طراحی سایت در   برای  اصناف پوشاک  صنف پارچه سرا
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 30,087

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
پارچه سراي محقق پوشاک_پارچه سرااصفهان_کاشانمحسن شاکريشهر كاشان بازار کاشان جنب سه راه بازار حدادیان488
پارچه سراي عابد پوشاک_پارچه سرااصفهان_کاشانعباس عابدشهر كاشان بازار میانچال روبروی ساختمان بانک تجارت432
پارچه سراي وليعصر پوشاک_پارچه سرااصفهان_کاشانغلامرضا عرفان کياشهر كاشان بخش کاشان بازار میانچال445
محمود سنجری پوشاک_پارچه سراکرمان_جیرفت ( سبزواران )محمود سنجریخ آزادی روبرو بانک مسکن253
احمد مشایخی نسب پوشاک_پارچه سراکرمان_جیرفت ( سبزواران )احمد مشایخی نسبخ طالقانی ورودی بازارچه سعدی192
مجید حیدری قرائی پوشاک_پارچه سراکرمان_جیرفت ( سبزواران )مجید حیدری قرائیجیرفت خ طالقانی پاساژ سیدی176
ساره افشارمنش پوشاک_پارچه سراکرمان_جیرفت ( سبزواران )ساره افشارمنشخیابان طالقانی202
فهیمه سنجری دربید پوشاک_پارچه سراکرمان_جیرفت ( سبزواران )فهیمه سنجری دربیدخیابان طالقانی جنوبی194
محمد افشاری پور پوشاک_پارچه سراکرمان_جیرفت ( سبزواران )محمد افشاری پورخیابان آزادی238
محمدرضا قربانی نژاد پوشاک_پارچه سراکرمان_جیرفت ( سبزواران )محمدرضا قربانی نژادخیابان دولت215
محمود افشارمنش پوشاک_پارچه سراکرمان_جیرفت ( سبزواران )محمود افشارمنشپاساژ سیدی192
خدیجه دلفاردی پوشاک_پارچه سراکرمان_جیرفت ( سبزواران )خدیجه دلفاردیخیابان قرنی شرقی255
مهدی سیدی پوشاک_پارچه سراکرمان_جیرفت ( سبزواران )مهدی سیدیخیابان طالقانی جنوبی229
بتول افشارزاده پوشاک_پارچه سراکرمان_جیرفت ( سبزواران )بتول افشارزادهخیابان طالقانی جنوبی-روبروی بانک ملت203
محسن آباریان پوشاک_پارچه سراکرمان_جیرفت ( سبزواران )محسن آباریانخیابان طالقانی جنوبی-پاساژ ملت139
بی بدر نارویی پوشاک_پارچه سراکرمان_جیرفت ( سبزواران )بی بدر ناروییبلوارکوثر166
عفت حسینی پوشاک_پارچه سراکرمان_جیرفت ( سبزواران )عفت حسینیانتهای پل هلیل245
ثریافصیحی پوشاک_پارچه سراکرمان_جیرفت ( سبزواران )ثریافصیحیخیابان 17شهریور231
خانعلی حیدری قرائی پوشاک_پارچه سراکرمان_جیرفت ( سبزواران )خانعلی حیدری قرائیخیابان طالقانی جنوبی168
محمدرضا حیدری قرائی پوشاک_پارچه سراکرمان_جیرفت ( سبزواران )محمدرضا حیدری قرائیخیابان طالقانی جنوبی142