طراحی سایت در   برای  اصناف زیور آلات  صنف فروش طلا و جواهر و نقره
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 32,101

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
جواهري كوثري زیور آلات_فروش طلا و جواهر و نقرهایلام_آبدانانمراد كوثري فردابدانان- مورموري - خ امام649
طلافروشي پوررشنو زیور آلات_فروش طلا و جواهر و نقرهایلام_آبدانانفرشته محمدپوررشنوابدانان- خ امام621
طلافروشي كريمي زیور آلات_فروش طلا و جواهر و نقرهایلام_آبداناننورالله كريميابدانان- خ وليعصر582
جواهر ي مهد ي زیور آلات_فروش طلا و جواهر و نقرهایلام_آبدانانمهد ي نور يابد انان- خ مطهر ي388
جواهر ي گل سر خ زیور آلات_فروش طلا و جواهر و نقرهایلام_آبدانانحسين يار ي ز اد هابد انان- خ مطهر ي390
جواهر فروشی کرمی زیور آلات_فروش طلا و جواهر و نقرهایلام_آبدانانعلی پاشا کرمیابدانان- خ باقرصدر413
اردلان زیور آلات_فروش طلا و جواهر و نقرهکردستان_سنندجعباس اردلانخ امام روبروی بانک صادرات248
کنعانیان - مروتی زیور آلات_فروش طلا و جواهر و نقرهکردستان_سنندجفاضل کنعانیانخ طالقانی پاساژ شهبازی جنب حمام خان328
نوری زیور آلات_فروش طلا و جواهر و نقرهکردستان_سنندجسید کریم نوریپاساژ شهبازی286
قادری زیور آلات_فروش طلا و جواهر و نقرهکردستان_سنندجمحمد قادریخ طالقانی پاساژ شهبازی272
اسوه زیور آلات_فروش طلا و جواهر و نقرهکردستان_سنندجاشرف دهقانخ انقلاب پاساژ شهبازی321
پرویز احمدی زیور آلات_فروش طلا و جواهر و نقرهکردستان_سنندجپرویز احمدیپاساژ شهبازی280
علی زندی زیور آلات_فروش طلا و جواهر و نقرهکردستان_سنندجعلی زندی آلی پینکخ طالقانی پاساژ شهبازی234
رامتین زیور آلات_فروش طلا و جواهر و نقرهکردستان_سنندجمحمد کریم اصلانیخ امام خمینی277
ولیدی زیور آلات_فروش طلا و جواهر و نقرهکردستان_سنندجعزیز ولیدیخ امام خمینی269
طلا و جواهر ولیدی زیور آلات_فروش طلا و جواهر و نقرهکردستان_سنندجفریدون ولیدیسنندج خ امام خمینی جنب شیرینی سرای دقیق283
طلا و جواهر مرسده زیور آلات_فروش طلا و جواهر و نقرهکردستان_سنندجنصیر اقبالی آذرخ امام خمینی مقابل سپاه سنندج276
سایه زیور آلات_فروش طلا و جواهر و نقرهکردستان_سنندجعلی ملائیخ انقلاب پاساژ سنندجی276
ملکی زیور آلات_فروش طلا و جواهر و نقرهکردستان_سنندجآسیه جعفری خروسهخ- 17 شهریور- کوچه سلامی- پلاک 11263
طلا سرای حامی زیور آلات_فروش طلا و جواهر و نقرهکردستان_سنندجنادر صالحیخ- طالقانی سرای حامی181