طراحی سایت در   برای  اصناف خدمات ساختمان  صنف سایر خدمات ساختمانی
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 4,611

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
مقاطعه كاري وپيمانكاري ساختمان كاردان خدمات ساختمان_سایر خدمات ساختمانیکرمان_زرندمحمد يزداني احمد آباديزرند -خيابان انقلاب145
معماران خدمات ساختمان_سایر خدمات ساختمانیکرمان_زرندعظيم تهامي پورزرند - خيابان انقلاب نبش كوچه بن بست247
كاردهي خدمات ساختمان_سایر خدمات ساختمانیخراسان رضوی_مشهدحسن كاردهي مقدماول جاده ميامي 75 متري رضوي شهرك صنعتي ثامن ضلع غربي پارك247
غياثي خدمات ساختمان_سایر خدمات ساختمانیخراسان رضوی_مشهدميثم غياثي رادب- پيروزي ميدان سلمان ب- رضوي 41 پ25168
عاشوري خدمات ساختمان_سایر خدمات ساختمانیخراسان رضوی_مشهدرمضانعلي عاشوريب- هاشميه 65پ70183
خدمات ساختمانی پیام خدمات ساختمان_سایر خدمات ساختمانیخراسان رضوی_مشهدجلال بلوکیحر عاملی بلوار شهید کریمی نبش کریمی 16136
خدمات ساختمانی مهام خدمات ساختمان_سایر خدمات ساختمانیخراسان رضوی_مشهدحسین شوقی طوسیدکتر بهشتی بین بهشتی 23و25146
معماری اهورا خدمات ساختمان_سایر خدمات ساختمانیخراسان رضوی_مشهدسید جواد استوار نامقیبلوار سیدرضی سید رضی 51129
فانی خلفباغی خدمات ساختمان_سایر خدمات ساختمانیخراسان رضوی_مشهدعباس فانی خلفباغیبلوار سجاد پارک جامی حاشیه ضلع جنوبی پلاک 80153
جنتی خدمات ساختمان_سایر خدمات ساختمانیخراسان رضوی_مشهدفرشید جنتیبلوار سجاد خیابان یاسمن 4 پلاک 205270
روئیان خدمات ساختمان_سایر خدمات ساختمانیخراسان رضوی_مشهدعلیرضا روئیانچهاراه فرامرز عباسی ساختمان 55 طبقه 4174
فانی خدمات ساختمان_سایر خدمات ساختمانیخراسان رضوی_مشهداحمد فانی خلفباقیبلوار وحدت بین وحدت 3و5 کوچه امام هادی139
جلیلی خدمات ساختمان_سایر خدمات ساختمانیخراسان رضوی_مشهدمحمد رضا جلیلی ضرابیبلوار معلم معلم 62پلاک 30198
علیان خدمات ساختمان_سایر خدمات ساختمانیخراسان رضوی_مشهدهاشم علیانآزادشهرامامت 22 نبش چهاراه سوم پلاک 86164
آبادگران خدمات ساختمان_سایر خدمات ساختمانیخراسان رضوی_مشهدعلی سلطانیآزادشهر بلوار جلال آل احمد بین 62و64216
جلالیان خدمات ساختمان_سایر خدمات ساختمانیخراسان رضوی_مشهدجواد جلاليان فردكوهسنگي 30 پلاک 28158
فکوری نسب خدمات ساختمان_سایر خدمات ساختمانیخراسان رضوی_مشهدمحمد حسین فکوری نسبخیابان خواجه ربیع شهرک سیمان بین یوسف زاده 24و26154
سخاوت پور خدمات ساختمان_سایر خدمات ساختمانیخراسان رضوی_مشهدحسن سخاوت پوربلوار دوم طبرسي بين 11-13 جنب كابينت سازي آكلور159
سعیدی خدمات ساختمان_سایر خدمات ساختمانیخراسان رضوی_مشهدغلامحسن طاهر گر سعیدیسیدی خلج 12 چهاراه دوم سمت چپ151
ساختمان امير خدمات ساختمان_سایر خدمات ساختمانیخراسان رضوی_مشهدمجيد بخشي زاده مهاجربلوار 22 بهمن 7184