نوع فعالیت مدیریت آدرس بازدید
ابزار آلات نیک ابزار احسان احسان یعقوبیان نجف آبادی نجف آباد خ مطهری شرقی نبش خ منتظری پ 12 8
متال ابزار محسن شکرالهی نجف آباد پلیس راه جنب ک زاگرس ک پیشرویدک پ 322 6
ابزارآلات کاظمی محمد محمد کاظمی نجف آباد خ 17 شهریور بعداز خ ستاد مقابل بانک خون 6
فنرسازی اطمینان سعید سعید شریف نجف آباد خ شریعتی ک ش نوریان 8
فنرسازی اطمینان سعید شریف نجف آبادخ شریعتی ک شهیدنوریان 8
ابزارفروشی زمانیان علیرضا زمانیان نجف آبادی خیابان امام ، جنب ساختمان مسجدارشاد 8
ابزارآلات زمانیان علیرضا علیرضا زمانیان نجف آبادی نجف آباد خ امام جنب مسجد ارشاد 8
ابزار صنعتی مهدی سعادت اله سعادت الله منتظری نجف اباد خ امام غربی 4باغ ابزار مهدی 5
ایسواابزارآریا ایسواابزار شرکت ایسوا ابزارآریا کاشان خ 22بهمن مقابل شرکت نفت 5
نوین ابزارعصیری سیدعباس عصیری کاشان خ 22بهمن جنب ک روشن 15
یراق وابزاریگانه علی خبازیگانه کاشان بلوارمطهری 5
فروشگاه ابزارمعانی محمدحسین محمدحسین معانی گلپایگان خیابا ن امام حسین حد فاصل کوچه 19و21 6
ابزار توحید کریم کریم زمانی سده سده لنجان خ توحید مقابل آموزشگاه امین 6
ابزارتوحید کریم زمانی سده سده لنجان خ توحیدروبروی آموزشگاه امین 6
ابزار فروشی بختیاری قهرمان قهرمان مظفری زرین شهر سده لنجان خ توحید ابزار فروشی بختیاری 7
ابزار مظفری قهرمان قهرمان مظفری بابادی سده لنجان خ توحید جنب مغازه سوپری هادی نژاد 6
انبارضایعات سلیمانی احمد سلیمانی مبارکه ابتدای جاده کشتارگاه 9
ابزار سپهر 1 روح اله حیدری زفره ایمان شهر محله مینادشت خ امام روبروی پارک لاله 5
ابزار کاظمی غلامرضا کاظمی محله مینا دشت خیابان امام پلاک 65 4
فروشگاه ابزارسپهر روح الله حیدری مینادشت خ امام روبروی پارک لاله ابزار سپهر 9