نوع فعالیت مدیریت آدرس بازدید
ابزار آلات شاکر ابوالقاسم ابوالقاسم شاکری جاده دولت آباد مقابل سنگبری بهمن جنب قرض الحسنه شهید شاکر 5
ابزارآلات شاکر ابوالقاسم شاکر دولت آباد جنب قرض الحسنه شاکر 6
فروشگاه ابزارمتحدنو مسعود بقولی خ امام خمینی خ مشیرالدوله چهارراه هزاردستان مقابل تعمیرگاه م 5
خدمات صنعتی زمانی فرشید فرشید زمانی خ کهندژایستگاه شیشه بری 3
رنگ و ابزار عمرانی احمد اصفهان بلوار کشاورز خ قائمیه بعداز اداره آگاهی ک 36 اصفهان بلوار کشاورز خ قائمیه بعداز اداره آگاهی ک 36 3
ابزارآلات سبحان محمد سعدی اصفهان سه راه ملک شهرخ گلستان ابتدای بلوارپرستار 4
ابزارآلات صافی حسین حسین صافی دستجردی اصفهان بلوار کشاورز نبش ک 25 3
ابزارصنعتی سرمدی 2 سیدمحمود سید محمود اهل سرمدی اصفهان خ عطاالملک خ نوآوران بعدازبلوک 12پ30 7
ابزار صنعتی سرمدی سید محمود اهل سرمدی اصفهان خ شاپور جدید خ امیرکبیر جنب سنگبری اسلامی 9
ابزارصنعتی سلطانی یداله یداله سلطانی اصفهان خ امام خمینی حدفاصل خ امیرکبیر و عطاء الملک 5
ابزار آلات علی خاصی مرتضی مرتضی علی خاصی جاده اصفهان -حبیب آباد ابتدای روستای علی آباد 5
تکنو پکس آبی حجت اله قانعیان سبدانی شهرک خانه اصفهان میدان نگهبانی خیابان شهید اسماعیلی چهارراه اول کوی شهید رجبی روبروی فروشگاه بوستان 5
ابزار جی شرقی سعید سعید دهقانی خوراسگان خ جی شرقی بعداز کانال آب قبل ازپاسگاه 6
ابزار میعاد مهیار شیرانی اصفهان خ صمدیه مق ابل پاساژارشاد 6
ابزار آلات ایلیا علی گرامی شهر اصفهان خیابان شیخ بهایی بعد از ساختمان آتش نشانی پشت ایستگاه اتوبوس 7
ابزار آلات مطمئن محمدرضا محمدرضا سخاوت اصفهان خ دکتر بهشتی ابتدای خ صائب پ 5 6
تولیدپمپ بادتندباد سعید سعید بکائی اصفهان خ امام خمینی جنب بانک سینا 4
جهان ابزار احمدعلی احمدعلی جهانگیری اصفهان ملک شهر خ بهارستان غربی 6
ابزار تراشی کیمیا ناصر ناصر معتمدی اصفهان شاهپورجدید شهرک صنعتی امیرکبیر خ نواوران بلوک 17پ49 5
فروشگاه نیک ابزار محمد محمد امینی سولاری اصفهان آبشارسوم اشکاوندمقابل بیمه ایران ابزارفروشی نیک ابزار 18