی_مهابادحاتم سلطانی مهاباد میدان مرکبی میوه و ترەبار118
میوه و تره بار محصولات غذایی_میوه و تره بارآذربایجان غربی_بوکاندلیر محمد امین زاده بوکان میدان تره بار جدید غرفه شماره ۱19
میوه و تره بار محصولات غذایی_میوه و تره بارتهران_تهرانعسکریار 22
امانت وبارفروشی ساربانقلی محصولات غذایی_میوه و تره بارآذربایجان شرقی_مرندمحمدحسین فرخی فر آذربایجان شرقی،مرند.میدان تره بارمرند،حجرخ1921
بارفروشی محصولات غذایی_میوه و تره بارلرستان_خرم آبادنبی بستامی خرم آباد میدان تره‌بار حجره 54 126
بارفروش محصولات غذایی_میوه و تره بارفارس_جهرم  11
برادران پرسا محصولات غذایی_میوه و تره بارفارس_نی ریزجواد پرسا 72
باغداری محصولات غذایی_میوه و تره بارآذربایجان غربی_مهابادواحد ابابکری آغ مهاباد فقرقا اگریقاش95
صنایع غذایی مهرشهر_ مهران محصولات غذایی_میوه و تره بارالبرز_کرجمجید سیار کرج - جاده محمدشهر - خیابان چمن بین چمن 1 و 2160
بارفروشی محصولات غذایی_میوه و تره بارلرستان_خرم آبادنبی بستامی خرم آباد بلواربهارستان پل ماسورمیدان میوه وتره حجره 54 541
میوه فروشی محصولات غذایی_میوه و تره بارآذربایجان غربی_سلماساکبر سلماس خیابان پاسداران تقاطع بهشتی137
باغدار محصولات غذایی_میوه و تره بارگلستان_گرگانمزنگی 16
میوه تره بار محصولات غذایی_میوه و تره باریزد_یزدباقری یزد-فهرج29
سبزی فروشی پورغیبی محصولات غذایی_میوه و تره بارفارس_کازرونعبدالخالق پورغیبی 10
میوه استوایی محصولات غذایی_میوه و تره بارآذربایجان غربی_ارومیهآسمانی 0
فروش انگور صادراتی محصولات غذایی_میوه و تره بارسمنان_شاهرودحمیدرضالطفی شاهرووود2
مریوان محصولات غذایی_میوه و تره بارکردستان_مریواناکو مریوان2