طراحی سایت در   برای  اصناف زیور آلات  صنف فروش طلا و جواهر و نقره
هدایای تبلیغاتی  



هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 32,102

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
جواهري كوثري زیور آلات_فروش طلا و جواهر و نقرهایلام_آبدانانمراد كوثري فردابدانان- مورموري - خ امام675
طلافروشي پوررشنو زیور آلات_فروش طلا و جواهر و نقرهایلام_آبدانانفرشته محمدپوررشنوابدانان- خ امام641
طلافروشي كريمي زیور آلات_فروش طلا و جواهر و نقرهایلام_آبداناننورالله كريميابدانان- خ وليعصر604
جواهر ي مهد ي زیور آلات_فروش طلا و جواهر و نقرهایلام_آبدانانمهد ي نور يابد انان- خ مطهر ي406
جواهر ي گل سر خ زیور آلات_فروش طلا و جواهر و نقرهایلام_آبدانانحسين يار ي ز اد هابد انان- خ مطهر ي405
جواهر فروشی کرمی زیور آلات_فروش طلا و جواهر و نقرهایلام_آبدانانعلی پاشا کرمیابدانان- خ باقرصدر432
اردلان زیور آلات_فروش طلا و جواهر و نقرهکردستان_سنندجعباس اردلانخ امام روبروی بانک صادرات261
کنعانیان - مروتی زیور آلات_فروش طلا و جواهر و نقرهکردستان_سنندجفاضل کنعانیانخ طالقانی پاساژ شهبازی جنب حمام خان342
نوری زیور آلات_فروش طلا و جواهر و نقرهکردستان_سنندجسید کریم نوریپاساژ شهبازی301
قادری زیور آلات_فروش طلا و جواهر و نقرهکردستان_سنندجمحمد قادریخ طالقانی پاساژ شهبازی289
اسوه زیور آلات_فروش طلا و جواهر و نقرهکردستان_سنندجاشرف دهقانخ انقلاب پاساژ شهبازی336
پرویز احمدی زیور آلات_فروش طلا و جواهر و نقرهکردستان_سنندجپرویز احمدیپاساژ شهبازی293
علی زندی زیور آلات_فروش طلا و جواهر و نقرهکردستان_سنندجعلی زندی آلی پینکخ طالقانی پاساژ شهبازی248
رامتین زیور آلات_فروش طلا و جواهر و نقرهکردستان_سنندجمحمد کریم اصلانیخ امام خمینی289
ولیدی زیور آلات_فروش طلا و جواهر و نقرهکردستان_سنندجعزیز ولیدیخ امام خمینی283
طلا و جواهر ولیدی زیور آلات_فروش طلا و جواهر و نقرهکردستان_سنندجفریدون ولیدیسنندج خ امام خمینی جنب شیرینی سرای دقیق299
طلا و جواهر مرسده زیور آلات_فروش طلا و جواهر و نقرهکردستان_سنندجنصیر اقبالی آذرخ امام خمینی مقابل سپاه سنندج289
سایه زیور آلات_فروش طلا و جواهر و نقرهکردستان_سنندجعلی ملائیخ انقلاب پاساژ سنندجی290
ملکی زیور آلات_فروش طلا و جواهر و نقرهکردستان_سنندجآسیه جعفری خروسهخ- 17 شهریور- کوچه سلامی- پلاک 11281
طلا سرای حامی زیور آلات_فروش طلا و جواهر و نقرهکردستان_سنندجنادر صالحیخ- طالقانی سرای حامی197