بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف صنعت  صنف خم کاری و برش کاری
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 808

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
محمدحقی رسته : برش فلزات صنعت_خم کاری و برش کاریزنجان_زنجانمحمد حقیسی متری ندارد 29/124
برش فلزات قلویسی صنعت_خم کاری و برش کاریزنجان_زنجانحسین قلویسیزنجان ، سایت آهن فروشان ، خیابان ((احداثی 3)) ، خیابان 22متری ، طبقه همکف22
ندارد صنعت_خم کاری و برش کاریزنجان_زنجانجاوید رضائیزنجان ، خیام غربی ، کوچه دوازده متری نامدار ، بلوار شهیددکتربهشتی ، طبقه همکف23
جهان نما صنعت_خم کاری و برش کاریزنجان_زنجانداود سلطانیزنجان - سرجنگلداری - خیابان مهدی موعود - کوچه (خروجی ترمینال) - پلاک 19 - 40 - طبقه همکف24
ورق آهن آلات صنعت_خم کاری و برش کاریزنجان_زنجانمحسن محمدیامام بلوار استقلال 106927
فروش اهن الات صنعت_خم کاری و برش کاریزنجان_زنجانمهرداد ریحانی زنجانیسایت آهن فروشان خیابان30متری 33/128
دهقان خانی صنعت_خم کاری و برش کارییزد_یزدعلیرضا دهقان خانییزد - استاد اشرف اهنگر - بلوار مهارت - کوچه 5 مهارت - طبقه همکف27
ندارد صنعت_خم کاری و برش کاریتهران_ورامینابراهیم بختیاریشهرک مدرس جاده باغخواص- فرعی دوم بعدازخط آهن- دست راست درب د 023
تراشکاری فصیح صنعت_خم کاری و برش کاریتهران_قرچکمرتضی فصیح رامندیباقرآباد صالح آباد 127
پارسیان صنعت_خم کاری و برش کاریتهران_شمیراناتمجتبی خانجانیلواسان، بلوارامام خمینی احمد آباد، مقابل داد سرا کوچه شبنم 126524
مجیدیعقوبی رسته : خمکاری فلزات صنعت_خم کاری و برش کاریتهران_شهریارمجید یعقوبیسعیدآباد شهرک گلگون دوم جنوبی سالن سوم س 5 یک 1 129
کارگاه خمکاری نگین دار صنعت_خم کاری و برش کاریتهران_شمیراناتعزیز نگین دارفشم - دوراهی امامه - جاده فشم - بلوار امام خمینی - طبقه همکف2
صنایع فلزی الجواد صنعت_خم کاری و برش کاریتهران_شهر ریفرهادرضا سلامت شریفشهرک احمداباد - روستای کهریزک - (شهرک احمد آباد) - بلوار احمد آباد - خیابان باغ - طبقه همکف3
تهران متال صنعت_خم کاری و برش کاریتهران_شهر ریداود ارام پورری - آهن مکان - بلوار غربی - خیابان شهید کریمی[ششم مرکزی] - مجتمع آهن مکان - پلاک 1567 - طبقه همکف2
رویال استیل صنعت_خم کاری و برش کاریتهران_شهر ریمحمد کلهرری - شهرری - کوچه (بی نام) - خیابان شهید داوود پیلغوش - پلاک 62 - طبقه همکف4
فولاد اتصال صنعت_خم کاری و برش کاریتهران_شهر ریعباس حسن اصفهانیری ، بهشتی ، خیابان شهدای ایران ترانسفو ، خیابان یکم ، پلاک 11 ، طبقه همکف3
آسان بام راد صنعت_خم کاری و برش کاریتهران_شهر ریجواد امیریعبدل آبادگردنه ، (عبدل آباد) ، خیابان یادگار امام (واوان) ، خیابان سی متری بیست و دوم بهمن ، پلاک 0 قطعه 6 ، طبقه همکف2
برش صدر صنعت_خم کاری و برش کاریتهران_شهر ریوحید دمرچلیری ، شهرک معراج ، خیابان شهید کریمی ، خیابان ششم مرکزی ، مجتمع آهن مکان ، پلاک 1605 ، طبقه همکف2
اتحاد کشش صنعت_خم کاری و برش کاریتهران_شهر ریامیرناصر تاجیکری - شهرک معراج - خیابان بی نام اول - خیابان شهید هاشمی ( اول غربی ) - مجتمع آهن مکان - پلاک 102 - طبقه همکف - 2
فلز گستر پدر صنعت_خم کاری و برش کاریتهران_شهر ریعلیرضا غفاریعبدل آبادگردنه ، (عبدل آباد) ، بلوار غدیر ، خیابان شهید مدنی ، پلاک 55 ، طبقه همکف2