طراحی سایت در   برای  اصناف خرازی  صنف پلاسکو
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 15,443

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
ام البنین خالقی خرازی_پلاسکوکردستان_سنندجام البنین خالقیشهرک بهاران 2/19179
باقر مراد پور نوره خرازی_پلاسکوکردستان_سنندجباقر مراد پور نوره17 شهریور روبروی ایستگاه مینی بوس197
امین پناهی خرازی_پلاسکوکردستان_سنندجمحمد امین پناهیخیابان فردوسی جنب مسجد ملا قیاسی174
فرشته فاتحی کرجو خرازی_پلاسکوکردستان_سنندجفرشته فاتحی کرجو17شهریور کمربندی 25 مغازه های شهرداریجنب بیمه ایران189
جمال منصوری هانیس خرازی_پلاسکوکردستان_سنندججمال منصوری هانیسخیابان عباس آباد پایین کوچه سهیل 1292
ابراهیم ساعدی خرازی_پلاسکوکردستان_سنندجابراهیم ساعدیخیابان انقلاب روبروی مسجد سرهنگ204
جبار هادی قورقی خرازی_پلاسکوکردستان_سنندججبار هادی قورقیخ فردوسی آغه زمان163
محمد عزیزی خرازی_پلاسکوکردستان_سنندجمحمد عزیزیخیابان انقلاب سرای حاجعلی188
فرهاد حسین پناهی خرازی_پلاسکوکردستان_سنندجفرهاد حسین پناهیچهار راه عباس آباد254
محی الدین کریمی خرازی_پلاسکوکردستان_سنندجمحی الدین کریمیچهارراه اکباتان روبروی استخر ملک نیا181
محمد برنجی خرازی_پلاسکوکردستان_سنندجمحمد برنجیخیابان انقلاب کوی پیر عزیز الله 1210
محمد چارد اولی خرازی_پلاسکوکردستان_سنندجمحمد چارداولیخ انقلاب سرای حاجعلی134
محمد صالح زندی آلی پینک خرازی_پلاسکوکردستان_سنندجمحمد صالح زندی آلی پینکخیابان انقلاب سرای حاجعلی198
توفیق احمدی خرازی_پلاسکوکردستان_سنندجتوفیق احمدیخیابان تختی روبروی باشگاه ورزشی توحید196
محمد لایق احمدیان خرازی_پلاسکوکردستان_سنندجمحمد لایق احمدیانکانی کوزله ایستگاه جنب قنادی آریا181
علی زارعی گرگ آباد خرازی_پلاسکوکردستان_سنندجعلی زارعی گرگ آبادخ لاله میدان نبوت164
محمدصالح مغری خرازی_پلاسکوکردستان_سنندجمحمد مغریخیابان نمکی کوچه آغه زمان216
نجم الدین رحمانی خرازی_پلاسکوکردستان_سنندجنجم الدین رحمانی17 شهریور جنب بانک تجارت166
زاهد رحیمی خرازی_پلاسکوکردستان_سنندجزاهد رحیمیمیدان نبوت خیابان لاله جنب بانک سپه205
ناصر منبری خرازی_پلاسکوکردستان_سنندجناصر منبریخ نمکی آقا زمان150