طراحی سایت در   برای  اصناف محصولات غذایی  صنف گوشت فروشی
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 23,077

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
سوپرگوشت نود محصولات غذایی_گوشت فروشیاصفهان_بهارستانسجاد عشورياصفهان بهارستان خ وليعصرشمالي نبش خ احسان124
سوپرگوشت نود محصولات غذایی_گوشت فروشیاصفهان_بهارستانعلي علي عشوري مهرنجانيبهارستان م وليعصرنبش خ احسان تعاوني ميهن دوست124
سوپر گوشت سپاهان محصولات غذایی_گوشت فروشیاصفهان_بهارستانرسول رسول اشراقيبهارستان خ وليعصر شمالي محله 3 گذر گلها163
سوپرگوشت رحيمي محصولات غذایی_گوشت فروشیاصفهان_بهارستانجعفر رحيميبهارستان خ الفت شرقي جنب عطاري حكمت154
سوپرگوشت فجر محصولات غذایی_گوشت فروشیاصفهان_بهارستانعباس علي عباس علي طحانيانبهارستان م وليعصر مقابل بانک سپه140
سوپرگوشت فجر محصولات غذایی_گوشت فروشیاصفهان_بهارستانعباس علي طحانيانبهارستان م وليعصرمقابل بانك سپه121
سوپرگوشت ممتاز محصولات غذایی_گوشت فروشیاصفهان_بهارستانسيدصالح موسوي پوربهارستان ميدان ولي عصرخ ولي عصربعدازبانك ملي نبش ك طاوس154
سوپرگوشت بهار محصولات غذایی_گوشت فروشیاصفهان_بهارستانعليرضا عليرضا قدرلوئيبهارستان ميدان بهار161
سوپرگوشت بهار محصولات غذایی_گوشت فروشیاصفهان_بهارستانعليرضا قيدرلوئيبهارستان م بهار100
سوپرگوشت وليعصر محصولات غذایی_گوشت فروشیاصفهان_بهارستانعلي حيدريبهارستان خ وليعصرشمالي جنب موسسه مالي واعتباري مهر164
سوپرگوشت تک محصولات غذایی_گوشت فروشیاصفهان_بهارستانمصطفي مصطفي قيدرلوبهارستان خ الفت شرقي مجتمع موعود123
سوپرگوشت نخل محصولات غذایی_گوشت فروشیاصفهان_بهارستانمهدي مهدي انصاريبهارستان خ الفت حد فاصل چهار راه ايثار و فرشته سوپرگوشت نخل118
سوپرگوشت يزدانيان محصولات غذایی_گوشت فروشیاصفهان_کاشانجواد يزدانيانشهر كاشان بلوار مطهری کوی زندان روبروی ساختمان زندان127
سوپر گوشت ابوالفضل محصولات غذایی_گوشت فروشیاصفهان_کاشانمحمدمهدي گليمي کاشيشهر كاشان بلوار مطهری مقابل بریدگی ساختمان سوپرگوشت ابولفضل119
گوشت گوشفندي مهدی قلیزاده محصولات غذایی_گوشت فروشیکرمان_زرندمهدی قلیزادهزرند- خیابان مصلی127
گوشت گوسفندي عسكري محصولات غذایی_گوشت فروشیکرمان_زرندعلی عسکری محمد اباديزرند- میدان امام خمینی (ره)121
قصابی لاله محصولات غذایی_گوشت فروشیکرمان_زرندناصر زبرجدزرند - روستای سیریز115
چوپان دهکده محصولات غذایی_گوشت فروشیکرمان_زرنداحمد جعفریزرند بلوار جمهوری128
قصابی خنجری محصولات غذایی_گوشت فروشیکرمان_زرندحسین خنجریزرند-خیابان مصلی چهارراه صاحب الزمان(عج)104
قصابی حمید محصولات غذایی_گوشت فروشیکرمان_زرندحميد جماليزادهزرند - روستای بهاء اباد سه راه امام علی101