بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف محصولات غذایی  صنف برنج و برنجکوبی
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 7,071

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
برنج فروشی محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیخراسان رضوی_تربت حیدریهاسماعیل نژاد 2
برنج فروشی گودرزی محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیلرستان_بروجردمحسن گودرزز خیابان مدرس نبش شهید رجابی2
برنج مغان محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیآذربایجان شرقی_تبریز  69
بورس برنج محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیآذربایجان شرقی_تبریزرضائی شهر جدید سهند .23
بورس برنج عارف محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیگیلان_رضوان شهرعزیزدوست 7
برنج لقاییان محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیخراسان رضوی_نیشابورلقاییان 28
بازرگانی دقیق محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیآذربایجان شرقی_تبریزداود آقاپورتبریز- اول جاده آذرشهر - روبروی تراکتورسازی تبریز میدان خشکبار شماره یک114
برنج توسلی مقدم محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیمازندران_آملسید محمد علی توسلی مقدمخیابان هراز آفتاب 5 پلاک 149 432
شرکت محصولات بهار دانه اسبو محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیتهران_تهرانحیدریان افسریه - دلاوران 94
برنج شمال محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیگلستان_علی آبادجواد کمالیعلی اباد کتول خیابان نوده قبل از پرستو 13 26
شالیکوبی (برنجکوبی)اسماعیلی محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیمازندران_قائم شهرمهرداد اسماعیلیقائمشهر-جاده جویبار-شالیکوبی اسماعیلی 15
برنج فروشی و آرد کوبی حاتم جعفری محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیمازندران_تنکابنحاتم جعفریتنکابن.خرم آباد.بعد از بانک کشاورزی .روبروی بیمه پاسارگاد 9
مواد غذایی محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیلرستان_سلسله ( الشتر )رضایی 8
بورس برنج خطیبی محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیگیلان_رشتعلی خطیبیبلوار امام علی نرسیده به میدان امام علی سمت چپ بورس برنج خطیبی 59
کارخونه شالیکوبی محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیمازندران_فریدون کنارمحمد بهشتی جاده بابلسر به فریدونکنار 33
بورس برنج استانه محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیآذربایجان شرقی_تبریزمهدی برنا تبریز .خیابان عباسی163
شرکت آسان پخش محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیآذربایجان شرقی_تبریزامیررجاییتبریز خیابان دارایی236
شالیکوبی وبرنج فروشی محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیمازندران_آملرحمانپور و حسینی خیابان امام رضا بین رضوان 41 و4337
بازرگانی برنج فرزانه محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیخراسان رضوی_مشهدحاجی فرزانه 4
چای بهاره گیلان محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیگلستان_گرگانسیدزین الغابدین سلطانیان دیزانیگرگان ویلاشهر بلوار نیایش مجتمع کیهان 5 برنج فروشی سلطانیان 254