طراحی سایت در   برای  اصناف محصولات غذایی  صنف نانوایی و سایر فراوردهای آردی
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 55,695

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
ماشيني دوار 112 محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیخراسان رضوی_مشهدجانعلي خباز مهرجردي112بلوار طبرسي اول صاحب الزمان ميلان سوم سمت چپ673
ماشيني دوار 477 محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیخراسان رضوی_مشهدعباس نوعي يزديان477خ خواجه ربيع خ ايثارگران روبروي هنرستان535
ماشيني دوار 600 محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیخراسان رضوی_مشهدسيدحسين سيدخدادادي600طلاب درياي دوم552
سنگک 891 محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیخراسان رضوی_مشهدمحمددلبان كلاتي891پيروزي 42585
ماشيني دوار 44 محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیخراسان رضوی_مشهدطاهره عبدي مال آباد44گلشهر ابتداي پنج تن سجاد 3611
ماشيني دوار 674 محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیخراسان رضوی_مشهدرضا نصري674كوي صاحب الزمان-خ شهيد محمديان پ 23571
بربري خراساني 411 محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیخراسان رضوی_مشهدمهدي دائمي زحمتكش411رسالت49پ20529
ماشيني دوار 532 محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیخراسان رضوی_مشهدطيبه كاريزي حسن آبادي532همت اباد ابتداي ميلان فلاحي504
ماشيني دوار 363 محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیخراسان رضوی_مشهدابراهيم رجبيان ويراني363دانش آموز 39-بعد از چ دوم516
بربري سنتي 71 محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیخراسان رضوی_مشهدمحمدخدادادي71خواجه ربيع بعدازميدان امام حسين463
ماشيني دوار 194 محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیخراسان رضوی_مشهدحسن جمالي بجستاني194ميدان شهداء اول خيابان توحيد سمت چپ471
فعلا فرد صنفي غير فعال است 809 محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیخراسان رضوی_مشهدغلامحسن يساقي1675جاده قديم توس 71 كوچه دوم سمت چپ421
ماشيني دوار 269 محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیخراسان رضوی_مشهدرضا غفوري يزدي269چ خواجه ربيع كوچه حسين باشي 9 روبروي مسجد440
ماشيني دوار 470 محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیخراسان رضوی_مشهدعلي محمد حبيبي شورچه470ب معلم 14438
بربري ماشيني 622 محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیخراسان رضوی_مشهدرباني پور يزدي معصومه622بلوار معلم بين 26 و 28 پ 664455
ماشيني دوار 228 محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیخراسان رضوی_مشهدطاهره حسن پور228بلورا حجاب-حجاب 73 نبش چ اول384
ماشيني دوار 425 محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیخراسان رضوی_مشهدمحمدرضا شبان425گلشهر 12متري گلريز پ119424
ماشيني دوار 659 محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیخراسان رضوی_مشهدهادوي - سلمان 659آزاد شهر امامت 18 چهارراه اول سمت راست477
ماشيني دوار 973 محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیخراسان رضوی_مشهدمحمد مهدي حسينايي973شهرك طرق-نوروز آباد133
ماشيني دوار 419 محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیخراسان رضوی_مشهدرقيه باقري419بلوار شهيد نامجو خيابان اميد بين اميد 6 و 8149