طراحی سایت در   برای  اصناف زیور آلات  صنف فروش طلا و جواهر و نقره
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 32,101

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
جواهري كوثري زیور آلات_فروش طلا و جواهر و نقرهایلام_آبدانانمراد كوثري فردابدانان- مورموري - خ امام607
طلافروشي پوررشنو زیور آلات_فروش طلا و جواهر و نقرهایلام_آبدانانفرشته محمدپوررشنوابدانان- خ امام588
طلافروشي كريمي زیور آلات_فروش طلا و جواهر و نقرهایلام_آبداناننورالله كريميابدانان- خ وليعصر551
جواهر ي مهد ي زیور آلات_فروش طلا و جواهر و نقرهایلام_آبدانانمهد ي نور يابد انان- خ مطهر ي357
جواهر ي گل سر خ زیور آلات_فروش طلا و جواهر و نقرهایلام_آبدانانحسين يار ي ز اد هابد انان- خ مطهر ي353
جواهر فروشی کرمی زیور آلات_فروش طلا و جواهر و نقرهایلام_آبدانانعلی پاشا کرمیابدانان- خ باقرصدر380
اردلان زیور آلات_فروش طلا و جواهر و نقرهکردستان_سنندجعباس اردلانخ امام روبروی بانک صادرات220
کنعانیان - مروتی زیور آلات_فروش طلا و جواهر و نقرهکردستان_سنندجفاضل کنعانیانخ طالقانی پاساژ شهبازی جنب حمام خان299
نوری زیور آلات_فروش طلا و جواهر و نقرهکردستان_سنندجسید کریم نوریپاساژ شهبازی245
قادری زیور آلات_فروش طلا و جواهر و نقرهکردستان_سنندجمحمد قادریخ طالقانی پاساژ شهبازی244
اسوه زیور آلات_فروش طلا و جواهر و نقرهکردستان_سنندجاشرف دهقانخ انقلاب پاساژ شهبازی289
پرویز احمدی زیور آلات_فروش طلا و جواهر و نقرهکردستان_سنندجپرویز احمدیپاساژ شهبازی248
علی زندی زیور آلات_فروش طلا و جواهر و نقرهکردستان_سنندجعلی زندی آلی پینکخ طالقانی پاساژ شهبازی201
رامتین زیور آلات_فروش طلا و جواهر و نقرهکردستان_سنندجمحمد کریم اصلانیخ امام خمینی251
ولیدی زیور آلات_فروش طلا و جواهر و نقرهکردستان_سنندجعزیز ولیدیخ امام خمینی237
طلا و جواهر ولیدی زیور آلات_فروش طلا و جواهر و نقرهکردستان_سنندجفریدون ولیدیسنندج خ امام خمینی جنب شیرینی سرای دقیق258
طلا و جواهر مرسده زیور آلات_فروش طلا و جواهر و نقرهکردستان_سنندجنصیر اقبالی آذرخ امام خمینی مقابل سپاه سنندج245
سایه زیور آلات_فروش طلا و جواهر و نقرهکردستان_سنندجعلی ملائیخ انقلاب پاساژ سنندجی248
ملکی زیور آلات_فروش طلا و جواهر و نقرهکردستان_سنندجآسیه جعفری خروسهخ- 17 شهریور- کوچه سلامی- پلاک 11232
طلا سرای حامی زیور آلات_فروش طلا و جواهر و نقرهکردستان_سنندجنادر صالحیخ- طالقانی سرای حامی153