طراحی سایت در   برای  اصناف محصولات غذایی  صنف گوشت فروشی
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 23,078

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
سوپرگوشت نود محصولات غذایی_گوشت فروشیاصفهان_بهارستانسجاد عشورياصفهان بهارستان خ وليعصرشمالي نبش خ احسان150
سوپرگوشت نود محصولات غذایی_گوشت فروشیاصفهان_بهارستانعلي علي عشوري مهرنجانيبهارستان م وليعصرنبش خ احسان تعاوني ميهن دوست149
سوپر گوشت سپاهان محصولات غذایی_گوشت فروشیاصفهان_بهارستانرسول رسول اشراقيبهارستان خ وليعصر شمالي محله 3 گذر گلها186
سوپرگوشت رحيمي محصولات غذایی_گوشت فروشیاصفهان_بهارستانجعفر رحيميبهارستان خ الفت شرقي جنب عطاري حكمت178
سوپرگوشت فجر محصولات غذایی_گوشت فروشیاصفهان_بهارستانعباس علي عباس علي طحانيانبهارستان م وليعصر مقابل بانک سپه168
سوپرگوشت فجر محصولات غذایی_گوشت فروشیاصفهان_بهارستانعباس علي طحانيانبهارستان م وليعصرمقابل بانك سپه151
سوپرگوشت ممتاز محصولات غذایی_گوشت فروشیاصفهان_بهارستانسيدصالح موسوي پوربهارستان ميدان ولي عصرخ ولي عصربعدازبانك ملي نبش ك طاوس178
سوپرگوشت بهار محصولات غذایی_گوشت فروشیاصفهان_بهارستانعليرضا عليرضا قدرلوئيبهارستان ميدان بهار189
سوپرگوشت بهار محصولات غذایی_گوشت فروشیاصفهان_بهارستانعليرضا قيدرلوئيبهارستان م بهار123
سوپرگوشت وليعصر محصولات غذایی_گوشت فروشیاصفهان_بهارستانعلي حيدريبهارستان خ وليعصرشمالي جنب موسسه مالي واعتباري مهر189
سوپرگوشت تک محصولات غذایی_گوشت فروشیاصفهان_بهارستانمصطفي مصطفي قيدرلوبهارستان خ الفت شرقي مجتمع موعود144
سوپرگوشت نخل محصولات غذایی_گوشت فروشیاصفهان_بهارستانمهدي مهدي انصاريبهارستان خ الفت حد فاصل چهار راه ايثار و فرشته سوپرگوشت نخل139
سوپرگوشت يزدانيان محصولات غذایی_گوشت فروشیاصفهان_کاشانجواد يزدانيانشهر كاشان بلوار مطهری کوی زندان روبروی ساختمان زندان153
سوپر گوشت ابوالفضل محصولات غذایی_گوشت فروشیاصفهان_کاشانمحمدمهدي گليمي کاشيشهر كاشان بلوار مطهری مقابل بریدگی ساختمان سوپرگوشت ابولفضل153
گوشت گوشفندي مهدی قلیزاده محصولات غذایی_گوشت فروشیکرمان_زرندمهدی قلیزادهزرند- خیابان مصلی151
گوشت گوسفندي عسكري محصولات غذایی_گوشت فروشیکرمان_زرندعلی عسکری محمد اباديزرند- میدان امام خمینی (ره)142
قصابی لاله محصولات غذایی_گوشت فروشیکرمان_زرندناصر زبرجدزرند - روستای سیریز135
چوپان دهکده محصولات غذایی_گوشت فروشیکرمان_زرنداحمد جعفریزرند بلوار جمهوری146
قصابی خنجری محصولات غذایی_گوشت فروشیکرمان_زرندحسین خنجریزرند-خیابان مصلی چهارراه صاحب الزمان(عج)126
قصابی حمید محصولات غذایی_گوشت فروشیکرمان_زرندحميد جماليزادهزرند - روستای بهاء اباد سه راه امام علی131