بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران

در سالهای نه چندان دور اگر کسی به واریس پا مبتلا میشد، عملا خود را درگیر واریس تا آخر عمر میدانست و البته بعضی با استفاده از روشهای غیر علمی و غیر استاندارد حتی اوضاع را وخیم تر و حادتر میکردند. اما به لطف پیشرفتهای علمی صورت گرفته در سالهای اخیر و با استفاده از روش های نوین درمان واریس، عملا این بیماری با یک تا چند جلسه قابل درمان میباشد. در واقع همشهریان عزیز در اصفهان وسایر شهرها میتوانند با مراجعه به کلینیک تخصصی دکتر محمود هادی زاده در اصفهان نسبت به درمان لیزر واریس در اصفهان اقدام نمایند. درحقیقت لیزر واریس در اصفهان (درمان واریس در اصفهان با لیزر) یک روش استاندارد وعلمی برای درمان واریس در است که نیاز به بیهوشی و بستری ندارد. با استفاده از لیزر واریس در اصفهان می توان به درمان کامل بدون بازگشت واریس دست پیدا کرد. لیزر واریس در اصفهان ( کلینیک دکتر مخمود هادی زاده) علاوه بر عدم نیاز به بستری این اطمینان را به شما میدهد که بیماری شما هرگز عود نخواهد کرد در لیزر واریس در اصفهان (درمان واریس در اصفهان کلینیک دکتر محمود هادی زاده) ،بااستفاده ازامواج لیزر،این مشکل به صورت کلی و بدون عوارض جانبی رفع خواهد گردید. درتکنیک لیزر واریس (درمان واریس در اصفهان- کلینیک دکتر محمود هادی زاده) برای درمان واریس هایی که بشکل طنابی وپیچ خورده اند،شبیه به برخی از روش های درمان واریس پا ابتدا با استفاده ازسونوگرافی داپلرعروقی یاسایرروشهای تشخیصی بایستی عروق نارسادرپاهای بیمار بدقت مشخص گردند.این عروق نارسا که دراغلب موارد وریدهای صافنوس می باشند سپس بااستفاده ازگایدسونوگرافی،کانوله شده ودرداخل آنهاشیت عروقی مخصوص لیزر واریس قرارداده می شود(این همان تکنیکی استکه مادرکلینیک خود برای درمان واریس بالیزردراصفهان بکارمی بریم). درمرحله بعدی برای انجام لیزرواریس (درمان واریس بالیزر) ودرمان نارسایی وریدی ،فیبرمخصوص لیزر ازطریق شیت تعبیه شده ،واردوریدمی گردد وبااستفاده از راهنمایی سونوگرافی ،آنرادرمحل مناسب قرارمی دهیم . قبل ازآغاز لیزرواریس ودرمان نارسایی وریدی ،بایستی اطراف فیبرمخصوص لیزرواریس رابدقت وبطورکامل بااستفاده ازمحلول مخصوص که حاوی بی حس کننده ناحیه نیزمی باشد،بیحس نماییم وسپس مرحله اصلی لیزرواریس شروع می شودرعایت این اصول اولیه کمک زیادی درکسب نتیجه مناسب دردرمان لیزری واریس ولیزر ودرمان نارسایی وریدی می نماید.

www.varisisfahan.ir

استان :
شهر :
تلفن :
همراه :
ایمیل :
وب سایت :
بازدید :
635
آدرس
اصفهان - خیابان شمس آبادی. مجتع پزشکی قمرالدوله. طبقه3
Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps ASP.NET