بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف هنر و صنایع دستی  صنف صنایع دستی
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 10,143

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
گنجینه هنر هنر و صنایع دستی_صنایع دستیفارس_نی ریزفریبا نصرت آبادینی ریز خیابان طالقانی نبش خیابان بهداشت31
امید هنر و صنایع دستی_صنایع دستیفارس_لامردموسی علی نژادلامرد - تل خندق - خیابان 14 امام - کوچه صفری - پلاک 0 - طبقه زیر زمین - واحد 232
گالری جوانمردی هنر و صنایع دستی_صنایع دستیفارس_شیرازمحمدمهدی جوانمردیشیراز - پشت بازار وکیل - کوچه ((هادی خلوصی)) - کوچه (بازار روح اله 3) - ساختمان سرای مشیر - پلاک 46 - طبقه اول30
ژاسپر هنر و صنایع دستی_صنایع دستیفارس_شیرازسارا اسکندرزاده هارمشهرجدیدصدرا - صدرا فاز 1 - بلوار زاگرس - بلوار امام خمینی - مجتمع تجاری پارمیدا - طبقه همکف - واحد 3334
شیرازمس هنر و صنایع دستی_صنایع دستیفارس_شیرازمحمدهادی خدام محمدیشیراز - گودعربان - بین کوچه 37و 39 لطفعلی خان زند - نبش کوچه 37 - پلاک 8 - طبقه همکف27
صنایع دستی زند هنر و صنایع دستی_صنایع دستیفارس_شیرازمهدی سهرابیشیراز - دلگشا - کوچه (آرامگاه سعدی) - بلوار بوستان - روبروی مسجد جامع سعدی - طبقه همکف32
صنایع دستی وکیل هنر و صنایع دستی_صنایع دستیفارس_شیرازاحمد مهرزادهشیراز - بازار - کوچه 5 طالقانی - کوچه 27 کریم خان زند - ساختمان بازار وکیل - طبقه همکف - واحد 4735
صنایع دستی دالون هنر و صنایع دستی_صنایع دستیفارس_شیرازمهرداد روح بخششیراز - بازار - کوچه ((مهربان)) - کوچه 5 طالقانی - ساختمان بازارشمشیرگرا - طبقه همکف28
گالری نقره مهر هنر و صنایع دستی_صنایع دستیفارس_شیرازمحمدمهدی حجاریشیراز - عفیف آباد - کوچه 6عفیف آباد - خیابان عفیف آباد - مجتمع ستاره فارس - پلاک 0062 - طبقه زیر زمین ( منفی یک )29
صنایع دستی هنر و صنایع دستی_صنایع دستیفارس_شیرازمحمود الکوسشیراز - مولا - کوچه مسجد وکیل - خیابان مسجد وکیل - ساختمان بازاروکیل - طبقه همکف29
صنایع دستی وکیل هنر و صنایع دستی_صنایع دستیفارس_شیرازمحمدصادق فراروئيشیراز - مولا - کوچه پشت حمام وکیل - کوچه 5 طالقانی - ساختمان بازار وکیل - طبقه همکف26
گالری باران هنر و صنایع دستی_صنایع دستیفارس_شیراززهرا ذوالفقاریشیراز - پارامونت - بلوار کریمخان زند - خیابان انوری - مجتمع تجاری مهستان - طبقه همکف - واحد 2329
نقره آفتاب هنر و صنایع دستی_صنایع دستیفارس_شیرازمحمدعلی انقیادشیراز - معالی آباد - خیابان رهبرماه - بلوار دکترشریعتی - ساختمان تجاری افتاب فارس - پلاک 266 - طبقه همکف - واحد 26623
صنایع دستی مجلسی هنر و صنایع دستی_صنایع دستیفارس_شیرازسوسن مجلسیشیراز - اردوبازار - خیابان لطفعلی خان زند - کوچه 54لطفعلی خان زند - مجتمع رضا - طبقه همکف32
ارمغان هنر و صنایع دستی_صنایع دستیفارس_شیراززیبا درویش منششیراز - جاده صدرا - بلوار خلیج فارس - بلوار دکتر حسابی - مجتمع خلیج فارس - طبقه منفی 1 - واحد 109027
فروشگاه ترمه حاج کامران هنر و صنایع دستی_صنایع دستیفارس_شیرازکامران ایزدیشیراز - میدان مصدق - کوچه 12 لطفعلی خان زند - نبش کوچه 16 - طبقه همکف30
گالری بهارنارنج هنر و صنایع دستی_صنایع دستیفارس_شیرازبهاره ورزندیانشیراز - معالی آباد - بلوار دوستان - بلوار دکترشریعتی - مجتمع ثنا - طبقه منفی 1 - واحد B1326
تابلوسرای گیشا هنر و صنایع دستی_صنایع دستیفارس_شیرازامیر هوشمندفرشیراز - قاآنی شمالی - خیابان وصال شمالی - خیابان لطفعلی خان زند - پاساژ جراح پور - طبقه همکف30
گالری خانه هور هنر و صنایع دستی_صنایع دستیفارس_شیرازسیدعبدالرضا هاشمیان منشادیشیراز - عفیف آباد - کوچه 6عفیف آباد - خیابان عفیف آباد - مجتمع ستاره فارس - پلاک 106 - طبقه زیر زمین ( منفی یک )28
صنایع دستی هنر و صنایع دستی_صنایع دستیفارس_شیرازمهدی لکشیراز ، سه راه طالقانی ، کوچه 5 طالقانی ، خیابان طالقانی ، ساختمان پارس ، طبقه همکف31