طراحی سایت در   برای  اصناف خرازی  صنف پلاسکو
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 15,443

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
ام البنین خالقی خرازی_پلاسکوکردستان_سنندجام البنین خالقیشهرک بهاران 2/19157
باقر مراد پور نوره خرازی_پلاسکوکردستان_سنندجباقر مراد پور نوره17 شهریور روبروی ایستگاه مینی بوس168
امین پناهی خرازی_پلاسکوکردستان_سنندجمحمد امین پناهیخیابان فردوسی جنب مسجد ملا قیاسی152
فرشته فاتحی کرجو خرازی_پلاسکوکردستان_سنندجفرشته فاتحی کرجو17شهریور کمربندی 25 مغازه های شهرداریجنب بیمه ایران164
جمال منصوری هانیس خرازی_پلاسکوکردستان_سنندججمال منصوری هانیسخیابان عباس آباد پایین کوچه سهیل 1272
ابراهیم ساعدی خرازی_پلاسکوکردستان_سنندجابراهیم ساعدیخیابان انقلاب روبروی مسجد سرهنگ175
جبار هادی قورقی خرازی_پلاسکوکردستان_سنندججبار هادی قورقیخ فردوسی آغه زمان142
محمد عزیزی خرازی_پلاسکوکردستان_سنندجمحمد عزیزیخیابان انقلاب سرای حاجعلی161
فرهاد حسین پناهی خرازی_پلاسکوکردستان_سنندجفرهاد حسین پناهیچهار راه عباس آباد223
محی الدین کریمی خرازی_پلاسکوکردستان_سنندجمحی الدین کریمیچهارراه اکباتان روبروی استخر ملک نیا161
محمد برنجی خرازی_پلاسکوکردستان_سنندجمحمد برنجیخیابان انقلاب کوی پیر عزیز الله 1183
محمد چارد اولی خرازی_پلاسکوکردستان_سنندجمحمد چارداولیخ انقلاب سرای حاجعلی114
محمد صالح زندی آلی پینک خرازی_پلاسکوکردستان_سنندجمحمد صالح زندی آلی پینکخیابان انقلاب سرای حاجعلی178
توفیق احمدی خرازی_پلاسکوکردستان_سنندجتوفیق احمدیخیابان تختی روبروی باشگاه ورزشی توحید175
محمد لایق احمدیان خرازی_پلاسکوکردستان_سنندجمحمد لایق احمدیانکانی کوزله ایستگاه جنب قنادی آریا161
علی زارعی گرگ آباد خرازی_پلاسکوکردستان_سنندجعلی زارعی گرگ آبادخ لاله میدان نبوت136
محمدصالح مغری خرازی_پلاسکوکردستان_سنندجمحمد مغریخیابان نمکی کوچه آغه زمان196
نجم الدین رحمانی خرازی_پلاسکوکردستان_سنندجنجم الدین رحمانی17 شهریور جنب بانک تجارت135
زاهد رحیمی خرازی_پلاسکوکردستان_سنندجزاهد رحیمیمیدان نبوت خیابان لاله جنب بانک سپه184
ناصر منبری خرازی_پلاسکوکردستان_سنندجناصر منبریخ نمکی آقا زمان128