طراحی سایت در   برای  اصناف محصولات غذایی  صنف زعفران
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 571

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
زعفران منفرد محصولات غذایی_زعفرانخراسان رضوی_مشهدحسن منفردابتدای خیابان شیرازی - ضلع غربی حرم مطهر- بازار غدیر - پلاک 199486
زعفران ژیان محصولات غذایی_زعفرانخراسان رضوی_مشهدجواد ژیان زرگرانخ امام رضا - مقابل هتل نیکو - جنب باب الرضا - پلاک 69275
زعفران كرمي محصولات غذایی_زعفرانخراسان رضوی_مشهداحمد علي كرميبازار امام رضا - بازار سوم - طبقه همكف - پلاك 151/1289
فروشندگي زعفران زاهدي بايگي محصولات غذایی_زعفرانخراسان رضوی_مشهدسيد محمد زاهدي بايگيبازار امام رضا - بازار پنچم - طبقه دوم - پلاك 1027/2231
فروشندگي زعفران جلالي محصولات غذایی_زعفرانخراسان رضوی_مشهدمحمد رضا جلاليبازار امام رضا - بازار سوم - طبقه دوم - پلاك 954/2270
فروشندگي زعفران دشتبان محصولات غذایی_زعفرانخراسان رضوی_مشهدحسن دشتبانبازار امام رضا - بازار سوم - طبقه دوم - پلاك 995/2225
زعفران الجواد محصولات غذایی_زعفرانخراسان رضوی_مشهدسید محمد جواد محمد خانی طبسیچهارراه شهدا- بازار الغدیر - طبقه 1- پلاک 17235
اسفدن محصولات غذایی_زعفرانخراسان رضوی_مشهدمحمد صادق عباسيبلوار شهيد مدرس - نبش 6 - پ311274
زعفران عجمی محصولات غذایی_زعفرانخراسان رضوی_مشهدغلامرضا عجمیمصلی 11و 13 - پلاک 14221
مدائن محصولات غذایی_زعفرانخراسان رضوی_مشهدمحمد جواد پيوند زادهخ امام رضا - جنب هتل مدائن243
زعفران زراعتکار محصولات غذایی_زعفرانخراسان رضوی_مشهدمحمد زراعتکاربازار رضا- بازار دوم - طبقه دوم - پلاک 488/2262
زعفرانيه سجاد محصولات غذایی_زعفرانخراسان رضوی_مشهدعبد الرضا شريعتي مقدمبلوار سجاد - نبش پاساژ وصال - پ38و39258
زعفران حقیقت محصولات غذایی_زعفرانخراسان رضوی_مشهدسعید مجاوری حقیقتبازار امام رضا- بازار پنجم - طبقه همکف - پلاک 2/290/1274
برومند محصولات غذایی_زعفرانخراسان رضوی_مشهدامير برومندخ امام رضا 4 -پ286249
زعفران مقامي محصولات غذایی_زعفرانخراسان رضوی_مشهدمحمود دربان مقاميبازار امام رضا بازار چهارم طبقه همكف پ301/1286
زعفران صانعي محصولات غذایی_زعفرانخراسان رضوی_مشهدفيروز صانعيفلكه آب - پاساژ تحقيق - طبقه 2 - پ10229
پاسارگاد محصولات غذایی_زعفرانخراسان رضوی_مشهدمجيد اركان زاده يزديخ كوهسنگي زست خاور طبقه منفي يك واحد2014192
مظلومي محصولات غذایی_زعفرانخراسان رضوی_مشهدحسن مظلوميبازارچهارم امام رضا - طبقه دوم - پ952/2273
گل ياس محصولات غذایی_زعفرانخراسان رضوی_مشهدسيدرضا فتحيبازار امام رضا بازار دوم طبقه دوم بالا پ1055123
زعفران منفرد محصولات غذایی_زعفرانخراسان رضوی_مشهداسماعيل منفردبازار امام رضا 2 - طبقه دوم - پ1012/2147