بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف صنعت  صنف تعمیر و پرس لوله و شلنگ
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 917

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
مکانیکی صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگزنجان_زنجانهوشنگ قربانيزنجان - کوی شهدا - خیابان شاهد - بلوار شهیددکتربهشتی - طبقه همکف39
پرس شلنگ حمید صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگزنجان_ابهرحمیدرضا فرزامی فرابهر جاده ترانزیت 1033
کاظمی صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگزنجان_ابهرداود کاظمیجاده ترانزیت روبروی بانک صادرات ندارد 028
پرس شیلنگ صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگزنجان_زنجانکریم محبت نیاآزادراه زنجان قزوین - روستای بناب - پایانه بار صبا - آزاد راه کیلومتر 5 زنجان قزوین - بلوار راهبران - پلاک 10 - طبقه همکف31
مکانیکی صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگزنجان_زنجانحسین رمنزنجان - سرجنگلداری - خیابان بلال حبشی دوم شرقی(زینب کبری) - بلوار سیلو - پلاک -25 - طبقه منفی 134
مصطفی صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگزنجان_ابهرمصطفی تارویردیلوابهر - جنب کوچه 16 متری نیکان - بلوار خرمشهر - پلاک -13 - طبقه همکف29
پرسی شیلنگ قاسمی صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگزنجان_خدابنده ( قیدار )علیرضا قاسمیامام شهرداری-روبروی شهرداری 028
تعمیروپرس شیلنگ محمدعلی خادم زاده صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگیزد_میبدمحمدعلی خادم زاده فیروزآبادیمیبد ، شهیدیه ، کوچه 26حکمت ، بلوار مدرس ، طبقه همکف31
پارسیان صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگیزد_ابر کوهمحمود خوش نوازنبش میدان شهدا روبروی نان بربری -29
پرس لوله وشیلنگ اکبرزاده صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگیزد_ابر کوهحسن اکبرزاده شهراسبیبلوار امام رضا ـ 031
پرس شیلنگ توکل صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگیزد_بهابادحسن توکلی کمکوئیبهاباد ، هواشناسی ، کوچه ((کارگر)) ، کوچه شهید زمانی نژاد 1 ، طبقه همکف27
تعمیر و پرس شیلنگ صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگیزد_بهابادهادی توکلی کمکوئیامام بلوار شهدای جلیلی 033
تعمیر و پرس شیلنگ صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگیزد_بهابادمصطفی یاوریروستای احمدآباد ندارد 026
پرس جابر صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگیزد_بافقجابر نارگانی بافقیبافق ، باقراباد ، بلوار انقلاب ، خیابان باقرآباد ، طبقه همکف32
رکوردپرس(ابرهیم دهقانی) صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگیزد_میبدابراهیم دهقانی فیروزآبادیبلوارمدرس بلوارمدرس جنب شیشه خم توکلی 420029
فروشگاه شیلنگ حسین صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگتهران_قدسسیدقطب الدین حسینیهفت جوی ، هفت جوی ، بلوار دامداران ، جاده شهریار کرج ، طبقه همکف27
پرس شیلنگ صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگتهران_قدسعلی نصراله زادههفت جوی ، هفت جوی ، بلوار دامداران ، جاده شهریار کرج ، طبقه همکف29
پرس شیلنگ مطلق صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگتهران_قدسامیر نیکواندام مطلققدس ، قلعه حسن خان ، خیابان صنعت چهارم ، بلوار 45 متری انقلاب ، پلاک 303 ، طبقه همکف29
پرس شیلنگ فشارقوی رضائی صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگتهران_قدسمحمدرضا رضاکرکانیهفت جوی جنب گاراژترابی روبروی رستوران همسفر 031
پرس شیلنگ جمالی صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگتهران_قدسرضا جمالیهفت جوی جنب پل هوایی35