طراحی سایت در   برای  اصناف خرازی  صنف پلاسکو
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 15,443

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
ام البنین خالقی خرازی_پلاسکوکردستان_سنندجام البنین خالقیشهرک بهاران 2/19196
باقر مراد پور نوره خرازی_پلاسکوکردستان_سنندجباقر مراد پور نوره17 شهریور روبروی ایستگاه مینی بوس213
امین پناهی خرازی_پلاسکوکردستان_سنندجمحمد امین پناهیخیابان فردوسی جنب مسجد ملا قیاسی186
فرشته فاتحی کرجو خرازی_پلاسکوکردستان_سنندجفرشته فاتحی کرجو17شهریور کمربندی 25 مغازه های شهرداریجنب بیمه ایران215
جمال منصوری هانیس خرازی_پلاسکوکردستان_سنندججمال منصوری هانیسخیابان عباس آباد پایین کوچه سهیل 1308
ابراهیم ساعدی خرازی_پلاسکوکردستان_سنندجابراهیم ساعدیخیابان انقلاب روبروی مسجد سرهنگ217
جبار هادی قورقی خرازی_پلاسکوکردستان_سنندججبار هادی قورقیخ فردوسی آغه زمان178
محمد عزیزی خرازی_پلاسکوکردستان_سنندجمحمد عزیزیخیابان انقلاب سرای حاجعلی201
فرهاد حسین پناهی خرازی_پلاسکوکردستان_سنندجفرهاد حسین پناهیچهار راه عباس آباد275
محی الدین کریمی خرازی_پلاسکوکردستان_سنندجمحی الدین کریمیچهارراه اکباتان روبروی استخر ملک نیا193
محمد برنجی خرازی_پلاسکوکردستان_سنندجمحمد برنجیخیابان انقلاب کوی پیر عزیز الله 1223
محمد چارد اولی خرازی_پلاسکوکردستان_سنندجمحمد چارداولیخ انقلاب سرای حاجعلی148
محمد صالح زندی آلی پینک خرازی_پلاسکوکردستان_سنندجمحمد صالح زندی آلی پینکخیابان انقلاب سرای حاجعلی214
توفیق احمدی خرازی_پلاسکوکردستان_سنندجتوفیق احمدیخیابان تختی روبروی باشگاه ورزشی توحید209
محمد لایق احمدیان خرازی_پلاسکوکردستان_سنندجمحمد لایق احمدیانکانی کوزله ایستگاه جنب قنادی آریا193
علی زارعی گرگ آباد خرازی_پلاسکوکردستان_سنندجعلی زارعی گرگ آبادخ لاله میدان نبوت176
محمدصالح مغری خرازی_پلاسکوکردستان_سنندجمحمد مغریخیابان نمکی کوچه آغه زمان228
نجم الدین رحمانی خرازی_پلاسکوکردستان_سنندجنجم الدین رحمانی17 شهریور جنب بانک تجارت178
زاهد رحیمی خرازی_پلاسکوکردستان_سنندجزاهد رحیمیمیدان نبوت خیابان لاله جنب بانک سپه217
ناصر منبری خرازی_پلاسکوکردستان_سنندجناصر منبریخ نمکی آقا زمان164