طراحی سایت در   برای  اصناف محصولات غذایی  صنف برنج و برنجکوبی
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 7,067

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
4617 بورس برنج شالیزار-امیدعلی پیرمردوند محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیقزوین_قزوینامیدعلی پیرمردوندچگینیمحمودآباد نمونه - خیابان امام - بین ایثار 3 و 4401
رجائی محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیقم_قممحمد علی رجائیبلوار امین ـ ک 10 بین ک 2و4 ج مسجد زینبیه سمت راست مغازه دوم161
سید عباس رضا زاده محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیکرمان_زرندسید عباس رضا زادهخیابان فردوس152
موادغذائی افخمی محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیخراسان رضوی_مشهدمحمود افخمیبلوارتوس امام هادی بین امام هادی 2و4 پ40511
برنج فروشي عليجان نژاد محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیخراسان رضوی_مشهدابراهيم عليجان نژاد بائيشهيد صدر جنوبي مجتمع تجاري محمد پ26409
برنج فروشي بالائي محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیخراسان رضوی_مشهدكريم بالائيشهيد صدر جنوبي مجتمع تجاري محمديه315
برنج محمد - آزاده حسن زاده محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیخراسان رضوی_مشهدآزاده حسن زادهبازارحافظ پ32332
برنج وحبوبات نوری محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیخراسان رضوی_مشهدمهدی نوری دهنویمصلی مجتمع تجاری مصلی فازیک پ68217
برنج وحبوبات افشار محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیخراسان رضوی_مشهدمحسن افشارانتهای بلوارمصلی مجتمع خشکبارمصلی فاز1 پ11261
برنج فروشي امير بيك محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیخراسان رضوی_مشهدعليرضا امير بيكخ- پنچ تن بين پنج تن25و27240
برنج فروشی بخشی زاده محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیخراسان رضوی_مشهدحمید رضا بخشی زاده مهاجر22 بهمن 7- مقابل شرکت تعاونی263
برنج قلی زاده محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیخراسان رضوی_مشهدعزیزاله حیدرقلی زاده بائیطلاب خیاابان شهیدحسینی محراب سمت چپ پ44253
فرشگاه احسان محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیخراسان رضوی_مشهداحسان فياض پارسابلوار مصلي بين 5و7 مقبل بانك ملي242
برنج فروشی جهش کوه محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیخراسان رضوی_مشهدعلی جهش کوه شاهمجتمع مواد غذایی مصلی فاز 2پ274172
عرب پور محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیخراسان رضوی_مشهداحمد عرب پورمصلی مجتمع تجاری موادغذایی فاز یک پ21179
برنج فروشي مخملي محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیخراسان رضوی_مشهدمحسن مخمليبلوار مصلي متمع تجاري مصلي فاز 2 پ203140
برنج مفید محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیخراسان رضوی_مشهدمهدی مفیدخیابان شهید صدر جنوبی نبش مجتنع تجاری محمدیه168
برنج فروشی جلالی شاد محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیخراسان رضوی_مشهدسيد محمد طاهر جلالی شادبازارحافظ پ 108169
برنج توکلی محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیخراسان رضوی_مشهدمهدی توکلی ناریطلاب پیچ اول تلگرد علامه طباطبایی 21پ264177
برنج فروشي حسين زاده محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیخراسان رضوی_مشهدمحمد جواد حسين زادهبلوار مصلي 20متري مصلي سمت راست189