طراحی سایت در   برای  اصناف دام و طیور  صنف فروشندگان حیوانات به غیر از پرنده
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 356

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
دام و طیور کوشکی دام و طیور_فروشندگان حیوانات به غیر از پرندهیزد_بافقالهه امیریان اسطرخیبافق ، کمربندی ، کوچه (صحرا) ، کوچه (هفتم) ، طبقه همکف8
معین دام دام و طیور_فروشندگان حیوانات به غیر از پرندهیزد_مهريزمهدی ناصربافقیسیمان تجارت ، جاده یزد کرمان ، کیلومتر 11 جاده کارخانه سیمان تجارت ، روبروی بندر خشک ، طبقه همکف6
خريد و فروش دام زنده آقابرائي دام و طیور_فروشندگان حیوانات به غیر از پرندهکردستان_دیواندرهدانیال آقابراری5 کیلومتری جاده دیواندره-سنندج 0 08
فروش دام زنده رامی دام و طیور_فروشندگان حیوانات به غیر از پرندهکهگیلویه و بویر احمد_کهگیلویه ( دهدشت )سید رامحمد رامیشهید نورالدینی جاده طولیان 06
میدان دام دام و طیور_فروشندگان حیوانات به غیر از پرندهخراسان رضوی_سبزوارحسن کمایستانیسبزوار - /حارث آباد - خیابان ریخته گری - جاده حارث آباد - طبقه همکف7
میدان دام دام و طیور_فروشندگان حیوانات به غیر از پرندهخراسان رضوی_سبزوارجواد ملک پورسبزوار - /حارث آباد - خیابان ریخته گری - جاده حارث آباد - طبقه همکف7
میدان دام دام و طیور_فروشندگان حیوانات به غیر از پرندهخراسان رضوی_سبزوارمرتضی عاطفی ابراهیم آبادسبزوار - /حارث آباد - خیابان ریخته گری - جاده حارث آباد - طبقه همکف7
میدان دام دام و طیور_فروشندگان حیوانات به غیر از پرندهخراسان رضوی_سبزوارمحمد عاطفی ابراهیم آبادسبزوار - /حارث آباد - خیابان ریخته گری - جاده حارث آباد - طبقه همکف6
میدان دام دام و طیور_فروشندگان حیوانات به غیر از پرندهخراسان رضوی_سبزواراحمد جوانمردسبزوار - /حارث آباد - خیابان ریخته گری - جاده حارث آباد - طبقه همکف7
میدان دام دام و طیور_فروشندگان حیوانات به غیر از پرندهخراسان رضوی_سبزوارمسعود الهیاریسبزوار - /حارث آباد - خیابان ریخته گری - جاده حارث آباد - طبقه همکف7
میدان دام دام و طیور_فروشندگان حیوانات به غیر از پرندهخراسان رضوی_سبزوارغلامحسین حسین زادهسبزوار - /حارث آباد - خیابان ریخته گری - جاده حارث آباد - طبقه همکف6
میدان دام دام و طیور_فروشندگان حیوانات به غیر از پرندهخراسان رضوی_سبزوارمحمد رحیمی نورسبزوار - /حارث آباد - خیابان ریخته گری - جاده حارث آباد - طبقه همکف8
میدان دام دام و طیور_فروشندگان حیوانات به غیر از پرندهخراسان رضوی_سبزوارعبداله بهمدی کسکابیسبزوار - /حارث آباد - خیابان ریخته گری - جاده حارث آباد - طبقه همکف6
میدان دام دام و طیور_فروشندگان حیوانات به غیر از پرندهخراسان رضوی_سبزوارحسین ذاکریسبزوار - /حارث آباد - خیابان ریخته گری - جاده حارث آباد - طبقه همکف6
میدان دام دام و طیور_فروشندگان حیوانات به غیر از پرندهخراسان رضوی_سبزوارعلی اصغر کسکنیسبزوار - /حارث آباد - خیابان ریخته گری - جاده حارث آباد - طبقه همکف7
میدان دام دام و طیور_فروشندگان حیوانات به غیر از پرندهخراسان رضوی_سبزواررضا رشیدی صالحسبزوار - /حارث آباد - خیابان ریخته گری - جاده حارث آباد - طبقه همکف6
میدان دام دام و طیور_فروشندگان حیوانات به غیر از پرندهخراسان رضوی_سبزوارمحمدمجید ترابی ثانیسبزوار - /حارث آباد - خیابان ریخته گری - جاده حارث آباد - طبقه همکف5
میدان دام دام و طیور_فروشندگان حیوانات به غیر از پرندهخراسان رضوی_سبزوارابوالفضل آریایی فرسبزوار - /حارث آباد - خیابان ریخته گری - جاده حارث آباد - طبقه همکف7
میدان دام دام و طیور_فروشندگان حیوانات به غیر از پرندهخراسان رضوی_سبزوارگل علی اله وردی توپکانلوسبزوار - /حارث آباد - خیابان ریخته گری - جاده حارث آباد - طبقه همکف8
میدان دام دام و طیور_فروشندگان حیوانات به غیر از پرندهخراسان رضوی_سبزوارحمیدرضا کلاتهسبزوار - /حارث آباد - خیابان ریخته گری - جاده حارث آباد - طبقه همکف6