طراحی سایت در   برای  اصناف محصولات غذایی  صنف نانوایی و سایر فراوردهای آردی
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 89,451

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
شرکت تعاونی 116 تهیه و توزیع آرد شهرستان های ممسنی و رستم محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیفارس_نورآباد ممسنیعلینقی رضائینور آباد ، تل کوشک ، کوچه 6 ولیعصر ، بلوار ولی عصر ، طبقه همکف9
فروشگاه نشاسته خوشه فارس محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیفارس_شیرازابراهیم کشت کارانشیراز ، بلوار ارتش ، روبروی فروشگاه تعاونی ارتش ، بلوار ارتش ، پلاک 388 ، طبقه همکف6
نشاسته فروشی محمد تقی کشتکاران محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیفارس_شیرازمحمدتقی کشت کارانشیراز ، بلوار سیبویه ، ابتدای خیابان شاهدائی اله ، سمت چپ مغازه هشتم ، طبقه همکف7
نمایندگی آرد محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیفارس_اقلیدمحمدحسین یوسفیآیت الله کاشانی - 07
نانوایی جعفری محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیفارس_آبادهعلی جعفری ندوشنآباده ، جزمودق ، میدان ازادی ، بلوار ازادی ، پلاک 27 ، طبقه همکف7
نانوائی مخبری محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیفارس_استهبانمهدی مخبریاستهبان ، میری ، کوچه مسجد ، خیابان ش فقیهی ، طبقه همکف5
پخش آرد کشاورز محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیزنجان_خرم درهغلامرضا کشاورزافشارخرمدره - خرم - کوچه شهیداحمدمحمدی - خیابان سی ودومتری شرقی - پلاک 297 - طبقه همکف6
نانوایی لواشی محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیزنجان_ماهنشانعزت امینیروستای ماد آباد روستای ماد آباد 06
مجتمع تولید نان محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیزنجان_ماهنشانقندعلی مصطفی نظریروستای برونقشلاق روستای برونقشلاق 05
مجتمع تولید نان علم کندی محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیزنجان_ماهنشانحجت مرادیروستای علم کندی روستای علم کندی 06
مجتمع تولید نان چوپانی محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیزنجان_ماهنشانسیف اله چوپانیبخش انگوران روستای انگوران 05
نانوایی لواشی محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیزنجان_ماهنشاندادعلی عبادیروستای چتز روستای چتز 05
نانوایی لواشی محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیزنجان_ماهنشاننظام خلفیروستای سهند سفلی روستای سهند سفلا 05
مجتمع تولید نان محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیزنجان_ماهنشانحسین نادرنژادماهنشان - بالا - کوچه نسترن 3 - خیابان دکترعلی شریعتی - پلاک 613 - طبقه همکف6
نانوایی محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیزنجان_ماهنشانعلی عزیزیماهنشان روستای قره گل 07
مجتمع تولید نان محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیزنجان_ماهنشانخدایار فلاحروستای بهستان روستای بهستان 06
نانوایی لواشی نمونه محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیزنجان_طارمسعید غفاریدستجرده ، خیابان اصلی ، - ، پلاک -147 ، طبقه همکف7
لواشی عباسی محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیزنجان_طارمعزیزاله عباسیدرام ، خیابان معلم ، - ، پلاک 92 ، طبقه همکف6
نان بربری محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیزنجان_سلطانیهزهرا بابائی ادیبکاکاآباد ، کوچه صاحب الزمان ، خیابان شهید عزت اله طارمی ، پلاک 189 ، طبقه اول5
نانوایی سلیمی محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیزنجان_سلطانیهعباس سلیمیگوزلدره سفلی ، خیابان طبیعت ، خیابان انقلاب ، طبقه همکف5