طراحی سایت در   برای  اصناف پوشاک  صنف پارچه سرا
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 30,084

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
پارچه سراي محقق پوشاک_پارچه سرااصفهان_کاشانمحسن شاکريشهر كاشان بازار کاشان جنب سه راه بازار حدادیان468
پارچه سراي عابد پوشاک_پارچه سرااصفهان_کاشانعباس عابدشهر كاشان بازار میانچال روبروی ساختمان بانک تجارت406
پارچه سراي وليعصر پوشاک_پارچه سرااصفهان_کاشانغلامرضا عرفان کياشهر كاشان بخش کاشان بازار میانچال426
محمود سنجری پوشاک_پارچه سراکرمان_جیرفت ( سبزواران )محمود سنجریخ آزادی روبرو بانک مسکن238
احمد مشایخی نسب پوشاک_پارچه سراکرمان_جیرفت ( سبزواران )احمد مشایخی نسبخ طالقانی ورودی بازارچه سعدی178
مجید حیدری قرائی پوشاک_پارچه سراکرمان_جیرفت ( سبزواران )مجید حیدری قرائیجیرفت خ طالقانی پاساژ سیدی164
ساره افشارمنش پوشاک_پارچه سراکرمان_جیرفت ( سبزواران )ساره افشارمنشخیابان طالقانی186
فهیمه سنجری دربید پوشاک_پارچه سراکرمان_جیرفت ( سبزواران )فهیمه سنجری دربیدخیابان طالقانی جنوبی178
محمد افشاری پور پوشاک_پارچه سراکرمان_جیرفت ( سبزواران )محمد افشاری پورخیابان آزادی225
محمدرضا قربانی نژاد پوشاک_پارچه سراکرمان_جیرفت ( سبزواران )محمدرضا قربانی نژادخیابان دولت203
محمود افشارمنش پوشاک_پارچه سراکرمان_جیرفت ( سبزواران )محمود افشارمنشپاساژ سیدی173
خدیجه دلفاردی پوشاک_پارچه سراکرمان_جیرفت ( سبزواران )خدیجه دلفاردیخیابان قرنی شرقی245
مهدی سیدی پوشاک_پارچه سراکرمان_جیرفت ( سبزواران )مهدی سیدیخیابان طالقانی جنوبی217
بتول افشارزاده پوشاک_پارچه سراکرمان_جیرفت ( سبزواران )بتول افشارزادهخیابان طالقانی جنوبی-روبروی بانک ملت193
محسن آباریان پوشاک_پارچه سراکرمان_جیرفت ( سبزواران )محسن آباریانخیابان طالقانی جنوبی-پاساژ ملت130
بی بدر نارویی پوشاک_پارچه سراکرمان_جیرفت ( سبزواران )بی بدر ناروییبلوارکوثر154
عفت حسینی پوشاک_پارچه سراکرمان_جیرفت ( سبزواران )عفت حسینیانتهای پل هلیل233
ثریافصیحی پوشاک_پارچه سراکرمان_جیرفت ( سبزواران )ثریافصیحیخیابان 17شهریور221
خانعلی حیدری قرائی پوشاک_پارچه سراکرمان_جیرفت ( سبزواران )خانعلی حیدری قرائیخیابان طالقانی جنوبی153
محمدرضا حیدری قرائی پوشاک_پارچه سراکرمان_جیرفت ( سبزواران )محمدرضا حیدری قرائیخیابان طالقانی جنوبی133